Kde bolelo, tam bolelo...

Kde bolelo, tam bolelo...Kniha od J. Dobšovičovej Černákovej a kolektívu Kde bolelo, tam bolelo...

ISBN 978-80-89171-97-2

Vydané v roku 2012 pre Ligu proti reumatizmu na Slovensku - www.mojareuma.sk

 


Kde bolelo, tam bolelo...Pár slov na úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Jana Dobšovičová Černáková
Detská reuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
MUDr. Elena Košková
Natálka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ivana Antošová
Láska ako liek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Adriana Salamová