Medailónky významných osobností ženského lekárstva

GynekológiaKniha Medailónky významných osobností ženského lekárstva na Slovensku od autorov Valent Michal, Štencl Ján, Bernadič Marián

Cena publikácie je 15 Eur + poštovné a balné

Knihu si môžete objednať prostredníctvom internetového obchodu ShopHERBA Shopherba

2016, ISBN 978-80-89631-55-1, 256 strán, plnofarebná

 

Dostupná


MedailonikyNamiesto úvodu...
1  Stručný náčrt dejín pôrodníctva
Pozrime sa do minulosti       
2  Stručná história Česko-Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
Slovenská odbočka Česko-Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej sekcie Čsl. lekárskej spoločnosti J.E. Purkyně       
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti        
3  Medailóniky významných osobností ženského lekárstva na Slovensku