Inkontinencia moču u žien

InkontinenciaKniha Inkontinencia moču u žien vyšla v tvrdej väzbe v atraktívnom formáte B5-. Autorom je M. Romančík. Kniha získala cenu Slovenskej urologickej spoločnosti za najlepšiu knižnú publikáciu v roku 2009.

Cena knihy je 20 Eur + poštovné a balné

Shopherbba

 

ISBN 978-80-89171-61-3

Dostupná.

Cieľom predkladanej práce bolo zosumarizovať poznatky o epi­demiológii, etiopatogenéze, možnostiach diagnostiky a liečby inkonti­­nencie moču u žien na úrovni súčasného stavu vedy. Ide bezpochyby o problematiku veľmi aktuálnu, keďže na Slovensku trpí inkontinenciou moču až 25 % dospelých žien.

Cieľom výskumnej časti práce bolo kritické posúdenie prognostických faktorov implantácie transobturatórnej pásky, ktorá v súčasnosti predstavuje najčastejšiu antiinkontinenčnú plastiku v chirurgii stresovej inkontinencie moču u žien. Ide o „popolušku“ v oblasti urodynamiky a ženskej urológie, ktorej sa nielen u nás, ale ani vo svetovom písomníctve nikto systematicky nevenoval. Zároveň je to aj jedna z výziev 3. konzultácie Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu (26. – 29. 6. 2004, Monaco), kde sa poukázalo sa potrebu systematického riešenia tejto problematiky.

Symptómy vyprázdňovania moču na vyskytujú počas močenia.

  • Slabý prúd je interpretovaný ako znížený prietok, zvyčajne v porovnaní s minulosťou alebo s inými osobami.
  • Vejárovité močenie je interpretované ako rozštiepenie prúdu moču, resp. sprejovanie. Termín je ekvivalentný termínu palmúria.
  • Prerušovaný prúd je interpretovaný ako prúd moču, ktorý sa zastaví a znovu pokračuje počas jednej mikcie.
  • Retardované močenie je interpretované ako problém so začatím močenia, mikcia prichádza s oneskorením.
  • Tlačenie počas močenia je interpretované ako použitie svalovej aktivity (brušného lisu) na zahájenie mikcie, jej udržanie alebo zlepšenie.
  • Terminálne odkvapkávanie je interpretované ako predĺženie záverečnej fázy močenia, kedy prúd moču odkvapkáva.