I. ČIERNA, M. VIDIŠČÁK, D. SZÉKYOVÁ, M. KUCHTA, M. ŠAŠINKA, J. BUCHANEC, M. DRAGULA

9.1  FYZIOLÓGIA
9.1.1 Mikrobióm tráviaceho traktu

9.2 VRODENÉ ANOMÁLIE TRÁVIACEHO TRAKTU
9.2.1 Atrézia pažeráka
9.2.2 Pylorostenosis congenita
9.2.3 Obštrukcia dvanástnika
9.2.4 Malrotácia čreva a volvulus
9.2.5 Obštrukcia tenkého čreva
9.2.5.1 Atrézia tenkého čreva
9.2.5.2 Mekoniónový ileus
9.2.6 Chronická pseudoobštrukcia čreva
9.2.7 Megacolon congenitum
9.2.7.1 Megacolon congenitum (Hirschsprungova choroba)
9.2.7.2 Intestinálna neurónová dysplázia (IND, hyperganglionóza)
9.2.8 Meckelovo diverticulum
9.2.9 Malformácie anusu a rekta

9.3  CHOROBY DUTINY ÚSTNEJ, JAZYKA A SLINNÝCH ŽLIAZ
9.3.1 Anomálie a vývojové chyby
9.3.1.1 Epsteinove perly
9.3.1.2 Anomálie rozloženia pigmentu
9.3.1.3 Rázštepy perí a podnebia
9.3.1.4 Pierreov – Robinov syndróm
9.3.2 Zápaly slizníc
9.3.2.1 zápaly sliznice ústnej dutiny
9.3.2.2 Soor oris (múčnatka)
9.3.3 Choroby jazyka
9.3.3.1 Povlečený jazyk
9.3.3.2 Makroglosia
9.3.3.3 Mikroglosia
9.3.3.4 Ankyloglosia
9.3.3.5 Glositída
9.3.3.6 Lingua plicata (rozbrázdený jazyk)
9.3.3.7 Lingua scrotalis
9.3.3.8 Lingua geographica (mapovitý jazyk)
9.3.3.9 Lingua nigra (jazyk čierny, chlpatý)
9.3.4 Choroby slinných žliaz
9.3.4.1 Slinotok (ptyalizmus)
9.3.4.2 Xerostómia
9.3.4.3 Retenčná cysta (ranula)
9.3.4.4 Zápaly slinných žliaz (sialoadenitis)
9.3.5 Cudzie telesá

9.4  CHOROBY PAŽERÁKA
9.4.1 Gastroezofágový reflux a refluxová choroba
9.4.2 Zápal pažeráka (ezofagitída)
9.4.2.1 Eozinofilová ezofagitída (EE)
9.4.3 Achalázia pažeráka (kardiospazmus, aperistaltika pažeráka)
9.4.4 Hiátová hernia
9.4.5 Divertikuly pažeráka
9.4.6 Malloryho – Weissov syndróm
9.4.7 Ezofágové varixy
9.4.8 Cudzie telesá v pažeráku

9.5  CHOROBY ŽALÚDKA
9.5.1 Vrodené anomálie žalúdka
9.5.1.1 Vrodená obštrukcia žalúdka
9.5.1.2 Volvulus žalúdka
9.5.1.3 Mikrogastria
9.5.2 Gastritída
9.5.2.1 Akútna gastritída
9.5.2.2 Chronická gastritída, infekcia Helicobacter pylori (H. pylori)
9.5.2.3 Vredová choroba žalúdka
9.5.2.4 Flegmónová gastritída
9.5.2.5 Eozinofilová gastritída
9.5.2.6 Korozívna gastritída
9.5.3 Poruchy motility žalúdka
9.5.3.1 Gastroparéza
9.5.3.2 Zrýchlené vyprázdňovanie žalúdka
9.5.4 Funkčné poruchy žalúdka
9.5.5 Gastropatie
9.5.5.1 Gastropatia s hypertrofickými riasami
9.5.5.2 Exsudatívna gastropatia – Ménétrierova choroba
9.5.5.3 Portálna hypertenzná gastropatia
9.5.6 Cudzie telesá v žalúdku
9.5.6.1 Bezoáre
9.5.7 Perforácia žalúdka
9.5.7.1 Spontánna perforácia žalúdka
9.5.7.2 Traumatická perforácia žalúdka

9.6  MALABSORPČNÝ SYNDRÓM
9.6.1 Všeobecná charakteristika, vyšetrovacie metódy
9.6.2 Poruchy trávenia
9.6.2.1 Poruchy tvorby a vylučovania žlče
9.6.2.2 Poruchy tvorby a vylučovania pankreatickej šťavy
9.6.3 Poruchy absorpcie
9.6.3.1 Celiakia
9.6.3.2 Malabsorpcie sacharidov
9.6.3.3 Malabsorpcie lipidov
9.6.3.4 Malabsorpcie bielkovín
9.6.3.5 Lymfonodulová hyperplázia (lnh)
9.6.3.6 Malabsorpcie po črevných infekciách a pri zápalových chorobách
9.6.3.7 Malabsorpcia iónov a vitamínov
9.6.3.8 Poliekové malabsorpcie
9.6.3.9 Malabsorpcie pri imunodeficiencii
9.6.4 Malabsorpcia pri anatomických zmenách čreva
9.6.4.1 Syndróm slepej slučky
9.6.4.2 Syndróm krátkeho čreva
9.6.4.3 Megacolon, dolichocolon
9.6.4.4 Chronická idiopatická pseudoobštrukcia čreva

9.7  CHOROBY ČREVA
9.7.1 Chronické nešpecifické zápalové choroby čreva
9.7.1.1 Ulcerózna kolitída
9.7.1.2 Crohnova choroba
9.7.2 Pseudomembránová kolitída
9.7.3 Nekrotizujúca enterokolitída novorodencov
9.7.4 Polypy a dedičné polypové syndrómy hrubého čreva
9.7.4.1 Juvenilné polypy
9.7.4.2 Familiárna adenomatózna polypóza (FAP)
9.7.4.3 Peutzov – Jeghersov syndróm
9.7.5 Chronické hnačkové choroby
9.7.5.1 Chronické gastroenteritídy
9.7.5.2 Chronická perzistujúca hnačka
9.7.5.3 Hnačky pri hormonálne aktívnych tumoroch

9.8  Chirurgické choroby tráviaceho traktu
9.8.1 Peritonitis
9.8.1.1 Tuberkulózna peritonitída
9.8.1.2 Novorodenecké peritonitídy
9.8.1.3 Peritonitída pri nekrotizujúcej enterokolitíde
9.8.1.4 Ostatné peritonitídy novorodencov
9.8.2 Akútna apendicitída
9.8.3 Invaginácia (intussusceptio)
9.8.4 Hernie
9.8.4.1 Hernia inguinalis
9.8.4.2 Inkarcerovaná hernia
9.8.4.3 Umbilikálna hernia
9.8.4.4 Epigastrická hernia
9.8.4.5 Hernia diaphragmatica
9.8.5 Fissura ani

9.9  CHOROBY PEČENE
9.9.1 Všeobecná charakteristika
9.9.1.1 Metabolické odlišnosti detskej pečene
9.9.1.2 Klinické prejavy chorôb pečene
9.9.1.3 Vyšetrovacie metódy
9.9.2 Metabolizmus bilirubínu
9.9.2.1 Zdroje, tvorba a transport bilirubínu
9.9.2.2 Konjugácia bilirubínu
9.9.2.3 Exkrécia bilirubínu
9.9.3 Nekonjugované hyperbilirubinémie
9.9.3.1 Fyziologická žltačka novo­rodencov (Icterus neonatorum)
9.9.3.2 Žltačka dojčených detí
9.9.3.3 Luceyho – Driscollov syndróm (prechodná familiárna novorodenecká hyperbilirubinémia)
9.9.3.4 Hyperbilirubinémia pri obštrukcii tráviaceho traktu
9.9.3.5 Gilbertov syndróm
9.9.3.6 Deficit udp-glukuronyl­trans­ferázy
9.9.3.7 Hemolytická choroba novorodencov (erythroblastosis fetalis, morbus haemolyticus neonatorum)
9.9.4 Konjugované hyperbilirubinémie
9.9.4.1 Metabolické konjugované hyperbilirubinémie
9.9.4.2 Intrahepatálna cholestáza
9.9.4.3 Extrahepatálna cholestáza
9.9.4.4 Caroliho choroba (cystická dilatácia intrahepatálnych žlčovodov)
9.9.4.5 Kongenitálna fibróza pečene
9.9.5 Hepatálna encefalopatia
9.9.5.1 Reyeov syndróm (Reyeov – Johnsonov)
9.9.5.2 Hepato-renálny syndróm
9.9.6 Nealkoholová steatóza pečene
9.9.7 Chronické hepatitídy
9.9.7.1 Chronická perzistujúca hepatitída
9.9.7.2 Chronická aktívna hepatitída
9.9.8 Metabolické choroby pečene
9.9.8.1 Dedičné poruchy metabolizmu medi
9.9.8.2 Deficiencia α1-antitrypsínu
9.9.9 Zlyhanie pečene, hepatálna kóma
9.9.10 Choroby žlčníka
9.9.10.1 Anomálie žlčníka
9.9.10.2 Akútny hydrops žlčníka
9.9.10.3 Cholecystitída
9.9.10.4 Cholelitiáza
9.9.11 Cirhóza pečene, portálna hypertenzia

9.10  CHOROBY PANKREASu
9.10.1 Všeobecná charakteristika
9.10.2 Vrodené anomálie
9.10.2.1 Pancreas anulare
9.10.2.2 Pancreas divisum
9.10.2.3 Ektopické tkanivo pankreasu
9.10.2.4 Agenéza pankreasu
9.10.3 Vrodené poruchy exkrečnej funkcie pankreasu
9.10.3.1 Izolované deficity pankreatických enzýmov
9.10.3.2 Johansonov – Blizzardov syndróm
9.10.3.3 Schwachmanov – Diamondov syndróm
9.10.3.4 Poškodenie pankreasu pri iných dedičných poruchách
9.10.4 Zápalové choroby pankreasu
9.10.4.1 Akútna pankreatitída
9.10.4.2 Chronická pankreatitída
9.10.5 Nádory pankreasu

9.11  Parazity črevného traktu
9.11.1 Protozoové infekcie
9.11.1.1 Giardia lamblia (Giardia intestinalis)
9.11.1.2 Entamoeba histolytica (amebiáza)
9.11.2 Teniózy
9.11.2.1 Taenia saginata (pásomnica bezbranná)
9.11.2.2 Hymenolepis nana (pásomnica detská)
9.11.2.3 Echinococcus cysticus, echinococcus alveolaris
9.11.3 Nematodózy
9.11.3.1 Enterobius (Oxyuris) vermicularis (mrľa ľudská)
9.11.3.2 Ascaris lumbricoides (škrkavka detská)
9.11.3.3 Trichiuris trichiura (tenkohlavec bičíkový)
9.11.3.4 Trichinella spiralis (svalovec stočený)
9.11.3.5 Toxocara canis, Toxocara cati (larválna toxokaróza)
9.11.4 Prevencia parazitóz črevného traktu