Internistická propedeutika

Do obchodu Shopherba

Zoznam  skratiek       
Predhovor k I. vydaniu       
Úvod   
Ako čítať túto knihu       

Kapitola 1
MEDICÍNSKA ETIKA

1.1    Etika, zdravie a choroba       
1.2    Etika lekára       
1.3    Etika zdravotnej starostlivosti       
1.4    Etika klinického výskumuKapitola 2
ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ

2.1    Komunikačné zručnosti        
2.2    Diagnostický, terapeutický proces a určovanie prognózy        
2.3    Zdravotná dokumentácia a právne aspekty zdravotnej starostlivosti         
2.4    Medicína založená na dôkazoch         
2.5    Klinický výskum         
2.6    Elektronická medicína        

Kapitola 3
ANAMNÉZA

3.1    Všeobecné poznámky        
3.2    Terajšia choroba, terajší stav        
3.3    Osobná anamnéza        
3.4    Gynekologická a andrologická anamnéza        
3.5    Sociálna a pracovná anamnéza        
3.6    Rodinná anamnéza        

Kapitola 4
FYZIKÁLNE  VYŠETRENIE

4.1    Základné pojmy fyzikálneho vyšetrenia        
4.2    Prítomný celkový stav         
4.3    Koža a kožné adnexy         
4.4      Prítomný stav orgánov         
4.5     Vyšetrenie pohybového systému        

Kapitola 5
SYNDROMOLÓGIA

5.1     Význam syndromológie        
5.2     Poruchy termoregulácie        
5.3     Poruchy imunity         
5.4      Poruchy krvného tlaku        
5.5      Koronárne syndrómy a infarkt myokardu        
5.6      Retencia tekutín – edém        
5.7      Obezita        
5.8     Chudnutie        
5.9      Asténia a únavový syndróm        
5.10      Neurologické syndrómy        
5.11      Gravidita a vnútorné choroby        
5.12      Geriatrické syndrómy        

Kapitola 6
LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA

6.1     Laboratórne vyšetrenia         
6.2      Biochemické vyšetrenia        
6.3      Hematologické vyšetrenia        
6.4    Mikrobiologické vyšetrenia        
6.7    Vyšetrenie moču        
Miniatlas 1  Mikroskopické vyšetrenie kostnej drene a krvi       
Miniatlas 2  Mikroskopické vyšetrenie moču        
Minigaléria


Kapitola 7
DIAGNOSTICKÉ ZOBRAZOVANIE

7.1     Zobrazovanie v medicíne         
7.2      Röntgenové  zobrazenie         
7.3     Zobrazenie magnetickou rezonanciou         
7.4      Zobrazenie ultrazvukom        
7.5      Nukleárna medicína a molekulové zobrazenie        
Miniatlas 3  Rádiodiagnostické zobrazenia        
Minigaléria


Kapitola 8
ENDOSKOPIE

8.1     Princípy endoskopie        
8.2      Vyšetrenie očného pozadia        
8.3      Otoskopia, rinoskopia, laryngoskopia        
8.4      Bronchoskopia        
8.5      Torakoskopia         
8.6      Ezofágo-gastro-duodenoskopia        
8.7      Kolonoskopia        
8.8      Laparoskopia        
Miniatlas 4  Endoskopia tráviacej trubice

Kapitola 9
ELEKTROGRAFIA

9.1     Princípy snímania biopotenciálov       
9.2     Elektrografia pri vyšetrení nervového systému       
9.3     Elektrokardiografia       

Kapitola 10
BIOPSIE ORGÁNOV A TKANÍV

10.1    Patologická anatómia a jej metódy       
10.2    Biopsia a cytológia       
Miniatlas 5  Biopsie orgánov a tkanív        
Minigaléria


Kapitola 11
DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ VÝKONY

11.1    Punkcie ciev, injekcie a infúzie        
11.2    Transfúzia krvi a krvných prípravkov       
11.3    Orotracheálna intubácia        
11.4    Žalúdkové sondy        
11.5    Cievkovanie a punkcia močového mechúra       
11.6    Punkcie telových dutín       
11.7    Lumbálna punkcia        
11.8    Punkcie orgánov        
11.9    Vyšetrenia s katetrizáciou srdca       
Minigaléria

Kapitola 12
TERAPIA VNÚTORNÝCH CHORÔB

12.1    Životný štýl, životospráva       
12.2    Lekárska psychológia       
12.3    Diéty a liečebná výživa       
12.4    Farmakoterapia       
12.5    Hemoterapia       
12.6    Oxygenoterapia       
12.7    Eliminačná liečba       
12.8    Invazívna liečba        
12.9    Transplantácia orgánov, tkanív a buniek       
12.10     Rádioterapia       
12.11     Rehabilitácia vo vnútornom lekárstve       
12.12     Ortopedická protetika        
12.13     Kúpeľná starostlivosť       
12.14     Alternatívna medicína       

Kapitola 13
INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE

13.1    Kardiopulmonálna resuscitácia       
13.2    Intenzívna starostlivosť pri vnútorných chorobách       
13.3    Kardioverzia a defibrilácia       
13.4    Liečba šoku        
13.5    Poruchy vnútorného prostredia       
13.6    Akútne krvácanie       
13.7    Najčastejšie otravy       
Miniatlas 6  Jedovaté huby