Knihy z vydavateľstva HERBA

...komplexné knihy v Dieškovej edícii - ...knihy prevažne slovenských autorov v Malej lekárskej knižnici - reprezentačná edícia - ostatné zdravotnícke a farmaceutické knihy

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Novinky z vydavateľstva HERBA
Manuál – tabelárium – antimikróbnej chemoterapie

Manuál ATBPredhovor        
Predhovor k štvrtému vydaniu       
Skratky


1   Základné údaje o antibiotikách a chemoterapeutikách

1.1  Rozdelenie antibiotík a chemoterapeutík podľa chemickej príbuznosti       
1.2  Rozdelenie antibiotík podľa mechanizmu účinku       
1.3  Etiopatogenetická liečba antibiotikami podľa pôvodcov ochorení       
1.4  Antibiotikoterapia niektorých infekcií u dospelých       
1.5  Antibiotikoterapia častých infekcií u detí

 
Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii

Pediatria - postupyÚvod       
Intenzívna medicína

Základná neodkladná resuscitácia u detí (J. Köppl)       
Rozšírená neodkladná resuscitácia u detí (J. Köppl)       
Resuscitácia novorodenca (J. Köppl)


Neurológia
Afebrilný záchvat u detí (G. Ramosa Rivera, L Švecová)       
Febrilné kŕče (G. Ramosa Rivera, L. Švecová)        
Kraniotrauma (M. Kolníková)       
Syndróm intrakraniálnej hypertenzie (M. Kolníková, K. Balažovjechová)       
Vertigo (G. Ramosa Rivera)

 
Laboratórna medicína - obsah knihy

Laboratórna medicínaPredslov

Klinické laboratórium

Poznámky k časti Klinické laboratórium   
Poznámky k laboratórnemu vybaveniu, reagenciám,  systémom mier a váh   
Poznámky k príprave roztokov    
Poznámky k laboratórnej inštrumentácii
Poznámky k automatizácii klinického laboratória   
Poznámky ku kvalite v klinickom laboratóriu

 
Aktuality v gastroenterológii 2017

Aktuality v gastro 20171     Novinky z IBD priečinka
Vývoj nových liekov v terapii nešpecifických črevných zápalov (IBD)       
Nové biomarkery a indexy prispievajúce k včasnému začatiu terapie       
Sliznicové zhojenie – grál liečby IBD?       
Omický prístup – vzdialený sen alebo blízka realita?       
Záver

 
Gastroenterológia - klinické odporúčania - obsah

GastroenterológiaUltrasonografická diagnostika ochorení gastrointestinálneho traktu

Endoskopická diagnostika
Ezofágogastroduodenoskopia       
Kolonoskopia       
Enteroskopia       
Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia       
Endoskopická ultrasonografia       
Videokapsulová endoskopia

 
Mitochondriálna medicína a koenzým Q10 - obsah knihy

Mitochondriálna medicínaZOZNAM AUTOROV, 
ZOZNAM OBRÁZKOV        
ZOZNAM TABULIEK        
POĎAKOVANIE        
Preface        
SLOVO AUTORA        
AUTHOR


1    MITOCHONDRIÁLNA MEDICÍNA A KOENZÝM Q10

Anna Gvozdjáková
1.1   História mitochondriálnej medicíny        
1.2   História objavu koenzýmu Q10        
1.3   Objaviteľ koenzýmu Q10 – Fred L. Crane (1925 -2016)        
In Memoriam – Frederick Loring Crane         
Naše spoločné publikácie s profesorom Fred L. Crane        
1.4   Literatúra

 
Dedičné nefropatie - obsah knihy

Dedičné nefropatiePREDHOVOR


PÁR SLOV NA ÚVOD


I.  ÚVOD, KLASIFIKÁCIA DEDIČNÝCH CHORÔB OBLIČIEK

A. Charakteristika dedičných nefropatií
B. História dedičných nefropatií
C. Zriedkavé dedičné nefropatie
D. Kongenitálne anomálie
E. Špecifické problémy dedičných nefropatií
F. Polygénové choroby
G. Progresia dedičných nefropatií
H. Klasifikácia dedičných nefropatií
CH. Terapia  
I. Perspektívy

 
Internistická propedeutika - obsah

Internistická propedeutika

Do obchodu Shopherba

Zoznam  skratiek       
Predhovor k I. vydaniu       
Úvod   
Ako čítať túto knihu       

Kapitola 1
MEDICÍNSKA ETIKA

1.1    Etika, zdravie a choroba       
1.2    Etika lekára       
1.3    Etika zdravotnej starostlivosti       
1.4    Etika klinického výskumu

 
Zlomeniny pätovej kosti - obsah knihy

Päta

Kniha je zadarmo k dispozícii na internete v angličtine - Calcaneal fractures


Predslov       
1 ÚVOD       
2  FUNKČNÁ ANATÓMIA       
3  BIOMECHANIKA SUBTALÁRNEHO KĹBU       
4  INCIDENCIA A MECHANIZMUS ÚRAZU

4.1  Incidencia       
4.2  Mechanizmus úrazu       
Analýza mechanizmu úrazu pacientov operovaných na Klinike úrazovej chirurgie SZU v Bratislave 2007 – 2014

 

 
Vybrané klasifikácie v internej medicíne - obsah knihy

Vybrané klasifikácie v internej medicínePríhovor
KARDIOLÓGIA A ANGIOLÓGIA

 • Koronárne tepny – názvoslovie
 • Funkčná klasifikácia srdcového zlyhania podľa NYHA (New York Heart Association)
 • Killip–Kimballova klasifikácia zlyhania srdca pri akútnom infarkte myokardu
 • Klasifikácia stabilnej anginy pectoris podľa Canadian Cardiovascular Society (CCS)
 • Klasifikácia nestabilnej anginy pectoris  podľa Braunwalda
 • Skóre GRACE – odhadovaná 6 mesačná hospitalizačná mortalita u pacientov s AKS
 • Revidované NASPE/BPEG generické kódy pre antibradykardickú stimuláciu
 • Klasifikácia artériovej hypertenzie podľa ESC/ESH
 
Praktická hepatológia (3. vyd) - obsah knihy

Praktická hepatológia

ZOZNAM SKRATIEK

Predhovor k I. vydaniu       
Predhovor k II. vydaniu       
Predhovor k III. vydaniu        
Úvod

1. ČASŤ – CHOROBY PEČENE

Anatómia, fyziológia a mechanizmy poškodenia pečene       
Vyšetrenie pečene       
Syndromológia

 
Pediatrické ošetrovateľstvo - vybrané kapitoly - obsah knihy

Pediatrické ošetrovateľstvo - vybrané kapitoly

Namiesto predhovoru       

1  PEDIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO       

1.1 Úlohy a poslanie       
1.2 História pediatrického ošetrovateľstva       
1.3  Niektoré modely pediatrického ošetrovateľstva       
1.3.1  Pediatrické ošetrovateľstvo zamerané na rodinu       
1.3.2  Model s účasťou rodičov       
1.3.3  Interaktívny model rodič – personál       
1.3.4  Súčasnosť a budúcnosť modelov pediatrického ošetrovateľstva       
1.4  Umenie pediatrického ošetrovateľstva

 
Artroplastika bedrového kĺbu - obsah knihy

Artroplastika bedrového kĺbuPredhovor    
Úvod
Základné princípy endoprotetiky bedrového kĺbu z hľadiska historického vývoja
Rozdelenie súčasne používaných endoprotéz

Kostný cement
Cementované endoprotézy
Necementované endoprotézy

 
Všeobecná traumatológia dospelých - obsah knihy

Všeobecná traumatológia dospelých z vydavateľstva zdravotníckej literatúry Herba

Úvod        
Úraz, rozdelenie úrazov        

Rozdelenie úrazov

Opatrenia pri úrazoch (pomoc pri úrazoch)         

Technická pomoc
Prednemocničná laická pomoc – základná kardiopulmonálna resuscitácia
Prednemocničná lekárska pomoc – rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia

 
ORL a chirurgia hlavy a krku - obsah knihy

ORLChoroby ucha
Nos a prínosové dutiny
Endoskopická chirurgická liečba chorôb slzných ciest a niektorých chorôb orbity
Ústna dutina a hltan
Slinné žľazy, glandulae salivariae
Hrtan
Priedušnica a priedušky
Pažerák – esophagus
Choroby krku
Choroby a chirurgia štítnej žľazy a prištítnych žliaz

 
Traumatológia hrudníka a brucha dospelých - obsah knihy

Trauma hrudníka a bruchaÚvod      
Traumatológia hrudníka

Anatomické poznámky k úrazovému hrudníku  (Miroslav Kilian)
Stena hrudníka       
Pleurálna dutina       
Pľúca       
Dolné dýchacie cesty       
Cievy pľúc

 
Komplexný pohľad na problematiku lymfedému - obsah knihy

LymfedémSkratky       
Predslov        
Úvod


Lymfedém a jeho klasifikácia

1  Charakteristika, anatómia a patofyziológia lymfedému        
2  Klinický obraz lymfedému        
3  Klasifikácia lymfedému       
3.1  Primárny lymfedém       
3.2  Sekundárny lymfedém

 
Farmakognózia - 2. vydanie - obsah knihy

Farmakognózia (2017)

Úvod

Použité skratky

1 Legislatívne postavenie rastlinných liekov

2 Molekulové a bunkové ciele účinku rastlinných sekundárnych metabolitov a ich biologická aktivita

 • b-(1-3)-Glukány
 • Heteropolysacharidy
 • Flavonoidy
 • Metabolity flavonoidov a ich účinky
 • Izoflavóny
 
Manuál diagnostických indikačných a liečebných postupov - obsah

ManuálÚvod
Transplantácia srdca a srdcové zlyhávanie
Indikácie transplantácie srdca
Kontraindikácie transplantácie srdca
Klasifikácia naliehavosti HTx
HTx koordinácia
Čakacia listina
Kritériá darcu srdca

 


Nepredajné


 

 
Slovenská kardiológia 1919 - 2015 - obsah knihy

Slovenská kardiológiaPredslov        
POUŽITÉ SKRATKY        
Úvod        
POČIATKY SLOVENSKEJ KARDIOLÓGIE (roky 1919 – 1930)

Budovanie slovenskej kardiológie (roky 1931 – 1948)        
Rozmach slovenskej kardiológie (roky 1949 – 1978)        
Zavŕšenie budovania slovenskej kardiológie (roky 1979 – 1992)        
Kardiológia v samostatnej Slovenskej republike (roky 1993 po súčasnosť)

 
Gynekologická endokrinológia - obsah knihy

Gynekologická endokrinológiaZoznam skratiek      
Úvod      
1  FYZIOLÓGIA HORMONÁLNYCH REGULÁCIÍ
(Juraj Payer, Adriana Bednárová, Jana Kollerová, Martin Kužma, Patrícia Páleníková)    
1.1  Hypotalamus a hypofýza (Jana Kollerová, Martin Kužma, Juraj Payer)    
1.1.1  Regulačné osi hypotalamo-hypofýzového komplexu     
1.1.2  Hormóny adenohypofýzy    
1.2  Štítna žľaza (Adriana Bednárová, Juraj Payer) 
1.3  Nadobličky (Patrícia Páleníková, Juraj Payer)  
1.3.1  Steroidogenéza

 
Toxikológia pre farmaceutov - obsah knihy

ToxikológiaPredslov        
Poďakovanie       
1  Všeobecná toxikológia

1.1  Úvod do toxikológie       
1.2  História toxikológie       
1.3  Klasifikácia odborov toxikológie       
1.4  Jed – toxická látka       
1.5  Otravy       
1.6  Najčastejšie prejavy otráv       
1.7  Faktory ovplyvňujúce toxický účinok       
1.8  Klasifikácia toxických látok       
1.9  Toxikologické štúdie

 
Priedušková astma - diagnostika a terapia - obsah knihy

Priedušková astma

Predslov

Úvod

Poďakovanie

1  Definícia

2  Epidemiológia

3  Rizikové faktory

3.1  Genetické faktory       
3.2  Ostatné rizikové faktory

 
Geriatria pre praktického lekára - obsah 3. vyd.

Geriatria pre praktického lekára

Zoznam skratiek       
Prehľad tabuliek a obrázkov       

1. ČASŤ

Predhovor k 1. vydaniu       
Predhovor k 2. vydaniu       
Predhovor k 3. doplnenému a prepracovanému vydaniu       
Úvod

 

(Príhovor MUDr. Petra Makaru, MPH - prezidenta SSVPL  ku knihe Geriatria)

 
Systema lymphaticus hominis - obsah knihy

Systema lymphaticus hominisPredhovor      

1  História výskumu lymfatického systému vo svete a na Slovensku       

Literatúra     

2  Fyziológia lymfatického systému

2.1  Tvorba lymfy   
2.2  Prúdenie lymfy      
2.3 Transport látok a zloženie lymfy        
2.4  Biofyzikálne vlastnosti lymfy        
2.5  Intersticiálna tekutina, lymfodrenáž        
Literatúra

 
Kniha Intoxikácia hubami, rastlinami a živ. toxínmi - obsah

Intoxikácie

ÚVOD 7
Základný diagnostický a liečebný postup pri intoxikáciách                      
Eliminačné metódy


INTOXIKÁCIE HUBAMI
Rozdelenie otráv hubami podľa syndrómov                                          
Skupina A: Syndróm gastroenterodyspeptický                                                          
Skupina B:  Syndróm muskarínový - parasympatomimetický

Skupina C: Syndróm psilocybínový                                                                             
Skupina D: Syndróm panterínový

 
Viac článkov...


Stránka 1 z 2