M. JESEŇÁK, P. ČIŽNÁR, P. BÁNOVČIN, H. KAYSEROVÁ, R. OSTRÓ, Z. RENNEROVÁ

7.1  KLINICKÁ IMUNOLÓGIA
7.1.1 Imunita, imunitný systém  a jeho vývoj
7.1.1.1 Imunitný systém a jeho zloženie
7.1.1.2 Nešpecifická imunita
7.1.1.3 Špecifická imunita
7.1.1.4 Orgány imunitného systému
7.1.1.5 Imunitný systém a jednotlivé obdobia života
7.1.2 Primárne poruchy imunity
7.1.2.1 Úvod
7.1.2.2 Klasifikácia primárnych porúch imunity
7.1.2.3 Varovné príznaky primárnych porúch imunity
7.1.2.4 Prevažne protilátkové poruchy imunity
7.1.2.5 Celulárne a kombinované primárne poruchy imunity
7.1.2.6 Primárne poruchy fagocytózy
7.1.2.7 Primárne poruchy komplementu
7.1.2.8 Diagnostika primárnych porúch imunity
7.1.2.9 Manažment primárnych porúch imunity
7.1.3 Periodické horúčky v detskom veku
7.1.3.1 Úvod
7.1.3.2 Klasifikácia a rozdelenie autozápalových stavov
7.1.3.3 Diagnostika hereditárnych periodických horúčok
7.1.3.4 Liečba hereditárnych periodických horúčok
7.1.3.5 Stručná charakteristika základných hereditárnych periodických horúčok
7.1.3.6 PFAPA syndróm
7.1.4 Sekundárne poruchy imunity
7.1.4.1 Úvod
7.1.4.2 Infekčné príčiny sekundárnych porúch imunity
7.1.4.3 Iatrogénne príčiny sekundárnych porúch imunity
7.1.4.4 Kriticky chorý pacient a syndróm kompenzačnej protizápalovej odpovede
7.1.4.5 Syndróm vyčerpania T-lymfocytov
7.1.4.6 syndróm anergie monocytov
7.1.4.7 Sekundárne poruchy imunity a onkologické choroby
7.1.4.8 Malnutrícia a sekundárne poruchy imunity
7.1.5 Recidivujúce infekcie dýchacích ciest v detskom veku
7.1.5.1 Úvod
7.1.5.2 Rizikové faktory pre infekcie dýchacích ciest
7.1.5.3 Recidivujúce infekcie dýchacích ciest
7.1.5.4 Diagnostický prístup k recidivu­júcim infekciám dýchacích ciest
7.1.5.5 Liečba a prevencia recidivujúcich infekcií dýchacích ciest
7.1.6 Imunitný systém u predčasne narodených detí
7.1.6.1 Úvod
7.1.6.2 Charakteristiky imunitného systému
7.1.6.3 Nešpecifická imunita
7.1.6.4 Špecifická imunita
7.1.6.5 Materské mlieko a dojčenie
7.1.6.6 Očkovanie predčasne narodených detí
7.1.6.7 Záver

7.2 ALERGOLÓGIA
7.2.1 Alergia, atopia, atopický pochod
7.2.2 Vyšetrenia pri alergických  chorobách v detskom veku
7.2.3 Alergia na potraviny
7.2.4 Alergia na lieky
7.2.5 Anafylaxia a anafylaktický šok
7.2.6 Alergická rinitída a rinokonjunktivitída
7.2.7 Bronchiálna astma

7.3 OČKOVANIE
7.3.1 Typy a druhy očkovacích látok
7.3.2 Vakcinačná imunológia
7.3.3 Pravidelné očkovanie
7.3.4 Osobitné očkovania
7.3.5 Kontraindikácie očkovania
7.3.6 Pasívna imunizácia