D. Meško

27.1  LABORATÓRNE TESTY A VYŠETROVANIE BIOLOGICKÝCH MATERIÁLOV

27.2  DRUHY VZORIEK NA LABORATÓRNE VYŠETRENIA
VYŠETRENIE KRVI, PLAZMY, SÉRA
VYŠETRENIE MOČU

27.3  REFERENČNÉ HODNOTY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ DETÍ

27.4 ACIDO-BÁZICKÁ ROVNOVÁHA

27.5  REFERENČNÉ HODNOTY BIOCHEMICKÝCH PARAMETROV

27.6 KONVERZNÉ FAKTORY MEDZI KONVENČNÝMI JEDNOTKAMI A JEDNOTKAMI „SYSTÉME INTERNATIONAL“ (SI) 

27.7  INDIKÁCIE VYBRATÝCH LABORATÓRNYCH PARAMETROV
SÚBORY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ