Koenzým Q10 v zdraví a v chorobách Príhovor
Editor
Poďakovanie
Acknowledgements
Zoznam obrázkov
Zoznam tabuliek
1 Frederick Löring CRANE – objaviteľ koenzýmu Q10
2 História objavu a perspektíva koenzýmu Q10
3 Charakteristika koenzýmu Q10
4 Diagnostický význam stanovenia koenzýmu Q10
5 Diagnostický význam merania bioenergetiky mitochondrií u pacientov

6 Koenzým Q10 v zdraví a v chorobách
7 Metabolické neprenosné choroby a koenzým Q10
8 Význam koenzýmu Q10 pri kardiovaskulárnych chorobách
9 Statíny a koenzým Q10
10 Význam koenzýmu Q10 pri onkologických ochoreniach
11 Význam koenzýmu Q10 u pacientov s ochorením obličiek
12 Význam koenzýmu Q10 u pacientov s diabetes mellitus
13 Starnutie a koenzým Q10
14 Alzheimerova choroba a koenzým Q10
15 Význam koenzýmu Q10 u detí s autizmom
16 Význam koenzýmu Q10 u pacientov s poruchou plodnosti
17 Vplyv polarizovaného svetla na koenzým Q10
18 Vplyv molekulového vodíka na oxidačný stres, koenzým Q a mitochondrie
19 Vplyv kompletného hladovania na organizmus
20 Vplyv ketogénnej a vysokoproteínovej diéty na obezitu, antioxidanty a oxidačný stres
21 Vplyv prírodnej minerálnej vody na koenzým q a mitochondrie
22 Vplyv sezónnych variácií na antioxidanty, oxidačný stres a mitochondrie
23 Vplyv slnka a mesiaca na oxidačnú fosforyláciu mitochondrií a koenzým Q
24 Vplyv antioxidantov na regeneráciu buniek kože
25 Hypotéza: terčom vírusu SARS-CoV-2 može byť bioenergetika mitochondrií a koenzým Q10
26 Aktívna účasť autorov na konferenciách o koenzýme Q10
Vecný register