T. ŠAGÁT, B. NEDOMOVÁ, J. BUDÁČOVÁ, L. KOVÁCS

6.1 PORUCHY VNÚTORNÉHO PROSTREDIA

6.2  TELOVÉ TEKUTINY
6.2.1 Rozdelenie telových tekutín
6.2.2 Objem telových tekutín
6.2.3 Zloženie telových tekutín
6.2.4 Distribúcia vody a elektrolytov v organizme
6.2.5 Regulácia objemu telových tekutín
6.2.6  Regulácia osmolálnosti telových tekutín

6.3 PORUCHY HOSPODÁRENIA S VODOU A SODÍKOM
6.3.1 Dehydratácia
6.3.2 Hyponatriémia
6.3.2.1 Hypovolemická hypoosmolálna hyponatriémia
6.3.2.2 Izovolemická hypoosmolálna hyponatrémia
6.3.2.3 Hypervolemická, hypoosmolálna hyponatriémia
6.3.3 Hypernatriémia
6.3.3.1 Hypernatriémia z deficitu vody
6.3.3.2 Hypernatriémia z deficitu vody a sodíka
6.3.3.3 Hypernatriémia z nadbytku sodíka

6.4 PORUCHY HOSPODÁRENIA S DRASLÍKOM
6.4.1 Hypokaliémia
6.4.2 Hyperkaliémia

6.5 PORUCHY HOSPODÁRENIA S CHLÓROM
6.5.1 Metabolizmus chlóru
6.5.2 Hypochlorémia
6.5.3 Hyperchlorémia

6.6 MAGNÉZIUM
6.6.1 Metabolizmus
6.6.2 Hypermagnezémia
6.6.3 Hypomagnezémia

6.7 PORUCHY ACIDOBÁZICKEJ ROVNOVÁHY
6.7.1 Acidobázická rovnováha u človeka
6.7.2 Primárne metabolické a respiračné poruchy
6.7.3 Metabolická acidóza
6.7.4 Metabolická alkalóza
6.7.5 Respiračná acidóza
6.7.6 Respiračná alkalóza
6.7.7 Zmiešané poruchy acidobázickej rovnováhy
6.7.8 Posudzovanie acidobázickej rovnováhy