T. Šagát, S. Plačková, B. CAGÁŇOVÁ, D. CSOMOR, J. KRESÁNEK, I. Novák, A. Svobodová, K. Schmidtová, I. Topoľský, P. TRNKA, J. TUHÁRSKY, K. ZAMBORSKÁ

25.1 ZÁKLADNÝ  PRÍSTUP  K OTRÁVENÉMU  DIEŤAŤU
25.1.1 Epidemiológia otráv u detí
25.1.2 Základný diagnostický a liečebný postup
25.1.2.1 Stabilizácia vitálnych funkcií
25.1.2.2 Kompletné vyšetrenie
25.1.2.3 Podporná liečba
25.1.3 Toxikologické vyšetrenie
25.1.4 Národné toxikologické informačné centrum

25.2 PREVENCIA ĎALŠEJ ABSORPCIE JEDU
25.2.1 Dekontaminácia kože a očí
25.2.1.1 Dekontaminácia kože
25.2.1.2 Dekontaminácia očí
25.2.2 Dekontaminácia tráviaceho traktu
25.2.2.1 Podanie aktívneho uhlia
25.2.2.2 Výplach žalúdka
25.2.2.3 Podanie laxancií
25.2.2.4 Irigácia čreva (výplach, laváž čriev)

25.3 ELIMINÁCIA JEDU Z KRVI A TKANÍV
25.3.1 Forsírovaná diuréza a zmena pH moču
25.3.2 Gastrointestinálna dialýza
25.3.3 Hemodialýza, hemoperfúzia, plazmaferéza
25.3.4 Intravenózna lipidová emulzia
25.3.5 Protijedy (antidotá)

25.4 OTRAVY LIEKMI
25.4.1 Analgetika, antipyretika
25.4.1.1 Paracetamol
25.4.1.2 Ibuprofén
25.4.1.3 Salicylany
25.4.2 Psychofarmaká
25.4.2.1 Antidepresíva
25.4.2.2 Neuroleptiká (antipsychotiká)
25.4.3 Hypnotiká, sedatíva
25.4.3.1 Benzodiazepíny
25.4.3.2 Barbituráty
25.4.4 Kardiovaskulárne lieky
25.4.4.1 Blokátory b-receptorov
25.4.4.2 Antagonisti kalcia
25.4.4.3 Digoxín
25.4.5 Antihistaminiká
25.4.6 Orálne hypoglykemiká
25.4.7 Teofylín

25.5 OTRAVY CHEMICKÝMI LÁTKAMI
25.5.1 Alkoholy a glykoly
25.5.1.1 Etylakohol
25.5.1.2 Metylalkohol (metanol)
25.5.1.3 Etylénglykol
25.5.2 Uhľovodíky
25.5.3  Kyseliny, lúhy
25.5.4 Inhibítor cholinesterázy
25.5.4.1 Organofosfáty
25.5.4.2 Karbamáty
25.5.5 Methemoglobinémia
25.5.6  Kovy
25.5.6.1 Olovo
25.5.6.2 Ortuť
25.5.6.3 Železo
25.5.7 Otravy hubami
25.5.7.1 Syndróm gastroenterodyspeptický (skupina A)
25.5.7.2 Syndróm muskarínový – parasympatomimetický (skupina B)
25.5.7.3 Syndróm psilocybínový (skupina C)
25.5.7.4 Syndróm panterínový (skupina D)
25.5.7.5 Syndróm gyromitrínový (hepatotoxický, skupina E)
25.5.7.6 Syndróm cyklopeptidový (faloidný, hepatorenálny, skupina F)
25.5.7.7 Syndróm antabusový (skupina G)
25.5.7.8 Syndróm orelanínový (nefrotoxický, skupina H)

25.6 OTRAVY DROGAMI
25.6.1 Látky stimulujúce CNS
25.6.1.1 Amfetamín a jeho deriváty
25.6.1.2 Kokaín
25.6.2 Opiody
25.6.3 Rastlinné drogy
25.6.3.1 Marihuana (konope siate)
25.6.3.2 Durman obyčajný
25.6.4 Syntetické drogy
25.6.5 Prchavé látky

25.7 INÉ OTRAVY
25.7.1 Jedovaté  živočíchy
25.7.1.1 Uhryznutie vretenicou
25.7.1.2 Ryby
25.7.1.3 Pavúky
25.7.2  Intoxikácie rastlinami a ich plodmi
25.7.2.1 Difenbachia (Dieffenbachia)
25.7.2.2 Durman obyčajný (Datura stramonium)
25.7.2.3 Ľuľkovec zlomocný (Atropa bella-donna)
25.7.2.4 Imelo biele (Viscum album)
25.7.2.5 Konvalinka voňavá (Convallaria majalis)
25.7.2.6 Mahónia cezmínolistá (Mahonia aquifolium)
25.7.2.7 Oleander obyčajný (Nerium oleander)
25.7.2.8 Tis obyčajný (Taxus baccata)
25.7.2.9 Štedrec ovisnutý (Laburnum anagyroides)
25.7.2.10 Zamiokulkas zamiifolia (Zamioculcas zamiifolia)