Monografia KOENZÝM Q10 – v zdraví a v chorobách je súčasťou študijného materiálu predmetu Mitochondriálnej medicíny, ktorý je zaradený do pedagogického procesu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.
Naše pracovisko, Farmakobiochemické laboratórium III. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, patrí k zakladateľom Mitochondriálnej medicíny na Slovensku, k zakladateľom výskumu koenzýmu Q10 v zdraví a v chorobách, pod vedením prof. MUDr. Jána Gvozdjáka, DrSc., a prof. RNDr. Anny Gvozdjákovej, DrSc. Výsledkom dlhoročnej medzinárodnej spolupráce v oblasti rozvoja Mitochondriálnej medicíny a koenzýmu Q10 sú monografie:


1.    Recent Advances in Mitochondrial Medicine and Coenzyme Q10, NOVA Science, NY, USA, 2018;
2.    Mitochondriálna medicína a koenzým Q10, HERBA, Bratislava, 2017;
3.    Mitochondrial Medicine, Springer, Netherlands, 2008.

Monografia KOENZÝM Q10 – v zdraví a v chorobách poskytuje súčasné poznatky o  koenzýme Q10. Jednotlivé kapitoly vedú čitateľa od objavu koenzýmu Q10 profesorom Frederickom Löring Crane k najnovším informáciám o metabolizme, funkciách a význame koenzýmu Q10 pre organizmus.
Kapitoly sú zamerané na históriu a perspektívu koenzýmu Q10, na jeho charakteristiku a diagnostický význam. Koenzým Q10 zohráva kľúčovú úlohu v mitochondriálnych chorobách, v metabolických neprenosných chorobách, ako sú kardiovaskulárne a onkologické choroby, diabetes mellitus, ochorenia respiračného systému a chronické choroby obličiek. Primárny deficit koenzýmu Q10 je spojený s mutáciou CoQ génov, so vznikom a vývojom dedičných metabolických chorôb. Sekundárny deficit koenzýmu Q10 sa podieľa na vzniku a vývoji neurologických chorôb, neurodegeneratívnych chorôb, ako je Parkinsonova a Alzheimerova choroba, na vzniku statínom indukovanej myopatie, na infertilite, na starnutí. Stanovenie deficitu koenzýmu Q10 v organizme a jeho suplementácia prispieva k cielenej terapii rôznych, najmä mitochondriálnych chorôb. Predposledná kapitola ponúka našu hypotézu o účinku vírusu SARS-CoV-2 na koenzým Q10 a bioenergetiku mitochondrií z dôvodu súčasnej pandémie vírusového ochorenia COVID-19.
Monografia je študijná literatúra pre poslucháčov lekárskych fakúlt, pre lekárov a lekárnikov, ktorí sa starajú o prevenciu chorôb a naše zdravie.

Anna Gvozdjáková