V. Vargová, T. Dallos, M. Šašinka

11.1  AUTOIMUNITNÉ CHOROBY SPOJIVA
11.1.1  Juvenilná idiopatická artritída
11.1.1.1 Systémová forma JIA(sJIA)
11.1.1.2 Oligoartritída
11.1.1.3 Séronegatívna polyartritída
11.1.1.4  Séropozitívna polyartritída
11.1.1.5  Artritída spojená s entezitídou
11.1.1.6  Psoriatická artritída
11.1.1.7 Iné (neklasifikované) artritídy
11.1.1.8 Nestroidové protizápalové lieky
11.1.2 Systémový Lupus erythematosus
11.1.3 Juvenilná dermatomyozitída
11.1.4. Juvenilná sklerodermia
11.1.4.1 Juvenilná systémová sklerodermia (JSS)
11.1.4.2 Juvenilná lokalizonová sklerodermia (JLS)
11.1.5 Systémové vaskulitídy
11.1.5.1 Schönleinova – Henochova purpura
11.1.5.2 Kawasakiho choroba
11.1.5.3 Takayusova arteritída
11.1.5.4 Polyarteritis nodosa
11.1.5.5 Granulomatóza s polyangiitídou
11.1.5.6 Syndróm Churgov – Strausovej
11.1.5.7 Primárne vaskulitídy CNS

11.2  AUTOZÁPALOVÉ CHOROBY
11.2.1 Autozápalové choroby s horúčkou
11.2.1.1 Monogénové autozápalové choroby s horúčkou (syndrómy periodickej horúčky)
11.2.1.2 Polygénové autozápalové choroby s horúčkou
11.2.1.3 Diagnostický prístup k syndrómom periodických horúčok
11.2.2 Autozápalové choroby s iným dominantným prejavom
11.2.2.1 Autozápalové choroby s artritídou
11.2.2.2 Autozápalové choroby s osteomyelitídou
11.2.2.3 Autozápalové choroby s vaskulitídou
11.2.2.4 Autozápalové choroby s lipodystrofiou

11.3  CHOROBY KOSTÍ
11.3.1 Endokrinológia kosti
11.3.2 Celkové kostné dysplázie
11.3.2.1 Achondroplasia (chondrodystrophia fetalis, morbus Kaufmann)
11.3.2.2 Dyggveho – Melchiorov – Clausenov syndróm
11.3.2.3 Enchondromatózy (dyschondroplasia)
11.3.2.4 Hyperostosis corticalis infantum (Caffeyho choroba)
11.3.2.5 Chondrodysplasia punctata (Caroliho choroba, chondrodystrophia calcificans congenita, dysplasia epiphysealis punctata, chondroangiopathia calcarea)
11.3.2.6 Syndróm polydaktýlia – krátke rebrá
11.3.2.7 Arthrogryposis multiplex congenita (syndróm Guérinov – Sternov, arthromyodysplasia congenita, amyoplasia congenita, myodystrophia fetalis deformans)
11.3.2.8 Osteogenesis imperfecta (lámavá choroba)
11.3.2.9 Osteopetrosis (mramorová choroba)
11.3.2.10 Aseptická nekróza kostí (necrosis ossium aseptica, osteonecrosis idiopathica, avascularis, osteochondronecrosis)
11.3.2.11 Marfanov syndróm (arachnodaktýlia)
11.3.3 Metabolické choroby kostí
11.3.3.1 Hypofosfatázia
11.3.3.2 Hyperfosfatázia (juvenilná Pagetova choroba)
11.3.4  Anomálie hlavy
11.3.4.1 Dysostosis mandibulofacialis (syndróm Franceschettiho – Kleinov, Teacherov – Collinsov)
11.3.4.2 Dysostosis cleidocranialis
11.3.4.3 Craniosynostosis
11.3.3.4 Acrocephalosyndactylia (Apertov syndróm)