Trauma hrudníka a bruchaÚvod      
Traumatológia hrudníka

Anatomické poznámky k úrazovému hrudníku  (Miroslav Kilian)
Stena hrudníka       
Pleurálna dutina       
Pľúca       
Dolné dýchacie cesty       
Cievy pľúc


Internetový obchod ShopHerba


 


Mediastinum       
Orientácia chirurga na hrudníku a röntgenovej snímke hrudníka (Miroslav Kilian)
Orientácia chirurga na hrudníku        
Orientácia chirurga na röntgenovej snímke hrudníka        
Hodnotenie pneumotoraxu       
Hodnotenie hemotoraxu       
Hodnotenie ARDS       
Tupé úrazy hrudníka všeobecne (Miroslav Kilian)
Tupé poranenie hrudníka       
Manažment pacientov s tupým poranením hrudnej steny       
Úrazy hrudnej steny – tupé (Miroslav Kilian, Marián Šajter)
Kontúzia, exkoriácia       
Hematóm        
Décollement traumatique       
Traumatická asfyxia       
Poranenie skeletu hrudníka       
Liečba dôsledkov tupých úrazov hrudnej steny       
Extrapleurálny hematóm (Miroslav Kilian)
Úrazy pohrudnice (Miroslav Kilian, Jozef Muri, Viktor Žalman)
Pneumotorax       
Tenzný pneumotorax (ventilový, pretlakový)       
Hemotorax       
Chylotorax       
Tupé poranenie pľúc (Miroslav Kilian)
Pľúcne kontúzie       
Pľúcne lacerácie       
Traumatické pľúcne pseudocysty (pneumatokély, hematokély, pneumo­hematokély)       
Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS – acute respiratory distress syndrome) (Miroslav Kilian, Juraj Nechojdoma)
Tupé poranenie trachey a bronchov (Miroslav Kilian, Jozef Muri)
Tupé poranenie srdca  (Miroslav Kilian, Marián Šajter)
Otras srdca (commotio cordis)        
Pomliaždenie srdca (contusio cordis)       
Roztrhnutie srdca (ruptura cordis)       
Poranenie chlopní, koronárnych artérií       
Tupé poranenie hrudnej aorty  (Miroslav Kilian, Roman Slyško, Viktor Žalman)
Intimálne hemorágie, intimálna lacerácia, lacerácia médie       
Disekcia hrudnej aorty       
Pseudoaneuryzma hrudnej aorty       
Komplentná ruptúra hrudnej aorty       
Tupé poranenie ciev aortálneho oblúka       
Tupé poranenie pulmonálnych artérií       
Tupé poranenie pažeráka (Miroslav Kilian, Viktor Žalman)       
Tupé poranenie bránice (Miroslav Kilian, Jozef Muri, Viktor Žalman)       
Penetračné poranenia hrudníka – všeobecne (Miroslav Kilian, Viktor Žalman, Marián Šajter, Martin Lajoš)       
Otvorený pneumotorax (Miroslav Kilian)

Penetračné poranenie hrudníka – jednotlivé (Miroslav Kilian, Marián Šajter, Viktor Žalman, Martin Lajoš, Roman Slyško)
Penetračné poranenie hrudnej steny       
Penetračne poranenie pleury – otvorený pneumotorax        
Penetračné poranenie pľúc       
Penetračné poranenia trachey a bronchov       
Penetračné poranenia hrudnej časti pažeráka       
Penetračné poranenie bránice       
Penetračné poranenie srdca       
Penetračné poranenie ciev hrudníka        
Tracheostómia (Miroslav Kilian)       
Drenáž hrudníka (Miroslav Kilian)

Zavedenie hrudného drénu       
Extrakcia drénu       
Princíp hrudnej drenáže       
Torakocentéza hrudníka        
Chirurgické prístupy do hrudníka pri úraze (Miroslav Kilian, Viktor Žalman, Marián Šajter)

Traumatológia brucha
Poranenie brušnej steny (Miroslav Kilian)       
Poranenie žalúdka (Miroslav Kilian, Viktor Žalman)       
Poranenie duodena (Viktor Žalman, Miroslav Kilian, Miroslav Pindura)

Diagnóza       
Klasifikácia       
Terapia       
Komplikácie       
Poranenie tenkého čreva (Miroslav Kilian, Viktor Žalman, Jozef Beláček)
Klasifikácia        
Diagnostika       
Klinický obraz       
Zobrazovacie metódy       
Terapia       
Poranenie hrubého čreva (Viktor Žalman, Miroslav Kilian, Jozef Beláček)
Diagnostika       
Klasifikácia       
Terapia       
Poranenie závesných aparátov čreva  (Viktor Žalman, Miroslav Kilian, Jozef Beláček)
Klinický obraz       
Diagnostika       
Klasifikácia       
Terapia       
Komplikácie       
Poranenie rekta a anu (Viktor Žalman, Miroslav Kilian, Jozef Beláček)
Poranenie rekta
Klinický obraz       
Diagnostika       
Klasifikácia       
Terapia       
Poranenie anu
Diagnostika       
Terapia       
Poranenie pečene (Miroslav Kilian, Viktor Žalman, Jozef Beláček, Marián Šajter)
Diagnostika        
Klinický obraz        
Zobrazovacie metódy       
Klasifikácia        
Terapia        
Komplikácie        
Poranenie žlčníka a žlčových ciest (Viktor Žalman, Miroslav Kilian)       
Poranenie sleziny (Miroslav Kilian, Viktor Žalman, Jozef Beláček, Marián Šajter)

Klinický obraz       
Diagnostika       
Klasifikácia       
Terapia       
Komplikácie       
Prevencia OPSI syndrómu        
Poranenie pankreasu (Viktor Žalman, Miroslav Kilian, Miroslav Pindura)
Klinický obraz       
Diagnostika       
Klasifikácia       
Terapia       
Komplikácie       
Poranenie retroperitonea (Miroslav Kilian, Roman Slyško, Viktor Žalman, Marián Šajter)
Klinický obraz       
Diagnostika        
Terapia        
Brušný kompartmentový syndróm (Miroslav Kilian, Viktor Žalman)
Klinický obraz       
Diagnostika       
Terapia       
Chirurgické prístupy do dutiny brušnej pri úraze (Miroslav Kilian, Viktor Žalman)       
Druh šijacieho materiálu v úrazovej chirurgii brucha  (Miroslav Kilian, Viktor Žalman)       
SIRS, sepsa, septický šok (Miroslav Kilian, Juraj Nechojdoma)

SIRS (systemic inflammatory response syndrome)       
Sepsa       
Septický šok

Traumatológia močového systému
Úrazy obličky (Viktor Kováčik, Miroslav Kilian)
Klasifikácia       
Diagnostika        
Terapia       
Úrazy močovodu (Viktor Kováčik)
Klasifikácia       
Diagnostika        
Terapia       
Úrazy močového mechúra (Viktor Kováčik, Miroslav Kilian)
Klasifikácia       
Diagnostika        
Terapia       
Úrazy močovej trubice  (Viktor Kováčik)
Klasifikácia        
Diagnostika        
Terapia       
Úrazy vonkajšieho genitálu (Viktor Kováčik)
Klasifikácia       
Diagnostika        
Terapia


Literatúra