Parkinsonova chorobaPredhovor
1    Úvod
1.1  História Parkinsonovej choroby (J. Benetin)       
1.2  Epidemiológia  (P. Valkovič)       
1.3  Patologickoanatomický obraz  (J. Benetin)       
1.4  Patofyziológia neurodegenerácie pri Parkinsonovej chorobe   (D. Petrleničová, J. Benetin)       
1.5  Genetika  (K. Kračunová)


Internetový obchod ShopHerba


2    Klinický obraz a diagnostika Parkinsonovej choroby
2.1  Prodromálne a počiatočné štádium (P. Valkovič)       
2.2  Pokročilé štádium   (J. Benetin)       
2.3  Diferenciálna diagnostika   Parkinsonovej choroby  (P. Valkovič)       
2.4  Možnosti nukleárnej medicíny v diagnostike   Parkinsonovej choroby  (P. Povinec)       
3    Špecifické klinické problémy Parkinsonovej choroby
3.1  Posturálna instabilita  (P. Valkovič)        
3.2  Kognitívne poruchy (K. Gmitterová)        
3.3  Behaviorálne poruchy  (J. Benetin)        
3.4  Depresia a úzkosť (J. Martinková, J. Benetin)        
3.5  Homocysteín a Parkinsonova choroba   (J. Benetin, P. Valkovič)        
3.6 Poruchy autonómneho nervového systému   pri Parkinsonovej chorobe (R. Imrich)        
4    Liečba Parkinsonovej choroby
4.1  Farmakoterapia  (J. Benetin)        
4.2  Chirurgická liečba  (P. Valkovič)        
4.3  Princípy liečebnej rehabilitácie  (P. Valkovič, F. Schmidt)       
Index