P. BÁNOVČIN, I. BACMAŇÁKOVÁ, M. BREZINA, M. BRNDIAROVÁ, G. BUGOVÁ, P. ĎURDÍK, J. FÁBRY, A. HAJTMAN, J. HAMŽÍKOVÁ, J. JAKUBIČKA, J. Kvaššayová, J. MIKLER, M. MIŠKOVSKÁ, O. PETROVIČOVÁ, M. PRŠO, D. RAFAJOVÁ, S. SUROVIAKOVÁ, A. ŠUJANSKÁ

10.1 ZÁKLADY ANATÓMIE A FYZIOLÓGIE DÝCHACIEHO ÚSTROJENSTVA
10.1.1 Vývoj dýchacích orgánov
10.1.2 Osobitosti anatómie dýchacieho ústrojenstva
10.1.2.1 Dýchacie cesty
10.1.2.2 Pľúca
10.1.2.3 Lymfatický systém
10.1.3 Osobitosti fyziológie dýchacieho ústrojenstva
10.1.4 Patofyziológia ventilačno-perfúznych porúch
10.1.4.1 Transport plynov medzi vzduchom a tkanivom
10.1.4.2 Ventilačná porucha
10.1.4.3 Porucha alveolárnej výmeny plynov
10.1.4.4 Poruchy systémovej cirkulácie

10.2 Vyšetrovacie metódy pri chorobách respiračného systému
10.2.1 Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie
10.2.2 Laboratórne vyšetrenia
10.2.3 Zobrazovacie metódy
10.2.4 Funkčné vyšetrenie dýchania
10.2.5 Bronchoskopia

10.3  SPÁNKOVÉ PORUCHY DÝCHANIA V DETSKOM VEKU
10.3.1 Obštrukčné spánkové apnoe
10.3.2 Centrálne spánkové apnoe
10.3.3 Syndrómy hypoventilácie viazané na spánok

10.4 INFEKCIE HORNÝCH DÝCHACÍCH ORGÁNOV
10.4.1 Akútne rinitídy
10.4.1.1 Akútna nádcha (Rhinitis acuta et rhinopharyngitis acuta – coryza)
10.4.1.2 Osobitné formy nádchy
10.4.2 Chronické rinitídy
10.4.2.1 Rhinitis chronica simplex
10.4.2.2 Rhinitis chronica hypertrophica
10.4.2.3 Rhinitis chronica atrophica
10.4.3 Akútna rinosinusitída (ARS)
10.4.3.1 Ethmoiditis acuta
10.4.3.2 Rhinosinusitis maxillaris acuta
10.4.3.3 Sinusitis frontalis acuta
10.4.3.4 Sinusitis sphenoidalis acuta
10.4.4 Subakútne rinosinusitídy
10.4.5 Chronické rinosinusitídy
10.4.6 Základné rozdelenie infenkcií hltana
10.4.6.1 Anatomické delenie angín
10.4.6.2 Patologicko-anatomické delenie angín
10.4.6.3 Symptomatické angíny
10.4.6.4 Špecifické angíny
10.4.7 Adenoidné vegetácie
10.4.8 Akútna laryngitída (laryngitis acuta)
10.4.8.1 Laringitis catarrhalis acuta
10.4.8.2 Akútna bakteriálna laryngitída
10.4.8.3 Laryngitis subglotica acuta (pseudokrup)
10.4.9 Akútna epiglotitída

10.5. INFEKCIE DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST A PĽÚC
10.5.1 Akútna bronchitída
10.5.2 Bronchitis chronica
10.5.3 Akútna bronchiolitída

10.6. PNEUMÓNIE
10.6.1 V komunite získaná pneumónia
10.6.2 Pneumónie získané v nemocnici
10.6.3 Aspiračná pneumónia
10.6.3.1 Aspirácia obsahu žalúdka
10.6.3.2 Aspirácia infikovaného obsahu
10.6.3.3 Aspirácia plynnej látky

10.7. TUBERKULÓZA
10.7.1 Pľúcna tuberkulóza
10.7.2 Mimopľúcna tuberkulóza
10.7.2.1 Miliárna tuberkulóza
10.7.2.2 Tuberkulózna meningoencefalitída
10.7.2.3 Tuberkulóza mimohrudníkových lymfatických uzlín
10.7.2.4 Tuberkulóza vnútro­hrudníkových lymfatických uzlín
10.7.2.5 Tuberkulózna spondylodiscitída
10.7.3 Rezistentné formy tuberbulózy
10.7.4 Netuberkulózne mykobakteriózy

10.8 INTERSTICIÁLNE CHOROBY PĽÚC
10.8.1 Intersticiálne choroby pľúc súvisiace s expozíciou
10.8.1.1 ILD súvisiace s expozíciou liekmi, drogami, žiarením
10.8.1.2 Hypersenzitívna pneumonitída (HP)
10.8.2 Intersticiálne choroby pľúc spojené so systémovou chorobou
10.8.2.1 Ild spojené so systémovou chorobou spojiva
10.8.2.2 Ild spojené so systémovou chorobou – pľúcne vaskulitídy
10.8.2.3 Ild spojené so systémovou choro­bou – s granulomatóznym procesom
10.8.3 ILD spojené s poruchou štruktúry alveolovov
10.8.3.1 ILD spojené s primárnym poškodením alveolárneho epitelu
10.8.3.2 Kongenitálna pľúcna alveolárna proteinóza (PAP)
10.8.3.3 ILD spojené s primárnym poško­dením vaskulárneho kompartmentu

10.9 VRODENÉ CHYBY DÝCHACIEHO SYSTÉMU
10.9.1 Vrodené chyby hrtana
10.9.2 Vrodené chyby priedušnice
10.9.3 Vrodené chyby priedušiek
10.9.4 Vrodené chyby pľúc
10.9.5 Vrodené chyby bránice

10.10  CYSTICKÁ FIBRÓZA

10.11  BRONCHOPULMONÁLNA DYSPLÁZIA

10.12  PRIMÁRNA CILIÁRNA DYSKINÉZA

10.13  ASPIRÁCIA TUHÝCH A TEKUTÝCH LÁTOK

10.14  EDÉM PĽÚC

10.15  ATELEKTÁZA PĽÚC

10.16  EMFYZÉM PĽÚC

10.17  PNEUMOTORAX

10.18  PNEUMOMEDIASTÍNUM

10.19  BRONCHIEKTÁZIE

10.20  FYZIOTERAPIA PRI RESPIRAČNÝCH OCHORENIACH