Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r.o. sa zameriava predovšetkým na vydávanie kníh, brožúr a časopisov so zdravotníckou tematikou. Do roku 2013 vydalo vyše 120 knižných publikácií v dvoch hlavných a niekoľkých ďaľších edíciách. Počas celej doby činnosti sme sa zameriavali a aj naďalej sa budeme zameriavať na pôvodnú tvorbu, hlavne domácich autorov. Našim cieľom nie je vydávať prekladovú literatúru, ale venovať sa domácim autorom, podporovať ich rast. Zahraničným autorom sa nevyhýbame, musí však ísť o doposiaľ nepublikované práce.

Všetky knihy určené pre odbornú verejnosť sú recenzované minimálne dvoma recenzentami, často sú recenzentmi aj zahraniční odborníci v danej oblasti.

Vlajkovou edíciou vydavateľstva HERBA je Dieškova edícia, v ktorej uverejňujeme predovšetkým komplexné monografie veľkých autorských kolektívov. Knihy z tejto edície sú publikované v tvrdej väzbe. V jej rámci vyšli také diela ako Nefrológia, Pediatria, Internistická propedeutika a Ďalšie.

Druhou odbornou edíciou, zameranou predovšetkým na čiastkové problémy v praxi je Malá lekárska knižnica. Ide o takzvanú edíciu do vrecka, čomu zodpovedá aj menší formát a brožovaná úprava. Monografie sú určené na rýchle oboznámenie odborníkov s aktuálnymi poznatkami.  Z problematiky môžeme vyzdvihnúť napríklad dekubity, hepatológiu, antibiotiká, HIV - AIDS, srdcové zlyhanie, anémie, aterosklerózu, urológiu a mnohé ďalšie.

Ostatné odborné knihy radíme pod dva všeobecné názvy a vychádzajú zo spomenutých hlavných edícií.Knihy sú takisto recenzované minimálne dvoma nezávislými odborníkmi.

V časti Iné vydávame ostatné monografie, ktoré nezaraďujeme do Dieškovej edície, pretože nespĺňajú podmienku komplexnosti problematiky, prípadne do edície Malá lekárska knižnica, pretože vychádzajú napríklad v odlišnom formáte, odlišnej úprave, sú vydávané vo farbe a podobne. Prípadne plánujeme po vydaní niekoľkých tematicky príbuzných tém vytvoriť novú edíciu. V tejto časti vydávame monografie s právnou, ortopedickou tematikou, ale napríklad aj knihy s problematikou prionových chorôb.

Reprezentačná edícia (tzv malá dieškove edícia) je charakterizovaná tvrdou väzbou a  výpravnejšou grafikou, avšak takisto nespĺňa požiadavky na zaradenie do Dieškovej edície z hľadiska komplexnosti témy.

Farmaceutická edícia prináša monografie určené pre farmaceutov. Monografie vydané v tejto edícii sú recenzované minimálne dvoma nezávislými odborníkmi.


Vydávame aj ďalšie publikácie a brožúry.

Pre lekárov, pacientov, ich príbuzných, ale aj pre všetkých záujemcov vydávame brožúry o konkrétnych ochoreniach v edícii Pacient. Tieto brožúry sú nielen dostupné pre lekárov v ordináciách, ale sú určené aj na voľné stiahnutie z našich webových stránok pre všetkých záujemcov. Brožúry majú vedecko-edukačný charakter a nie sú recenzované.

V edícii Osobnosti vydávame knihy o známych aj menej známych osobnostiach farmaceutických, lekárskych aj nelekárskych zdravotníckych vied. Publikácie nie sú recenzované.

Medzi ostatnými knihami a publikáciami vydávame aj diela nezávislých autorov na objednávku. Tieto diela môžu, ale nemusia byť recenzované.

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby