I. Škodáček, J. ŠUBA, J. TREBATICKÁ

26.1 ZAMERANIE DETSKEJ PSYCHIATRIE

26.2  TEÓRIE BEŽNÉHO VÝVOJA DIEŤAŤA
26.2.1 Vzťahová väzba  
26.2.2 Vývoj temperamentu
26.2.3  Kognitívny vývoj

26.3  ZDROJE PORÚCH PSYCHIKY DIEŤAŤA
26.3.1 Etiopatogenéza psychických porúch nedospelých
26.3.2 Vývojové poruchy
26.3.3 Prejavy porúch
26.3.4 Posudzovanie psychického stavu nedospelého

26.4 KLASIFIKÁCIA PORÚCH V PEDOPSYCHIATRII

26.5 OPIS DIAGNÓZ V PEDOPSYCHIATRII (podľa kódov V. kapitoly MKCH-10)
26.5.1 Psychiatrické aspekty prematúrneho dieťaťa
26.5.2 Poruchy správania a emócií v detstve (poruchy zo skupiny A)
26.5.2.1 Poruchy pozornosti s hyperaktivitou – adhd (f 90)
26.5.2.2 Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania (f91 – f98)
26.5.2.3 Zmiešané poruchy správania a emócií (f 92)
26.5.2.4 Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo (f 93)
26.5.2.5 Poruchy sociálnych vzťahov so vznikom špecificky v detstve a adolescencii (f 94)
26.5.2.6 Tikové poruchy (f 95)
26.5.2.7 Iné poruchy správania a emócií (f 98)

26.6  PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJA (poruchy zo skupiny B)
26.6.1  PORUCHY VÝVOJA REČI (98)
26.6.2 Poruchy školských spôsobilostí a poruchy motorického vývoja (F 80 – 82)
26.6.2.1 Špecifické vývojové poruchy
26.6.2.2 Pervazívne vývojové poruchy (F 84)

26.7. DUŠEVNÉ PORUCHY VZNIKAJÚCE HLAVNE V DOSPELOSTI, V MENŠOM POČTE PRÍPADOV ZAČÍNAJÚCE UŽ V DETSTVE (poruchy zo skupiny C)
26.7.1 Schizofrénia so začiatkom v detstve a adolescencii (F20)
26.7.2 Poruchy nálady – depresívna porucha v detstve a adolescencii (F32)
26.7.3 Obsedantne kompulzívna porucha v detstve a adolescencii (F42)
26.7.4 Závislosti od drog u nedospelých

26.8  PSYCHICKÉ STAVY ROZVÍJAJÚCE SA OD DETSKÉHO VEKU (poruchy zo skupiny D)
26.8.1 Mentálna retardácia (F70 – 79)
26.8.2  Syndróm týraného, bitého a zanedbávaného dieťaťa