J. KRESÁNEK, A. NOGEOVÁ,  K. FURKOVÁ, Ľ. JAKUŠOVÁ, M. FELCANOVÁ, A. FARKAŠOVÁ, M. ŠAŠINKA

5.1 DORASTOVÉ LEKÁRSTVO

5.2 PUBERTA
5.2.1 Funkčné zmeny v puberte
5.2.2 Somatické zmeny v puberte
5.2.2.1 Vývoj sekundárnych pohlavných znakov
5.2.2.2 Hodnotenie priebehu puberty
5.2.2.3 Rast v puberte
5.2.2.4 Iné zmeny v puberte
5.2.3 Poruchy puberty
5.2.3.1 Predčasná puberta (pubertas praecox)
5.2.3.2 Oneskorená puberta (pubertas tarda)

5.3  PSYCHICKÉ ZVLÁŠTNOSTI PUBERTY

5.4  LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI U DETÍ A MLADISTVÝCH
5.4.1 Látkové závislosti
5.4.1.1 Psychotropné látky
5.4.2 Nelátkové závislosti
5.4.2.1 Patologické hráčstvo
5.4.2.2 Závislosť od online hier
5.4.2.3 Závislosť od internetu
5.4.2.4 Závislosť od mobilného telefónu
5.4.2.5 Kompulzívne nakupovanie
5.4.3 Prevencia závislostí