Andrej GetlíkNa úvod     

   
1   Brdlíkova škola detského lekárstva     

Starostlivosť o deti pred rokom 1918       
Prvá detská nemocnica v Bratislave       
Brdlíkova misia „dobrej vôle“       
Žiaci profesora Brdlíka       
Prof. MUDr. Jozef Švejcar       
Ďalší žiaci prof. Brdlíka       

2   Churova škola detského lekárstva  

Profesor Chura – veľká nádej slovenskej pediatrie       
Churovo Slovensko bez dorastu       
Nový prístup k doškoľovaniu pediatrov na Slovensku       
Ľudské dimenzie profesora Churu       

3   Prvé kroky doškoľovania lekárov     
Doškoľovanie v chirurgii – prof. Kostlivý       
Doškoľovanie lekárov v internej medicíne – prof. Hynek, prof. Brdlík       
Pediatria v Trenčíne       

4   Začiatky doškoľovania lekárov v Trenčíne   

Titul odborný lekár       
Vznik Školského strediska pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne       
MUDr. Andrej getlík – prvý vedúci pediatrického pracoviska SÚDL       
MUDr. Andrej getlík – účastník Slovenského národného povstania       
Ako sa MUDr. Getlík stal detským lekárom v Trenčíne       

5   Getlíkova škola detského lekárstva      

Prechod IĎVLF do Bratislavy       
Otvorenie štúdia pediatrického smeru na LF UK       
Nová etapa histórie detskej katedry ILF       
Prof. Getlík – nestor slovenskej pediatrie       

6    Prof. Getlík – spomienky      

Úvodné slovo        

7    Žiaci prof. Getlíka      

Prof. Miroslav Šašinka – spomienky       
Prof. Ivan Hruškovič – spomienky       

Pramene a literatúra       

Archívy       

Literatúra