Kamienky z mozaiky 2

Kamienky z mozaiky 2Kniha Kamienky z mozaiky 2 od J. Černákovej

Cena - nepredajné, vytlačené pre Ligu proti reumatizmu - Sekciu mladých reumatikov na Slovensku

2010, ISBN978-80-89171-74-3. Vyšla ako 96. publikácia vydavateľstva zdravotníckej literatúry HERBA

Dostupná v PDF formáte na www.mojareuma.sk