a
AAAS   1084
Aberácie autozómov numerické   1146
Aberácie autozómov štruktúrne   1149
Aberácie gonozómov numerické   1147
Aberácie gonozómov štruktúrne   1149
Aberácie chromozómové    1144
Abetalipoproteinémia    1204
Absencie detské    1341
Acanthosis nigricans   1269

Acidóza metabolická    294
Acidóza respiračná    296
Acidóza so zvýšenou aniónovou medzerou metabolická   146
Acidóza tubulárna renálna   968
Acidóza mevalonová   1205, 1217
Acne neonatalis   1239
Acne vulgaris    1278
Acrocephalosyndactylia    649
Acrocyanosis   1276
Acrodermatitis enteropathica   1248
Acrodermatitis continua hallopeau    1272
Adaptácia cirkulácie   193
Adaptácia dýchania   193
Adaptácia krvotvorby   196
Adaptácia novorodenca na extrauterinné prostredie   192
Adaptácia obličiek   196
Adaptácia zažívacieho systému   195
Adenóm toxický    1055
ADHD   70, 1549
Adnexitída   1359
Adolescencia   38
Adrenoleukodystrofia    1083
Adrenoleukodystrofia viazaná na chromozóm x    1216
Adrenoleukodystrofia X viazaná    1349
Afterload   660
Agenesis corporis callosi    1332
Agenéza   565
Agenéza pankreasu   498
Agenéza trachey   563
Achalázia pažeráka   423
Achillodýnia   1381
Achondroplasia   640
AIDS   1459
Akroosteolýza s nefropatiou dedičná   915
Akropustulóza novorodencov   1239
Aktivita fyzická    66
Akútny hydrops    495
Albinizmus    1175
Albinizmus okulokutánny   1248
Alely polymorfné    1154
Alergia   338
Alergia na lieky   342
Alergia na potraviny   31, 341
Alkalóza metabolická    295
Alkalóza respiračná    296
Alkaptonúria    1174
Alkoholy a glykoly   1515
Alopecia androgenetica   1280
Alopecia areata    1279
Alopecia diffusa   1280
Amenorea   1112, 1369
Amenorea primárna    1370
Amenorea sekundárna    1370
Amfetamín    1530
Aminoacidúria arginínjantárová    1182
Aminoacidúria formaninoglutamátová    1183
Aminoacidúria imidazolpyrohroznová    1183
Aminoacidúria izovalérová    1180
Aminoacidúria kyseliny glutarovej    1185
Aminoacidúria kyseliny urokánovej    1183
Aminoacidúria kyseliny xanturénovej a ohkynorenínu    1183
Aminoacidúria kyseliny α-adipovej    1185
Aminoacidúria renálna    960
Aminoacidúria β-aminomaslová    1186
Aminoacidúrie    1171
Aminoacidúrie generalizované   1186
Aminoacidúrie sekundárne   1186
Amyloidóza renálna dedičná   918
Anafylaktický šok   344
Anafylaxia    344
Analfalipoproteinémia familiárna   1204
Analgézia pooperačná    168
Analýza dna   1159
Anatómia detského veku a obdobia dospievania    1355
Androgény   1077
Anémia   788
Anémia Cooleyho    801
Anémia kosáčiková    800
Anémia posthemoragická   802
Anémia segaloblastová    792
Anémia sideropenická    789
Anémia z deficitu pyridoxínu    793
Anémia aplastické    793
Anémia hemolytické    797
Anémia hypoplastické   793
Anémie sideroblastické    796
Anetodermia   1275
Aneuryzmy intrakraniálne    1335
Angíny   528
Angioedém hereditárny    1273
Angioma serpiginosum   1281
Ankyloglosia   420
Anoftalmia   1321
Anomália trikuspidálnej chlopne Ebsteinova    746
Anomálie kongenitálne    906
Anomálie obličkových ciev   940
Anomálie počtu obličiek   930
Anomálie refrakčné    1315
Anomálie rozloženia pigmentu   418
Anomálie semenníkov polohové   1109
Anomálie tráviaceho traktu vrodené   407
Anomálie tvaru a polohy obličky   938
Anomálie venóznych návratov   717
Anomálie žalúdka vrodené   425
Anomálie žlčníka     495
Anorexia nervosa   384
Anorchia kongenitálna    1109
Antagonisti kalcia   1511
Antibiotiká   44
Antibiotiká betalaktámové    47
Antidepresíva   1506
Antidotá   1500
Antihistaminiká   1513
Antikoncepcia adolescentiek   1372
Antipsychotiká   1508
Aparát juxtaglomerulový    844
Apendicitída akútna    463
Aplázia obličky   936
Aplázia pošvy   1357, 1358
Aplázia uteru   1357
Apnoe   218
Apnoe spánkové centrálne   524
Apnoe spánkové obštrukčné   523
Arachnodaktýlia   646
Arhinencefália   1331
ari polieková prerenálneho typu    1026
ari polieková renálneho typu    1026
Arteritída Takayusova    626
Arthrogryposis multiplex congenita   643
Artritída   53
Artritída lymská    1466
Artritída psoriatická   608
Artritída spojená s entezitídou   608
Artritídy iné   608
Arytmie fetálne    696
Arytmie komorové   693
Arytmie pri iónových poruchách a intoxikáciách   695
Arytmie supraventrikulárne   690
Ascaris lumbricoides    505
Aspergillosis   1260
Aspergilóza   1478
Aspirácia cudzieho telesa   120
Aspirácia potravy   31
Aspirácia tuhých a tekutých látok    589
Astigmatizmus    1316
Astma akútna    123
Astma bronchiálna    350
Ataxia telangiectasia   1333
Ataxia teleangiectatica    1250
Ataxia teleangiektázia    1150
Atelektáza pľúc   593
Atrézia hrtana   563
Atrézia hymenu   1358
Atrézia choán    1292
Atrézia pažeráka   407
Atrézia pľúcna s defektom komorového septa    733
Atrézia pľúcna s intaktným komorovým septom    740
Atrézia tenkého čreva   410
Atrézia trikuspidálna    738
Atrézia zvukovodu vrodená   1291
Atrofie svalové spinálne   1345
Autismus   70
Avitaminóza B1    392

b
Bakerova cysta   1382
Bakterid pustulózny (Andrewsov)    1272
Barbituráty   1509
Bazofília   812
Bazopénia   812
Benzodiazepíny   1509
Bezoáre    429
Bilirubín    472
Blefaritída alergická    1313
Blokády atrioventrikulárne    689
Blokády ramienkové   689
Blokátory β-receptorov   1510
Bolesť    110
Bolesť u detí v ambulancii pediatra prvého kontaktu   114
Bolesti brucha   365
Borelióza lymská    1465
Botulizmus     1470
Bradykardia   218, 689
Brachyterapia    1411
Bronchiektázie   598
Bronchiolitída   124, 535
Bronchitída    533
Bronchoskopia    521
Brucelóza   1476
Bruxizmus    1338

c
Candidosis   1260
Candidosis intertriginosa   1243
Candidosis mucosae oris – soor    1243
Caput succedaneum    1238
Carbunculus   1256
Carcinoma basocellulare   1285
Catarrhalis acuta   528, 531
Celiakia    435
Ceroidlipofuscinóza neuronálna    1215
Cervicitis   1360
Cesty dýchacie   513
Ciele a stratégia umelej ventilácie pľúc   94
Cimicosis   1261
Cirhóza pečene   495
Cirkulácia fontanovská    743
Citrulinémia    1182
Clavus   1252
Collodium baby    1245
Combustio   1252
Condyloma acuminatum   1254
Congelatio   1252
Craniosynostosis    648
Cryptococcosis   1260
Cutis hyperelastica   1276
Cutis marmorata teleangectatica congenita    1238
C-virózy   1450
Cyklus menštruačný    1368
Cyklus menštruačný normálny   1368
Cysta Popliteová    1382
Cysta retenčná (ranula)   421
Cystationémia   1177
Cystationúria    1177
Cystinóza    1177
Cystinúria    1177
Cysty hrtana vrodené   1294
Cysty pľúc   566
Cytokíny   1006
Cytomegália   236
Cytomegalovírus (CMV)    1448

D
Dakryocystitída   1312
Decubitus   1252
Dedičné poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom a organické acidémie   1178
Dedičné poruchy metabolizmu kyseliny glutámovej   1177
Dedičnosť mitochondriová    1220
Dedičnosť multifaktorová    1154
Defekt faktora II vrodený   829
Defekt faktora V vrodený   829
Defekt faktora VII vrodený   829
Defekt faktoraX vrodený   829
Defekt faktoraXII vrodený   829
Defekt faktoraXIII vrodený   829
Defekt fibrinogénu vrodený   829
Defekt komorového septa    719
Defekt predsieňového septa    715
Defekt prekalikreínu a vysokomolekulového kininogénu   830
Defekt septálny atrioventrikulárny   721
Defekt transportu karnitínu cez plazmatickú membránu    1198
Defekty karnitínového cyklu    1198
Defekty syntézy ketolátok   1199
Defekty utilizácie ketolátok    1200
Defekty β-oxidácie mastných kyselín   1199
Deficiencia α1-antitrypsínu   493
Deficit  11β-hydroxysteroiddehydrogenázy   1092
Deficit  21-hydroxylázy    1095
Deficit aktivity kyslej lyzozómovej lipázy    1214
Deficit apolipoproteínu B100 familiárny   1202
Deficit bifunkčného enzýmu    1218
Deficit deaminázy    1225
Deficit dehydrogenázy 3-hydroxyacylkoenzýmu a mastných kyselín s dlhým reťazcom    1199
Deficit dehydrogenázy acylkoenzýmu a mastných kyselín s dlhým reťazcom    1199
Deficit dehydrogenázy acylkoenzýmu a mastných kyselín so stredne dlhými reťazcami   1199
Deficit dehydrogenázy acylkoenzýmu a s krátkym reťazcom    1199
Deficit fosfoenolpyruvát­karbokinázy    1196
Deficit fruktozo1,6-difosfatázy    1190
Deficit gaba   1178
Deficit glukóza-6-fosfátdehydrogenázy dedičný    800
Deficit glukozo-6-fosfatázy    1190
Deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy    1228
Deficit glutatiónsyntetázy   1178
Deficit glykogénsyntetázy    1191
Deficit karboxyláz mnohopočetný   1179
Deficit karnitínpalmitoyltransferázy typ 1    1198
Deficit karnitínpalmitoyltransferázy typ 2    1198
Deficit karnitínu sekundárny   1199
Deficit katalázy    1218
Deficit LCAT familiárny   1204
Deficit lyázy kyseliny arginínjantárovej   1182
Deficit nacyltransferázy    1229
Deficit ornitínkarbamylázy    1182
Deficit pyruvátdekarboxylázy   1190
Deficit pyruvátkarboxylázy sekundárny   1190
Deficit pyruvátkinázy dedičný   800
Deficit sulfitoxidázy    1177
Deficit svalovej fosfoglycerátmutázy   1189
Deficit svalovej laktátdehydrogenázy    1189
Deficit UDP-glukuronyltransferázy   475, 1228
Deficit uridyldifosfogalaktózo-4-epimerázy   1188
Deficit α1-antitrypsínu   917
Deficit β-ketotiolázy    1180
Deficit γ-glutamylcysteínsyntetázy   1178
Deficit nukleozidfosforylázy    1225
Deficity pankreatických enzýmov   498
Deformita Sprengelova    1392
Deformity bedra   1382
Deformity chrbtice   1389
Deformity kolena vrodené a získané   1381
Dehydratácia   281
Dekontaminácia kože    1495
Dekontaminácia očí    1495
Dekontaminácia tráviaceho traktu    1495
Delécie a duplikácie mtDNA    1221
Delikvencia juvenilná    76
Deprivácia psychosociálna    1127
Dermatitída   1262
Dermatitídy polyetiologické    1244
Dermatitis atopica    1263
Dermatitis contacta chronica    1262
Dermatitis contacta toxica    1262
Dermatitis herpetiformis Dühring    1271
Dermatitis irritans    1240
Dermatitis pratensis striata bullosa    1252
Dermatitis seborrhoica   1266
Dermatitis seborrhoica generalisata    1244
Dermatitis seborrhoica infantum – crusta lactea    1244
Dermatitis solaris   1252
Dermatitis solaris polymorphea   1252
Dermatomyositis   1275
Dermatomyozitída   1347
Dermatomyozitída juvenilná   620
Dermatóza benígna chronická bulózna   1271
Dermatózy erytematoskvamózne    1268
Dermatózy erytémové    1266
Dermatózy granulómové    1278
Dermatózy mechanobulózne    1246, 1281
Dermatózy nodózne    1266
Dermatózy novorodencov benígne   1238
Dermatózy papulózne   1268
Dermatózy vyvolané baktériami   1255
Dermoidy kongenitálne    1293
Des nočný   1338
Desmosterolóza    1205
Deti a mladiství defektné   78
Deti diabetických matiek    1195
Deti narodené predčasne   335
Diabetes bronzový   1223
Diabetes gestačný   1123
Diabetes insipidus     1044
Diabetes insipidus nefrogénny   969
Diabetes mellitus   1117
Diabetes mellitus typ 1   1117
Diabetes mellitus typ 2   1122
Diabetes neonatálny
Diafragma hrtana    1294
Diafragma laryngu   563
Diagnostika genetických chorôb prenatálna   1162
Diagnostika hereditárnych periodických horúčok    326
Diagnostika mitochondriových porúch laboratórna   1170
Diagnostika nádorových chorôb   1403
Diagnostika peroxizómových porúch laboratórna   1170
Diagnostika primárnych porúch imunity   323
Dialýza gastrointestinálna    1497
Dialýza peritoneálna    174
Dieťa choré chronicky   66, 67
Dieťa choré smrteľne   68
Difenbachia     1535
Diferenciácia pohlavia    1113
Diftéria    1471
Digoxín   1512
Diparéza spastická    1333
Diplégia ataktická    1334
Distribúcia vápnika v organizme   1059
Distribúcia vody a elektrolytov v organizme   279
Diuréza forsírovaná a zmena pH moču    1497
Diverticulum Meckelovo   416
Divertikuly pažeráka   424
DMO   1333
DMO dyskinetickodystonická forma    1334
DMO mozočková forma (ataktická forma)    1334
DMO spastická forma    1333
Dna    1225
Dojčenie   22
Dolichocolon   448
Domény vývinu   16
Dôsledky prenatálnej chorobnosti pre dieťa    198
Dreň nadobličiek   1079
Drogy rastlinné    1531
Drogy syntetické    1532
Druhy vzoriek na laboratórne vyšetrenia   1582
D-transpozícia veľkých ciev    735
Ductus arteriosus persistens    714
Durman obyčajný, 1535   1531
Dysbetalipoproteinémia familiárna    1203
Dysfunkcia multiorgánová   109
Dysfunkcia SA uzla    689
Dysgenézy okulárne    1321
Dyshidrosis    1279
Dyschromatopsie   1317
Dyschrómie    1278
Dyskeratosis follicularis   1270
Dyskinéza ciliárna primárna   585
Dyslipidémia    1008
Dyslipoproteinémie genetické primárne   1201
Dysmenorea   1371
Dysmorfizmy   1152
Dysostosis cleidocranialis    648
Dysostosis mandibulofacialis   648
Dysplázia bronchopulmonálna    226, 583
Dysplázia ektodermálna s imunodeficienciou    1250
Dysplázia neurónová intestinálna   416
Dysplázia obličky   936
Dysplázia pravej komory arytmogénna    763
Dysplázia septooptická    1331
Dysplázie kostné   640
Dyssomnie   1338
Dystrofia svalová   1346
Dystrofia svalová Beckerova    1347
Dystrofia svalová Duchenneova    1346
Dystrofie sietnice    1319

e
Ecthyma gangraenosum   1243
Eczema contactum    1262
Eczema herpeticum   1253
Eczema microbiale   1263
Eczema solare   1253
Edém pľúc   591
Echinococcus cysticus    505
Echokardiografia   674
Echokardiografia prenatálna   678
Ektopia šošovky    1323
Ekzém    1262
Elektrokardiografia   672
Emfyzém lobárny kongenitálny   567
Emfyzém pľúc   594
Emulzia lipidová intravenózna   1499
Encefalitída   1336
Encefalitída herpetická    1336
Encefalokéla   1331
Encefalomyelitída akútna diseminovaná    1337
Encefalopatia hepatálna   482
Encefalopatia hypoxickoischemická   243
Encefalopatia hypoxickoischemická    1333
Endokarditída infekčná   756
Endokrinológia kosti   637
Endometritis   1360
Enchondromatózy   643
Entamoeba histolytica    504
Enterobius (oxyuris) vermicularis    505
Enterokolitída klostrídiová    1469
Enterokolitída novorodencov nekrotizujúca   454
Enterotoxikóza stafylokoková    1461
Enuresis nocturna   1338
Eozinofília   811
Eozinopénia   811
Ephelides    1277
Epidemiológia nádorov detského veku    1400
Epidemiológia otráv u detí   1489
Epidermolysis acuta toxica    1274
Epidermolysis bullosa atrophicans gravis  (letalis) Herlitz   1246
Epidermolysis bullosa dystrophica recessiva   1247
Epidermolysis bullosa simplex   1246
Epidermolysis bullosa traumatica   1252
Epiglotitída   122, 532
Epilepsia   1340
Epilepsia benígna okcipitálna so skorým začiatkom   1342
Epilepsia benígna parciálna s centrotemporálnymi hrotmi    1342
Epilepsia myoklonická juvenilná   1341
Epilepsia s myoklonickoatonickými záchvatmi    1341
Epilepsie generalizované    1341
Epilepsie parciálne    1341
Erysipelas   1257
Erythema anulare centrifugum   1266
Erythema anulare rheumaticum    1267
Erythema e pudore    1266
Erythema exsudativum multiforme    1267
Erythema faciale persistens      1266
Erythema chronicum migrans     1257
Erythema infectiosum    1452
Erythema mycoticum infantile   1243
Erythema neonatorum toxicum   1267
Erythema nodosum    1267
Erythema palmaris et plantaris   1266
Erythema toxicum neonatorum    1238
Erythrocyanosis crurum puellarum   1276
Erythrodermia    1268
Erythrodermia ichthyosiformis congenitalis bullosa    1245
Erythrodermia desquamativa Leiner – Moussous    1244
Erytrokeratodermie variabilné   1281
Erytropoéza    785
Ethmoiditis acuta   526, 1299
Etiológia porúch pohlavného vývoja    1115
Etiopatogenéza psychických porúch     1546
Etnikum rómske    63
Etylakohol   1515
Etylénglykol    1516
Eventrácia bránice   569
Exanthema medicamentosum allergica   1273
Exanthema medicamentosum non allergica   1274
Exanthema subitum   1449
Exkrécia bilirubínu   473
Extrasystoly komorové    693
Extrasystoly supraventrikulárne   690
Ezofagitída eozinofilová    423

f
Faktory diétne    1012
Faktory endokrinné    1009
Faktory genetické    1011
Faktory konverzné    1627
Faktory metabolické    1009
Faktory ovplyvňujúce rast   5
Faktory pre infekcie dýchacích ciest rizikové   331
Faktory rastové    1006
Faktory rizikové    197, 776
Faktory vývinu   15
Farmakokinetika liekov v detskom veku   39
Farmakoterapia v jednotlivých obdobiach detského veku   35
Farmakoterapia v pediatrii   35
Fázy rastu   6
Fenotyp   1141
Fenotypy dedičných metabolických porúch klinické   1164
Fenotypy dpm detskom veku klinické   1165
Fenotypy dpm v dojčenskom veku klinické   1165
Fenotypy dpm v novorodeneckom veku klinické   1164
Fenylketonúria    1171
Fenylketonúria z deficitu tetrahydropterínu    1172
Feochromocytóm    1100
Fibróza cystická    570
Fibróza pečene  kongenitálna    480
Fissura ani   467
Fistula bronchobiliárna    565
Fistula tracheoezofágová    564
Fluor neonatalis mixtus   1359
Fluor neonatalis purus   1359
Fóbia pred školou   71
Folikulitída pustulárna eozinofilná    1239
Follicularis acuta   529
Folliculitis   1256
Formuly mliečne    26
Formy DSD   1115
Formy hormonálnej antikoncepcie aplikačné   1372
Formy nádchy osobitné   525
Formy tuberbulózy rezistentné   548
Frekvencia srdca   660
Fruktozúria benígna    1189
Fukozidóza    1216
Funkcia srdca diastolická (luzitropná)   658
Funkcia srdca systolická   658
Furunculus   1256
Fyzioterapia pri respiračných ochoreniach    599

g
Galaktozémia z deficitu galaktokinázy    1188
Galaktozémia z deficitu galaktózo-1-puridyltransferázy klasická   1187
Gangliozidózy GM1    1214
Gangliozidózy GM2    1214
Gastritída   425
Gastritída akútna   425
Gastritída eozinofilová    428
Gastritída flegmónová    427
Gastritída chronická   426
Gastritída korozívna    428
Gastroenteritída   53
Gastroenteritídy chronické    457
Gastroparéza   428
Gastropatia exsudatívna    428
Gastropatia hypertenzná portálna   429
Gastropatia s hypertrofickými riasami   428
Gastropatie   428
Genodermatózy   1280
Genóm ľudský    1141
Genotyp   1141
Genu valgum   1382
Genu varum   1381
Gény    1140
Giardia lamblia    504
Giardióza    1480
Gigantizmus cerebrálny    1153
Gingivostomatitis herpetica   1253
Glaukóm primárny kongenitálny   1321
Glomerulonefritída chronická   875
Glomerulonefritída igamezangiová    889
Glomerulonefritída membránová    884
Glomerulonefritída membránovoproliferatívna    886
Glomerulonefritída poinfekčná nestreptokoková akútna   868
Glomerulonefritída postreptokoková akútna   864
Glomerulonefritídy    850
Glomerulonefritídy akútne   864
Glomerulonefritídy podmienené dedičnou poruchou imunity    921
Glomerulonefritídy rýchloprogredujúce   870
Glomerulopatia kolagénu III. typu   913
Glomerulopatie dedičné   909
Glomerulopatie pri dedičných poruchách metabolizmu   915
Glomerulopatie pri poruchách lipidov   920
Glomerulopatie s nefrotickým syndrómom dedičné   921
Glomeruloskleróza fokálna   879
Glomeruloskleróza segmentová    879
Glomerulus    842
Glositída   420
Glukokortikoidy   1075
Glutationémia    1178
Glykogenóza typ i   1191
Glykogenóza typ ii    1192
Glykogenóza typ iiia    1192
Glykogenóza typ iv    1192
Glykogenóza typ v   1193
Glykogenóza typ VII   1193
Glykogenózy   959, 1190
Glykogenózy - ostatné typy   1193
Glykozúria renálna    959
Graft versus host disease    1270
Granulóm okolo cudzieho telesa    1278
Granuloma anulare    1278
Granuloma pyogenicum omphalis   1242
Granulomatóza s polyangiitídou   628
Granulosis rubra nasi    1279
Grckanie   31
Gynatrézie   1358

h
H. pylori   426
Haemangioma infantile   1283
Haemochromatosis    1249
Hallux valgus    1380
Hamartóm hrtana    1294
Hamartóm hrtana epitelový    1294
Hamartóm hrtana žľazový    1294
Harlequin fetus    1245
Helmintózy    1483
Helmintózy črevné    1483
Helmintózy tkaninové    1483
Hemangióm hrtana    1294
Hemangióm kongenitálny    1249
Hemangiomatóza diffúzna neonatálna    1249
Hemangiómy    1314
Hematúria   846
Hematúria izolovaná    848
Hematúria s bakteriúriou   848
Hematúria s proteinúriou   849
Hemiparéza spastická    1333
Hemodialýza   172, 1498
Hemofagocytová lymfohistiocytóza    1427
Hemofília   826
Hemoglobinopatie    800
Hemoglobíny     786
Hemoglobíny fetálne    786
Hemoglobíny postnatálne   786
Hemochromatóza hereditárna   1223
Hemolytickouremický syndróm atypický   1031
Hemolytickouremický syndróm typický   1027
Hemoperfúzia   1498
Hemostáza   815
Hepatitída  chronická aktívna    489
Hepatitída A   1456
Hepatitída B, D    1457
Hepatitída C    1457
Hepatitída E    1458
Hepatitída chronická   488
Hepatitída chronická perzistujúca   488
Hepatitídy vírusové    1456
Hepatitis B   237
Hernia diafragmatická Kongenitálna   568
Hernia diaphragmatica    467
Hernia epigastrická    467
Hernia hiátová    423
Hernia inguinalis   466
Hernia inkarcerovaná    466
Hernia umbilikálna    467
Hernie   466
Herpes gestationis neonatalis    1251
Herpes simplex   237
Herpes simplex congenita   1241
Herpes simplex primaris neonatalis   1241
Herpes simplex vírusy 1, 2    1445
Herpes vírus 6,7,8    1449
Herpes zoster   1254, 1445
Heterogénnosť genetická    1154
Hidradenitis suppurativa    1279
Hirschsprungova choroba   414
Hirsutismus    1280
Histidinémia    1182
Histidinúria    1183
Histiocytosis x   1249
Histiocytóza novorodenecká spontánne sa hojaca    1249
Histiocytóza z langerhansových buniek     1425
Histiocytózy    1286, 1425
História rómov na Slovensku   63
Hmotnosť novorodenca   196
Hnačka perzistujúca chronická   460
Hnačky   31
Hnačky alergické    382
Hnačky alimentárne    383
Hnačky baktériové    380
Hnačky mykotické    382
Hnačky pri hormonálne aktívnych tumoroch   461
Hnačky pri parazitových chorobách   382
Hnačky vyvolané liekmi   383
Hnačky vyvolané vírusmi    379
Hodnotenie bolesti    115
Hodnotenie detského veku gynekologické   1355
Hodnotenie ekg    673
Hodnotenie priebehu puberty   259
Hodnotenie rastu   13
Hodnotenie rtg snímky   670
Hodnoty biochemických parametrov referenčné   1586
Hodnoty laboratórnych vyšetrení referenčné    1583
Homocystinúria (homocystinémia)   1176
Hordeolum    1312
Hormóny   1039
Hormóny mechanizmus účinku    1040
Hormóny štítnej žľazy   1048
Horúčka reumatická    752
Horúčka stredomorská familiárna   919
Horúčky v detskom veku periodické   325
Hospitalizácia detí   67
Hráčstvo patologické    272
Hrtan – vodené chyby   563
Hydraencefália   1331
Hydrocefalus   1334
Hymenolepis nana    504
Hyperacidémia D-glycerolová    1184
Hyperacidémia kyseliny mliečnej   1189
Hyperacidémia kyseliny pipekolovej   1185
Hyperacidémia metylmalónová   1180
Hyperacidémia propiónová    1180
Hyperacidúria orotová    1225
Hyperaldosteronizmus    1092
Hyperaminoacidémia kyseliny glutámovej   1178
Hyperaminoacidémie   1171
Hyperamonémia   146
Hyperamoniémie kongenitálne   1181
Hyperargininémia (deficit arginázy)    1182
Hyperbilirubinémia   248
Hyperbilirubinémia pri obštrukcii tráviaceho traktu   474
Hyperbilirubinémia novorodencov   248
Hyperfenylalaninémie iné   1173
Hyperfosfatázia     647
Hyperfunkcia kôry nadobličiek   1088
Hyperfunkcia vaječníkov    1113
Hyperglycinémia    1184
Hyperglycinémie ketotické    1180
Hyperhidrosis    1279
Hyperhydroxyprolinémia    1185
Hyperchlorémia   290
Hypercholesterolémia familiárna autozómovo dominantná    1202
Hypercholesterolémia s normálnou koncentráciou triacylglycerolu   1202
Hypercholesterolémia s veľmi vysokou koncentráciou triacylglycerolu   1203
Hypercholesterolémia so zvýšenou koncentráciou triacylglycerolu   1203
Hyperinzulinémia    1195
Hyperkalciémia   1067
Hyperkaliémia   288
Hyperkeratóza epidermolytická    1245
Hyperkeratózy folikulárne    1281
Hyperleucinémia     1179
Hyperlipidémia familiárna kombinovaná    1203
Hyperlipoproteinémia typ III   1203
Hyperlyzinémia    1185
Hypermagnezémia    291
Hypernatriémia esenciálna   1046
Hypernatriémia z deficitu sodíka   285
Hypernatriémia z deficitu vody    285
Hypernatriémia z nadbytku sodíka   286
Hyperopia   1316
Hyperornitinémia    1182
Hyperostosis corticalis infantum     643
Hyperoxalúria   1184
Hyperoxalúria primárna    958
Hyperoxalúria primárna typ I    1217
Hyperparatyreóza   1069
Hyperpigmentácie   1277
Hyperpituitarizmus   1043
Hyperplázia lymfonodulová    443
Hyperplázia nadobličiek kongenitálna    1093
Hyperprolaktinémia    1107
Hyperprolinémia   1185
Hyperprolinúria   1185
Hypertenzia atrériová   766, 1004
Hypertenzia atrériová sekundárna   773
Hypertenzia pľúcna   701
Hypertenzia portálna   495
Hypertermia malígna    1229
Hypertriacylglycerolémia familiárna    1203, 1205
Hypertriacylglycerolémia familiárna endogénna    1205
Hypertriacylglycerolémia familiárna exogénna    1205
Hypertrichosis    1280
Hypertrofia mazových žliaz (motling)   1238
Hypertyreóza   1053
Hypertyrozinémie    1173
Hypervalinémia    1180
Hypervitaminóza A    392
Hypervitaminóza d    399
Hypervitaminóza e    400
Hypervitaminózy   391
Hyper-β-alaninémia    1186
Hypoaldosteronizmus    1088
Hypofosfatázia    647
Hypofunkcia vaječníkov    1111
Hypoglykémia    1120, 1193
Hypoglykémia ketotická   1196
Hypoglykémia McQuarrie infantilná   1196
Hypoglykémia závislá od leucínu    1196
Hypoglykémie u novorodencov prechodné   1195
Hypoglykemiká orálne   1513
Hypogonadizmus mužský   1107
Hypohidrosis    1279
Hypochlorémia   290
Hypokalciémia   1060
Hypokaliémia   287
Hypokorticizmus     1081
Hypokorticizmus primárny akútny    1081
Hypokorticizmus primárny chronický    1083
Hypokorticizmus sekundárny (centrálny)    1087
Hypomagnezémia   292
Hyponatrémia izovolemická hypoosmolálna    285
Hyponatriémia   284
hyponatriémia hypervolemická hypoosmolálna    285
Hypoparatyreóza    1064
Hypopituitarizmus   1042
Hypoplázia   565
Hypoplázia obličky   936
Hypospádia    1110
Hypotyreóza   1050
Hypotyreóza kongenitálna    1051
Hypotyreóza získaná   1052
Hypovitaminóza A (axeroftalmia)   391
Hypovitaminóza B12    394
Hypovitaminóza B2 (ariboflavinóza)   393
Hypovitaminóza B6   394
Hypovitaminóza biotínu (vitamín H)    394
Hypovitaminóza C    394
Hypovitaminóza D   395
Hypovitaminóza E    399
Hypovitaminóza kyseliny listovej   394
Hypovitaminóza kyseliny nikotínovej   393
Hypovitaminózy    391


ch
Chalazión   1312
Charakteristika mechanickej podpory ventilácie   89
Chemoterapia   1411
Chimérizmus 46,xx/46,xy   1149
Cholecystitída   495
Cholelitiáza   495
Cholestáza extrahepatálna    480
Cholestáza intrahepatálna   476
Chondrodysplasia punctata   643
Choroba Addisonova    1083
Choroba Bornholmská    1451
Choroba Caffeyho   643
Choroba Caroliho     480, 643
Choroba Crohnova    452
Choroba Dubowitzova    1345
Choroba Fabryho    915, 1212
Choroba Föllingova    1171
Choroba Gaucherova   1211
Choroba Hartnupovcov    1183
Choroba javorového sirupu   1179
Choroba Kawasakiho      625, 753
Choroba Krabbeho    1213
Choroba Kugelbergova _ Welanderova    1345
Choroba lámavá    644
Choroba legionárska    1476
Choroba lymská   1257
Choroba choroba Ménétrierova   428
Choroba Menkesova    493, 1224
Choroba mramorová    646
Choroba Natowiczova    1210
Choroba Niemannova – Pickova    1212
Choroba novorodencov hemolytická     476
Choroba obličiek polycystická autozómovo dominantná   943
Choroba obličiek polycystická autozómovo recesívna   945
Choroba obličková chronická   998
Choroba Pagetova juvenilná   647
Choroba piata    1452
Choroba plodu a novorodenca hemolytická   249
Choroba Pompeho   1347
Choroba refluxová    422
Choroba Refsumova    1218, 1349
Choroba Sanfilippova    1209
Choroba Scheuermannova     1390
Choroba Slyova    1210
Choroba šiesta   1449
Choroba Von Willebrandova    828
Choroba Werdnigova - Hoffmanova    1345
Choroba Wilsonova    491, 1224
Choroba Wolmanova    1085
Choroba z mačacieho uškriabnutia    1472
Choroba žalúdka vredová   427
Chorobnosť počas pôrodu   199
Chorobnosť v rómskej populácii   65
Choroby adenohypofýzy   1041
Choroby akútne   1102
Choroby autozápalové s horúčkou    630
Choroby autozápalové s horúčkou monogénové     630
Choroby autozápalové s horúčkou polygénové   632
Choroby autozápalové s artritídou    633
Choroby autozápalové s iným dominantným prejavom   633
Choroby autozápalové s lipodystrofiou   636
Choroby autozápalové s osteomyelitídou    635
Choroby autozápalové s vaskulitídou   635
Choroby autozómovo dominantné    1156
Choroby autozómovo recesívne    1157
Choroby CDG vybrané   1227
Choroby cerebrovaskulárne    1335
Choroby CNS neurometabolické   1349
Choroby čreva   449
Choroby dlhotrvajúce chronické    1127
Choroby dojčiat a batoliat hnačkové   375
Choroby drene nadobličiek   1100
Choroby dutiny ústnej    418
Choroby hnačkové chronické   457
Choroby chronické    1103
Choroby infekčné   66
Choroby intracelulárnych organel dedičné   1208
Choroby jazyka   419
Choroby kože a slizníc vyvolané kvasinkami   1260
Choroby kože vyvolané keratinofilnými vláknitými hubami   1258
Choroby lyzozómové    1208
Choroby mitochondriové    1220
Choroby monogénové    1156
Choroby nadobličiek   1075
Choroby nádorové a imunita    1399
Choroby následkom mutácií jadrovej DNA    1222
Choroby neendokrinné    1102
Choroby nervového systému novorodencov   238
Choroby neurohypofýzy   1044
Choroby novorodencov kožné   1238
Choroby obličiek dedičné   904
Choroby obličiek dedičné cystické   943
Choroby orbity   1324
Choroby pečene   469
Choroby peroxizómové    1216
Choroby pľúc intersticiálne   556
Choroby respiračného systému novorodencov   217
Choroby s nízkou plazmatickou koncentráciou cholesterolu   1204
Choroby sexuálne prenosné    66
Choroby slinných žliaz   420
Choroby štítnej žľazy   1048
Choroby vaječníkov   1111
Choroby viazané na pohlavie   1157
Choroby zápalové v detskej gynekológii   1359
Chrípka   1458
Chyby aortálnej chlopne   726
Chyby diétne    32
Chyby epiglottis vrodené   1294
Chyby hrtana vrodené   1293
Chyby mitrálnej chlopne    724
Chyby nosa vrodené   1292
Chyby prinosových dutín vrodené   1292
Chyby ~ prstov    1379
Chyby rodidiel vrodené vývojové   1357
Chyby srdca v novorodeneckom veku kritické   712
Chyby srdca vrodené   205, 709
Chyby srdca vrodené cyanotické   731
Chyby srdca získané   752
Chyby ucha vrodené   1291

i
Iatrogénia   68
Ibuprofén   1505
Ichthyosis lamellaris    1245
Ichtyózy    1280
Ild spojené s poruchou štruktúry alveolovov    560
Ild spojené s primárnym poškodením alveolárneho epitelu   560
Ild spojené s primárnym poškodením vaskulárneho kompartmentu    561
Ild spojené so systémovou chorobou – pľúcne vaskulitídy   557
Ild spojené so systémovou chorobou – pľúcne vaskulitídy s granulomatóznym procesom    559
Ild spojené so systémovou chorobou – pľúcne vaskulitídy spojiva   556
Ild súvisiace s expozíciou liekmi, drogami, žiarením   556
Ileus mekoniónový   411
Imelo biele   1536
Iminoglycinúria familiárna   1185
Iminopeptidúria     1185
Impetigo   52
Impetigo   bullosa staphylogenes neonatorum   1241
Impetigo   contagiosa staphylogenes   1255
Impetigo   contagiosa streptogenes   1255
Impetigo   vulgaris    1462
Implantácia kardiostimulátorov    696
Implantácia kardioverterdefibrilátora    697
Imunita nešpecifická    304
Imunita špecifická    304
Imunizácia pasívna   360
Imunológia vakcinačná    355
Incest   65
Incidentalóm nadobličky   1093
Incontinentio pigmenti   1247
Indikácie vybratých laboratórnych parametrov   1633
Infarkt mozgový   1335
Infekcia dolných močových ciest baktériová akútna   984
Infekcia dolných močových ciest baktériová chronická   984
Infekcia Helicobacter pylori    426
Infekcia chlamýdiová    235
Infekcia uropoetického traktu   235
Infekcie    157
Infekcie    baktériové    233, 1476
Infekcie    dýchacích ciest recidivujúce   332
Infekcie    dýchacích ciest v detskom veku recidivujúce   331
Infekcie    enterovírusové    1449
Infekcie    hemofilové    1474
Infekcie    herpetické    1445
Infekcie    intraabdominálne   53
Infekcie    klostrídiové    1469
Infekcie    kože novorodencov   1241
Infekcie    meningokokové    1475
Infekcie    močového traktu   52
Infekcie    močového traktu baktériové   978
Infekcie    mykotické    235, 1477
Infekcie    novorodencov    232
Infekcie    nozokomiálne    162
Infekcie    parazitárne    1480
Infekcie    parvovírusmi   1452
Infekcie    pneumokokové    1463
Infekcie    respiračného systému   50
Infekcie    salmonelové    1472
Infekcie    spirochétové    1465
Infekcie    stafylokokové    1461
Infekcie    streptokokové    1462
Infekcie    vírusové a toxoplazmóza    236
Infekcie    vyvolané coxsackie vírusmi   1450
Infekcie    vyvolanéecho vírusmi   1451
Infekcie    vyvolanéenterovírusmi 68 – 71     1452
Infekcie    vyvolanépapilomavírusmi    1455
Infekcie    vyvolanéstreptokokom B    234
Influenza    1458
Infúzia intraoseálna    99
Inhibítor cholinesterázy   1518
Insomnia idiopatická    1338
Insuficiencia renálna akútna   1014
Insuficiencia renálna akútnarenálny typ    1016
Insuficiencia renálna akútna postrenálny typ    1020
Insuficiencia renálna akútnaprerenálny typ    1016
Intenzita fetálneho rastu   203
Interakcia liekov   43
Interrupcia aortálneho oblúka    730
Interstícium obličiek   844
Intertrigo   1252
Intolerancia   31
Intolerancia   bielkovín familiárna    1185
Intolerancia   bielkovín lyzinemická   1185
Intolerancia   laktózy prechodná   31
Intoxikácie rastlinami a ich plodmi    1534
Intubácia endotracheálna    99
Invaginácia   465
Inzulín    1119
Irigácia čreva    1496
Izoleucinémia   1179

j
Jazva hypertrofická    1276
Jazyk povlečený    419
JIA – Juvenilná idiopatická artritída    607
JIA – Juvenilná idiopatická artritída systémová forma    608

k
Kanálik stočený proximálny    844
Kanálik zberací (vývodný)    844
Kandidóza   1477
Karbamáty   1520
Kardiomyopatia dilatačná    762
Kardiomyopatia hypertrofická   763
Kardiomyopatia pravej komory    763
Kardiomyopatia reštrikčná    763
Karditída lymská    1466
Karotinóza    1278
Karyotyp 46,XX pri mužskom fenotype    1148
Karyotyp 46,XX pri ženskom fenotype    1148
Kašeľ čierny    1468
Kataplexia   1338
Katarakta detská    1322
Katetrizácie srdca intervenčné   681
Keloid    1276
Kephalhaemathoma    1238
Keratodermia    1281
Ketoacidóza diabetická   149, 1120
Klasifikácia a rozdelenie autozápalových stavov   325
Klasifikácia dedičných nefropatií    908
Klasifikácia detských nádorov medzinárodná   1416
Klasifikácia novorodencov   202
Klasifikácia porúch v pedopsychiatrii    1548
Klasifikácia primárnych porúch imunity   311
Klasifikácia virilizácie genitálu Praderova   1096
Koagulopatie    826
Koagulopatie    aloimunitné    830
Koarktácia aorty    728
Kokaín    1530
Koliky dojčenské    31
Koliky troch mesiacov   31
Kolitída pseudomembránová    454
Kolitída ulcerózna    450
Kolpitis    1359
Komora jediná spoločná    743
Kompenzácia neurohumorálna    663
Komplikácie umelej ventilácie pľúc   93
Komunita rómska    63
Konfigurácia srdca pri niektorých VCC typická   672
Koniopunkcia    99
Konjugácia bilirubínu   472
Konjuktivitída gonokoková    1314
Konjuktivitída epidemická    1315
Konjuktivitída alergické    1315
Kontraindikácie očkovania   360
Kontraktilnosť myokardu   659
Kontrola rastu plodu hormonálna   191
Konvalinka voňavá    1536
Kortikoidy v liečbe    1102
Kovy   1521
Kôra nadobličiek    1075, 1081
Kŕče febrilné    1343
Kŕče u novorodencov   238
Kríza nadobličková akútna   1083
Krízy metabolické   144
Krvácanie dysfunkčné    1368
Krvácanie epidurálne akútne   1348
Krvácanie intracerebelárne    242
Krvácanie intracerebrálne    1335
Krvácanie peri-intraventrikulárne    240
Krvácanie subarachnoidové    241
Krvácanie subdurálne    242
Krvácanie u novorodencov intrakraniálne   240
Krvinky biele   813
Kryptokokóza    1479
Kvadruparéza spastická    1333
Kyfóza   1390
Kyfózy posturálne   1390
Kyseliny   1517

l
Lacunaris acuta   528
Laryngitída   123
Laryngitída   bakteriálna    531
Laryngitídy    531
Laryngitis acuta   531
Laryngokéla kongenitálna    1295
Laryngomalácia    1294
Látky návykové    65
Látky podobné vitamínom    400
Látky prchavé   1532
Látky psychotropné    269
Látky stimulujuce CNS   1530
Lekárstvo dorastové   255
Lentigo   1282
Leptospiróza   1467
Leucinóza     1179
Leuconychia    1280
Leukémia myeloblastová akútna    1420
Leukémie   1417
Leukocytúria    849
Leukodermy – pozápalové hypopigmentácie   1278
Leukodystrofia metachromatická   1213
Leukomalácia periventrikulárna    1333
Liečba a prevencia recidivujúcich infekcií dýchacích ciest   334
Liečba antikoagulačná    172
Liečba arytmií     696
Liečba hereditárnych periodických horúčok   327
Liečba chirurgická    1410
Liečba intervenčná    696
Liečba medikamentózna    696
Liečba najčastejších infekcií v detskom veku    50
Liečba pri operácii tekutinová   169
Lieky   207
Lieky   protizápalové nestroidové   610
Lichen nitidus    1278
Lichen ruber planus    1269
Lichen sclerosus et atrophicus   1275
Lichen striatus    1269
Lingua geographica   420
Lingua nigra    420
Lingua plicata    420
Lingua scrotalis   420
Lingualis   528
Lipogranulomatóza Farberova    1214
Lissencefália   1331
Listerióza   235, 1476
Livedo reticularis neonatorum   1238
L-transpozícia veľkých ciev    747
Lúhy   1517
Ľuľkovec zlomocný    1536
Lupus erythematodes subacutus   1274
Lupus erythematosus chronicus discoides   1275
Lupus erythematosus neonatalis    1251
Lupus erythematosus systémový   611
Luxácia pately   1382
Luxatio coxae congenita   1382
Lymfangióm hltana    1293
Lymfedém nehereditárny idiopatický    1277
Lymfedémy   1276
Lymfoblastická leukémia akútna    1417
Lymfocytóza   812
Lymfóm Burkitov    1448
Lymfóm Hodgkinov    1424
Lymfóm Nehodgkinov    1423
Lymfómy    1423
Lymfopénia   812
Lymphangioma   1284
Lymphogranuloma venereum    1287

m
Maculae café au lait    1248
Magnézium    291
Mahónia cezmínolistá    1537
Makroglosia   420
Malabsorpcia metionínu    1178
Malabsorpcia tryptofánu      1183
Malabsorpcie    439
Malabsorpcie    bielkovín   441
Malabsorpcie    iónov a vitamínov   445
Malabsorpcie    lipidov   440
Malabsorpcie    po črevných infekciách a pri zápalových chorobách   443
Malabsorpcie    poliekové    446
Malabsorpcie    pri imunodeficiencii    446
Malabsorpcie    sacharidov   439
Malária   1480
Maldescensus testes   1109
Malformácia Dandyho - Walkerova    1332
Malformácia pľúc adenomatoidná cystická   566
Malformácia vena magna galeni    1335
Malformácie   1239
Malformácie   anusu a rekta   417
Malformácie   Arnoldovej – Chiariho    1331
Malformácie   arteriovenózne    1335
Malnutrícia a sekundárne poruchy imunity   331
Malpozícia srdca   749
Malrotácia čreva a volvulus   410
Manažment bolesti   111
Manažment bolesti pri invazívnych diagnostických a terapeutických výkonoch    112
Manažment bolesti u detí s onkologickou chorobou    113
Manažment bolesti pooperačnej   112
Manažment primárnych porúch imunity   323
Mandľa nosohltanová zväčšená   1301
Manévre vágové    696
Manozidóza   1215
Marihuana    1531
Mastocytosis   1285
Mastoiditis acuta   1297
Masturbácia   1344
Matky mladistvé   65
Mediátory   1039
Medicína fetálna    198
Megacolon   448
Megacolon   congenitum   414
Mechanizmy hemodynamické   1004
Mechanizmy regulačné extracelulárne    1008
Mechanizmy regulačné intracelulárne   1008
Melanoma malignum   1285
Melanosis diffusa congenita   1247
Melanóza novorodencov prechodná pustulárna   1239
MELAS    1349
Meningitída   1336
Meningitída   aseptická   1336
Meningitída   baktériová    1336
Meningitída   hnisavá   52
Meningitída   novorodenecká    234
Meningitída   pneumokoková    1464
Meningoencefalitída tuberkulózna    547
Meningokéla     1331
Meniskopatie    1382
MERRF (Myoclonic epilepsy with raggedred fiber)   1349
Metabolizmu vápnika   1059
Metabolizmus    291
Metabolizmus    chlóru   290
Metabolizmus    jódu    1048
Metabolizmus    lieku   41
Metabolizmus    plodu   192
Metabolizmus    tukov   1201
Metatarsus varus    1379
Metatarzalgie    1381
Methemoblobinémia   801, 1520
Metódy adsorpčné    179
Metódy eliminačné    171
Metódy eliminačné kontinuálne   177
Metódy filtračné a adsorpčné kombinované   180
Metódy v detskej gynekológii vyšetrovacie   1354
Metódy vyšetrovacie    471
Metylalkohol    1515
Microcephalia vera    1331
Mikroangiopatia diabetická   1121
Mikrobióm tráviaceho traktu   405
Mikroftalmia    1321
Mikrogastria   425
Mikroglosia   420
Mikropenis    1111
Mikropolygýria   1331
Milia   1238
Miliaria     1279
Mineralokortikoidy   1078
Mlieko materské    22
MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)   1123
Molluscum contagiosum   1254
Monitorovanie   85
Monitorovanie   invazívne    88
Monitorovanie   neinvazívne    85
Monitorovanie   novorodenca   208
Monocytopénia   812
Monocytóza   812
Mononukleóza infekčná    1447
Monozómia X    1147
Morbilli    1453
Morbus Blount   1382
Morbus Darier   1270
Morbus Freiberg    1388
Morbus haemolyticus neonatorum   476
Morbus Haglund - Sever   1388
Morbus Hailey – Hailley   1272
Morbus Hers   1193
Morbus Hurler - Scheie   1209
Morbus Kaufmann    640
Morbus Köhler – avaskulárna nekróza navikulárnej kosti   1387
Morbus Kohler II   1388
Morbus König   1387
Morbus Legg – Calvé – Perthes   1386
Morbus Letterer – Siwe   1249
Morbus McArdle   1193
Morbus Minkowski - Chauffard   799
Morbus Möllerov – Barlowov   394
Morbus Osgood – Schlatter   1387
Morbus Recklinghausen   1284
Morbus Sinding – Larsen – Johansson   1387
Morbus Tarrui   1193
Morbus van Neck   1388
Mrľa ľudská   505
Múčnatka   419
Mukopolysacharidóza typ I    1209
Mukopolysacharidóza typ II    1209
Mukopolysacharidóza typ III   1209
Mukopolysacharidóza typ IV    1210
Mukopolysacharidóza typ IX   1210
Mukopolysacharidóza typ VI    1210
Mukopolysacharidóza typ VII    1210
Mukopolysacharidóza typ VIII   1210
Mukopolysacharidóza 1208
Mukopolysacharidózy atypické   1210
Mumps   1454
Mutácie   1142
Mutácie tRNA bodové   1221
Myasthenia gravis   1346
Mycoplasma pneumoniae   1476
Myelocytová myeloidná leukémia chronická    1422
Myelomeningokéla   1331
Mykobakteriózy netuberkulózne   554
Myokard   655
Myokarditída   760
Myóm   1362
Myopia    1316
Myopia    gravis    1320

n
Nádcha akútna   525
Nadobličky fetálne   1075
Nádory CNS   1429
Nádory CNS u detí - klasifikácia   1429
Nádory maternice   1362
Nádory ovária   1362
Nádory pankreasu   502
Nádory semenníkov   1109
Nádory štítnej žľazy   1057
Naevus araneus   1281
Naevus coerueleus  – modrý névus   1282
Naevus comedonicus   1281
Naevus elasticus   1281
Naevus flammeus   1240, 1281
Naevus lipomatosus superficialis   1281
Naevus sebaceus   1240
Naevus spilus   1282
Naevus teleangiectaticus capillariticus   1281
Naevus vascularis   1239
Naevus verrucosus   1240, 1281
Nakupovanie kompulzívne   273
Narkolepsia    1338
Národné toxikologické informačné centrum   1494
NARP    1349
Násilie   66
Násilie   emocionálne    73
Násilie   na deťoch    72
Následky liečby detských malígnych chorôb   1414
Nástup puberty   1125
Necrobiosis lipoidica   1122
Nedostatočnosť hematoencefalickej bariéry   41
Nedostatok jódu   1049
Nefritída tubulointersticiálna   973
Nefritída tubulointersticiálna akútna   973, 975
Nefritída tubulointersticiálna chronická   975
Nefritída tubulointersticiálna vyvolaná liekmi   1026
Nefroblastóm    1432
Nefronoftíza juvenilná fanconiho   925
Nefropatia diabetická   1122
Nefropatia tenkých bazálnych membrán   912
Nefropatie dedičné zriedkavé    905
Nefropatie mitochondriové   948
Nefropatie mitochondriové glomerulové   950
Nefropatie mitochondriové spôsobené mutáciami génu trnaleu   950
Nefropatie mitochondriové tubulointersticiálne
Nefropatie poliekové toxické   1024
Nechuť k aktivite   66
Nekróza kostí aseptická    646
Nekróza tuku podkožného novorodencov    1239
Nekróza tubulárna akútna    1016
Nekrózy aseptické    1387
Neoplazmy fagocytomakrofágové    1423
Neuroblastóm   1431
Neuroborelióza chronická    1466
Neurofibroma   1284
Neurofibromatosis    1284
Neurofibromatóza    1332
Neuroleptiká    1508
Neuropatia demyelinizačná zápalová akútna    1345
Neuropatia diabetická   1122
Neuropatia Leberova hereditárna optická    1222
Neuropatia zrakového nervu   1318
Neuropatie hereditárne senzitívnomotorické   1345
Neutrofília    810
Neutropénia    806
Névy    1239
Névy adnexové    1281
Névy epidermové    1281
Névy melanocytové    1282, 1239
Névy mezodermálne    1281
Névy pigmentové    1282
Névy z ciev   1281
Nezidioblastóza    1196
Nočné mory   1338
Noha plochá   1380
Novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou   212
Novorodenec   208
Novorodenec   hypotrofický    215
Novorodenec   nedonosený    213

o
Obdobie batolivé    5
Obdobie blastómové    5
Obdobie dojčenské    5
Obdobie embryonálne    5, 190
Obdobie fetálne       5, 190
Obdobie nalačno      167
Obdobie novorodenecké    5, 36
Obdobie postnatálne   5
Obdobie pôrodné    5
Obdobie predškolské    5
Obdobie prenatálne    5
Obdobie školské    5
Obezita   387
Obezita   dojčenská    31
Obezita   endogénna    388
Obezita   exogénna (primárna)    387
Objem telových tekutín   278
Oblasti prioritné    60
Obliterácia slzných ciest    1312
Obrna detská    1450
Obrna detská mozgová    1333
Obstipácia   31, 372
Obštrukcia dvanástnika   408
Obštrukcia tenkého čreva   410
Obštrukcia žalúdka vrodená   425
Očkovanie   337, 355, 358
Očkovanie   osobitné    360
Odhad rastu   11
Odlišnosti detskej pečene metabolické   469
Oftalmoplégia progresívna externá   1221
Oleander obyčajný    1537
Oligoartritída    608
Oligomeganefronia    930
Oligosacharidózy    1215
Olovo   1521
Omphalitis   1242
Onkogénna transformácia – mechanizmy   1397
Onycholysis    1280
Onychorrhexis   1280
Onychoschisis   1280
Ophtalmoblennorrhoea neonatorum   1243
Opiody    1530
Orálne kontraceptíva   1372
Organofosfáty   1518
Orgány dýchacie    513
Orgány imunitného systému    307
Ortuť    1522
Osobitosti anatómie    513
Osteogenesis imperfecta    644
Osteomyelitída    235
Osteomyelitída    akútna   1377
Osteomyelitída    hnisavá    53
Osteomyelitída    chronická   1377
Osteoonychodysplázia dedičná   914
Osteopetrosis     646
Osteosarkóm   1438
osýpky   1453
Ošetrenie novorodenca   200
Ošetrenie  a sledovanie novorodenca v období adaptácie   200
Otitis media chronica epitympatica    1298
Otitis media chronica mesotympanica   1298
Otras mozgu   1348
Otrava botulotoxínom   1470
Otravy drogami   1530
Otravy hubami   1526
Otravy chemickými látkami   1515
Otravy liekmi    1504

p
Pancreas anulare   498
Pancreas divisum   498
Panhypopituitarizmus kongenitálny   1107
Pankreas    498
Pankreatitída  akútna   499
Pankreatitída  chronická   501
Paracetamol    1504
Parathyroidea    1059
Paronychia    1280
Parotitis epidemica    1454
Parvovírus B19   1452
Pásomnica detská   504
Pavúky    1534
Pectus carinatum   1389
Pectus excavatum   1398
Pectus infundibuliforme   1389
Pediatria sociálna    59
Pediculosis capitis   1261
Pediculosis corporis   1261
Pelagra   393
Pemphigoides bullosus iuvenilis    1271
Pemphigus foliaceus    1271
Pemphigus foliaceus neonatalis    1251
Pemphigus chronicus benignus familiaris    1272
Pemphigus vulgaris   1270
Pentozúrie   1193
Perforácia žalúdka   429
Perforácia žalúdka spontánna   429
Perforácia žalúdka traumatická   429
Perikarditída   758
Periodické horúčky hereditárne základné   327
Peritonitída pri nekrotizujúcej enterokolitíde   463
Peritonitída tuberkulózna    462
Peritonitídy novorodenecké    462
Peritonitis      462
Perly Epsteinove    418
Perniones   1252
Perspektívy detskej onkológie   1442
Pertussis    1468
Pervazívne vývojové poruchy    1559
Pes adductus    1379
Pes equinovarus    1381
Photodermatitis pigmentaria    1252
Piebaldismus   1248
Pityriasis lichenoides (parapsoriasis) a jej varianty   1269
Pityriasis rosea    1268
Pityriasis rubra pilaris    1269
Pityriasis versicolor   1260
Placenta   190
Plazmaferéza   178, 1498
Pľúca   515, 565
Pľuzgier z cicania, „sucking blister“    1238
Pneumocystóza     1479
Pneumomediastínum   597
Pneumónia   537
Pneumónia   aspiračná    543
Pneumónia   pneumoková    1464
Pneumónia   získaná v komunite     537
Pneumónia   získaná v nemocnici    542
Pneumónie u novorodencov   219
Pneumotorax   221, 595
Podanie laxancií   1496
Podpora cirkulácie   207
Podpora cirkulácie mechanická mimotelová   697
Podpora kriticky chorých detí nutričná   164
Podpora ventilácie mechanická   89
Poikiloderma congenitalis   1275
Polyarteritis nodosa   627
Polyartritída séropozitívna   608
Polycytémia   246, 804
Polyendokrinopatia autoimunitná typ 2   1085
Polymorfizmy   1142
Polymyozitída    1347
Polypóza adenomatózna familiárna    456
Polypy a dedičné polypové syndrómy hrubého čreva   456
Polypy juvenilné    456
Poradenstvo genetické    1162
Poranenie genitálu    1365
Porencefália   1331
Porphyria erythropoietica congenita    1249
Porucha adhezivity leukocytov   813
Porucha alveolárnej výmeny plynov   516
Porucha hyperkinetická   70
Porucha minerálov a kosti    1007
Porucha obsedantne kompulzívna   1564
Porucha ventilačná    516
Poruchy absorpcie a využitia vitamínu K   830
Poruchy acidobázickej rovnováhy    293
Poruchy acidobázickej rovnováhy zmiešané   297
Poruchy biosyntézy koenzýmu Q10   950
Poruchy duševné   1561
Poruchy duševného vývoja   70
Poruchy dýchania v detskom veku spánkové   523
Poruchy energetického metabolizmus CNS   1349
Poruchy exkrečnej funkcie pankreasu vrodené   498
Poruchy fagocytózy primárne   319
Poruchy glykozylácie dedičné   1225
Poruchy hospodárenia s chlórom    290
Poruchy chemotaxie a migrácie neutrofilov   813
Poruchy imunity    315
Poruchy imunity primárne   310
Poruchy imunity protilátkové   313
Poruchy imunity sekundárne   329
Poruchy integrity a replikácie mtdna   1222
Poruchy komplementu primárne   320
Poruchy kompletizácie komplexov respiračného reťazca   1222
Poruchy kože genetické   1244
Poruchy lipoproteínov polygénne podmienené primárne   1205
Poruchy menštruačného cyklu - rozdelenie   1368
Poruchy metabolické a respiračné primárne   293
Poruchy metabolizmu aminokyselín obsahujúcich síru dedičné   1175
Poruchy metabolizmu aminokyselín ornitínového cyklu dedičné   1180
Poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín dedičné   1171
Poruchy metabolizmu dedičné farmakogenetické   1228
Poruchy metabolizmu fruktózy dedičné   1188
Poruchy metabolizmu galaktózy dedičné   1187
Poruchy metabolizmu glycínu dedičné   1183
Poruchy metabolizmu heterocyklických aminokyselín dedičné   1182
Poruchy metabolizmu iminokyselín dedičné   1185
Poruchy metabolizmu lipoproteínov dedičné   1201
Poruchy metabolizmu lipoproteínov sekundárne   1205
Poruchy metabolizmu lyzínu a ohlyzínu dedičné   1185
Poruchy metabolizmu purínov a pyrimidínov dedičné   1224
Poruchy metabolizmu s kožnými zmenami genetické   1248
Poruchy metabolizmu sacharidov dedičné   1187
Poruchy metabolizmu železa a medi dedičné   1223
Poruchy metabolizmu β-aminokyselín dedičné   1186
Poruchy motility žalúdka   428
Poruchy nálady    1562
Poruchy neurooftalmologické    1318
Poruchy opsonizácie a fagocytózy neutrofilov   814
Poruchy peroxizómov generalizované   1218
Poruchy pohlavného vývoja   1113
Poruchy pohlavných žliaz    1106
Poruchy pohyblivosti paroxyzmálne   1343
Poruchy pozornosti s hyperaktivitou     1549
Poruchy psychického vývoja    1557
Poruchy psychiky dieťaťa    1546
Poruchy rastu   1124
Poruchy regulácie elektrolytov tubulárne   962
Poruchy sluchu   1304
Poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo emočné    1552
Poruchy sociálnych vzťahov so vznikom špecificky v detstve a adolescencii    1553
Poruchy správania   70
Poruchy správania a emócií    1549, 1552, 1556
Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania    1550
Poruchy srdcového rytmu   688
Poruchy syntézy mitochondriových subjednotiek respiračného reťazca    1221
Poruchy systémovej cirkulácie   516
Poruchy školských spôsobilostí a ~ motorického vývoja    1558
Poruchy tikové   1554
Poruchy translokácie proteínov kódovaných ndna   1222
Poruchy trávenia   434
Poruchy tubulárneho transportu urátov izolované   969
Poruchy tvorby a vylučovania žlče   434
Poruchy tvorby kožného pigmentu genetické   1247
Poruchy učenia   70
Poruchy vedomia   131
Poruchy ventilačnoperfúzne    515
Poruchy vrodené    817
Poruchy vývoja CNS   1331
Poruchy vývoja reči    1557
Poruchy vývojové pervazívne   70
Poruchy získané    818
Poruchy životného štýlu    75
Poruchy β-oxidácie mastných kyselín dedičné   1198
Postup pri zistení príznakov z násilia na dieťati   74
Posúdenie zrelosti pre školu   71
Posudzovanie acidobázickej rovnováhy   297
Posudzovanie psychického stavu nedospelého    1547
Posudzovanie schopnosti cvičiť a športovať   78
Poškodenie ischemickoreperfúzne    101
Poškodenie kože alkáliami   1253
Poškodenie kože kyselinami   1253
Poškodenie pankreasu pri iných dedičných poruchách   499
Poškodenie tubulov poliekové   1026
Potničky    1239
Pôrod   197
Preaurikulárna fistula   1291
Predráždenosť   1344
Prehľad antibiotík používaných v pediatrii   47
Prejavy chorôb pečene klinické   471
Prejavy porúch    1547
Preload    660
Premedikácia   167
Prenos informácií pomocou mediátorov   1039
Prestavba rodín   61
Prevencia genetických chorôb   1161
Prevencia kardiovaskulárnych ochorení v detstve   776
Prevencia závislostí    273
Príčiny iatrogénne   329
Príčiny infekčné   329
Príčiny zníženého rastu endokrinne podmienené   1126
Prídavky k výžive   29
Priedušky, bronchy – vrodené chyby    565
Priedušnica   563
Príkrmy   29
Princípy účelnej farmakoterapie pooperačnej bolesti   115
Princípy základné    83
Prístup k recidivujúcim infekciám dýchacích ciest diagnostický   332
Prístupy cievne    171
Príznaky primárnych porúch imunity varovné   313
Problémy pri dojčení   30
Problémy pri chronickej chorobe dieťaťa psychosociálne   67
Problémy rodičov chronicky chorého dieťaťa psychosociálne   67
Problémy rodiny výchovné   61
Problémy s kŕmením v prvom roku života   30
Problémy s podávaním liekov u detí   43
Progeria   1276
Proteinóza kongenitálna pľúcna alveolárna    561
Proteinúria   896
Protijedy    1500
Protoporphyria erythropoietica    1249
Prstenec cievny   730
Prurigo   1274
Prurigo   aestivalis    1253
Pruritus   1274
Pseudocholínesterázy atypické   1229
Pseudomembranacea   529
Pseudoobštrukcia čreva chronická   412
Pseudoobštrukcia čreva chronická idiopatická   448
Pseudoperitonitis   1121
Pseudoxanthoma elasticum   1275
Psoriasis    1268
Psoriasis    pustulosa   1272
Psychiatria   Detská   1543
Ptóza    1313
Puberta   38, 257
Puberta   oneskorená    263
Puberta   predčasná   260
Pulicosis   1261
Punkcia a zabezpečenie artériového prístupu   98
Punkcia pneumotoraxu   94
Purpura  Schönleinova – Henochova    625
Purpura  idiopatická trombocytopenická    819
Pyelonefritída    985
Pylorostenosis congenita   407

r
RAAS   1004
Rabdomyosarkóm   1362, 1434
Radiodermatitis acuta   1253
Radiodermatitis chronica    1253
Rachitída    1062
Rast dieťaťa   5
Rast konštitučne oneskorený     1125
Rast nadmerný fetálny    1130
Rast nadmerný počas detstva   1130
Rast orgánov a tkanív   8
Rast plodu a zloženie tela   191
Rast v puberte   260
Rast vysoký    1130
Rast znížený   1125
Rast znížený familiárne podmienený    1125
Rázštepy perí a podnebia   418
Reflux ezikoureterový    995
Reflux gastroezofágový    422, 1343
Regulácia homeostázy vápnika   1059
Regulácia objemu telových tekutín   279
Regulácia osmolálnosti telových tekutín   280
Regulácia výkonu srdca   659
Relaxácia  bránice   569
Resorpcia liekov v detskom veku   38
Resorpcia liekov z tráviaceho traktu   38
Resorpcia lokálne aplikovaných liekov   39
Resorpcia parenterálne podaných liekov   39
Resuscitácia kardiopulmonálna    102
Resuscitácia kardiopulmonálna neodkladná základná   102
Resuscitácia kardiopulmonálna rozšírená   105
Resuscitácia novorodenca    205
Retardácia mentálna    1570
Retardácia rastová intrauterinná    1125
Retardácia v detskom veku mentálna   70
Retikulocyty    786
Retinoblastóm   1320, 1437
Retinopathia prematurorum    1319
Retinopatia diabetická   1121
Retronasalis    528
Rhinitis chronica atrophica   526
Rhinitis chronica hypertrophica   526
Rhinitis chronica simplex   525
Rhinosinusitis acuta   1299
Rhinosinusitis chronica   1300
Rhinosinusitis maxillaris acuta   526
Rhinosinusitis subacuta    1300
Riadenie metabolizmu vápnika hormonálne   1059
Rinitída alergická a rinokonjunktivitída    347
Rinitídy    525
Rinosinusitída akútna   526
Rinosinusitídy chronické   527
Rinosinusitídy subakútne   527
Riziká vzniku epidémií   66
Rizikovosť a chorobnosť v priebehu ťarchavosti   197
Rizikovosť a morbidita v priebehu pôrodu   198
Rizikovosť počas pôrodu   198
Rodina a dieťa   61
Rovnováha acidobázická   1584
Rozdelenie detského veku      5
Rozdelenie telových tekutín   278
Rozdiely v dávke lieku individuálne   42
Rubeola   236, 1454
Ružienka   1454
Ryby   1534

s
Salicylany   1505
Salmonelózy   1473
Samovražednosť a samovražedné správanie   77
Sarkóm Ewingov    1439
Sarkómy mäkkých tkanív   1436
Sarkozémia    1184
Scabies   1261
Scarlatina    1462
Sclerema neonatorum   1239, 1275
Sclerodermia    1275
Sclerosis multiplex    1337
Sclerosis tuberosa   1284
Sekvestrácia pľúc   567
Semenníky   1106
Sepsa   53, 157
Sepsa   meningokoková    160
Sepsa   neonatálna    233
Sepsa   stafylokoková    1461
Sepsa   tonzilogénna    1301
Septická artritída   235
Septikémia   233
Septum pošvy transverzálne   1358
Sexualita predčasná   65
Sferocytóza   799
Sfingolipidózy    1211
Schizencefália    1331
Schizofrénia    1561
Schopnosť pracovná zmenená   78
Sinusitis frontalis acuta   526
Sinusitis maxillaris acuta   1299
Sinusitis sphenoidalis acuta   526, 1300
Sitosterolémia    1202
Situs orgánový     749
Sklerodermia juvenilná   622
Sklerodermia juvenilná   lokalizonová   623
Sklerodermia juvenilná   systémová    622
Skleróza komplex tuberózna   1332
Skĺznutie proximálnej epifýzy femuru   1385
Skolióza   1389
Skolióza   idiopatická   1389
Skorbut   394
Skríning biochemický   210
Skríning dedičných metabolických porúch selektívny   1168
Skríning dyslipoproteinémií   1206
Skríning genetický    1161
Skríning klinický   210
Skríning povinný   210
Skríning selektívny   211
Slabozrakosť   1310
Sledovanie plodu    192
Slepota    1310
Slinotok   420
Slučka Henleho    844
SMA typ 1    1345
SMA typ 2    1345
SMA typ 3    1345
Smäd    1044
Smrť kardiálna náhla   697
Smrť mozgu   139
Sny desivé    1338
Somnambulizmus    1338
Soor oris     419
Spektroskopia infračervená    87
Spermiogram   1106
Spina bifida occulta   1331
Spoločnosť a chronicky choré dieťa   67
Spondylodiscitída   1392
Spondylodiscitída   tuberkulózna    548
Spondylolistéza   1391
Spondylolýza    1391
Srdce   683
Staphylodermia suppurativa sudoripara   1256
Starostlivosť intenzívna    83
Starostlivosť náhradná   61
Starostlivosť o novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou   212
Starostlivosť o zdravého novorodenca   200
Starostlivosť o darcu orgánov   141
Starostlivosť o pacienta s vcc dlhodobá a jeho prechod do dospelosti   778
Starostlivosť perioperačná    167
Starostlivosť popôrodná    200
Starostlivosť poresuscitačná   108
Status epilepticus   134, 1342
Stavy autozápalové    325
Stavy rozvíjajúce sa od detského veku psychické   1570
Stavy trombofilné    831
Stavy v porôdnej sále urgentné   203
Steatóza pečene  nealkoholová   487
Stena  cievna    817
Stenóza apertúra piriformis   1292
Stenóza pľúcnice    723
Stenóza subglotická kongenitálna   563
Stenóza subglotická vrodená   1294
Stenóza trachey   564
Stereotypie autostimulačné    1344
Stimulácia pažeráková    696
Strabizmus   1316
Strata vlasov    1238
Stravovanie pri niektorých chorobách   33
Streptococcus agalactiae    1463
Stres oxidačný    1008
Striasanie    1344
Stridor laryngeálny kongenitálny   563
Strie   1276
Struma   1050
Subdurálne krvácanie akútne   1348
Subglotica acuta   532
Súbory laboratórnych vyšetrení   1633
Súrodenci chronicky chorého dieťaťa   67
Syfilis vrodený   1242
Syndróm  MOYAMOYA   1335
Syndróm  „dojčenskej fľaše“   32
Syndróm  11p    1149
Syndróm  13q    1149
Syndróm  18p    1149
Syndróm  18q    1149
Syndróm  4p   1149
Syndróm  abúzu a náhleho vysadenia liekov   228
Syndróm  akrorenoretinový    929
Syndróm  akútnej dychovej tiesne   119
Syndróm  akútnej renálnej insuficiencie   845
Syndróm  akútny nefritický    845
Syndróm  ALADIN   1084
Syndróm  Allgrovov    1084
Syndróm  Alportov   909
Syndróm  anergie monocytov   330
Syndróm  antabusový    1529
Syndróm  apalický traumatický   1348
Syndróm  Apertov    649
Syndróm  aspirácie mekoniónu   220
Syndróm  autoimunitnej polyendokrinopatiokandidózoektodermovej dystrofie    1084
Syndróm  Beckwithov – Wiedemannov    1153, 1196
Syndróm  Bloomov    1150
Syndróm  Buchmanov    493
Syndróm  CAN   72
Syndróm  Cockayneov    1153
Syndróm  Conradiho – Hünermannov    1204
Syndróm  Cornelia deLangeovej   1153
Syndróm  Cushingov    1088
Syndróm  cyklopeptidový    1527
Syndróm  deficitu prolidázy   1185
Syndróm  diseminovanej intravaskulárnej koagulácie   830
Syndróm  Dooseho    1341
Syndróm  Downov     1146
Syndróm  Dubowitzov    1153
Syndróm  Dyggveho – Melchiorov – Clausenov    643
Syndróm  dychovej tiesne    224
Syndróm  Edwardsov    1147
Syndróm  Fanconiho    951
Syndróm  Fanconiho anémie   1150
Syndróm  fragilného chromozómu X   1150
Syndróm  Franceschettiho – Kleinov   648
Syndróm  gastroenterodyspeptický    1526
Syndróm  Gilbertov    474
Syndróm  Goodpastureov    874
Syndróm  Guérinov – Sternov   643
Syndróm  gyromitrínový    1527
Syndróm  hemolytickouremický    1027
Syndróm  Hepatorenálny    484
Syndróm  hyalínových blaniek   224
Syndróm  hyperglykemický hyperosmolárny   153
Syndróm  hyperimunoglobulín D   1205, 1217
Syndróm  hypotonický    239
Syndróm  Chédiakov – Higashiho    1251
Syndróm  Child    1204
Syndróm  chromozómových zlomov Nijmegenský   1150
Syndróm  Churgov – Strausovej   628
Syndróm  chylomikronémie familiárny   1203
Syndróm  Imerslundovej – Najmanov – Grässbeckov   919
Syndróm  izolovanej hematúrie   845
Syndróm  izolovanej proteinúrie   845
Syndróm  Jeuneov    929
Syndróm  Johansonov – Blizzardov    498
Syndróm  Josephov    1185
Syndróm  Kallmanov    1107
Syndróm  Kassabachov - Merritovej   823
Syndróm  Kearnsov – Sayreho    1221
Syndróm  Klinefelterov    1109, 1148
Syndróm  Klippelov – Feilov    1391
Syndróm  kompenzačnej protizápalovej odpovede   329
Syndróm  kompletnej rezistencie na androgény   1112
Syndróm  kongenitálny nefrotický fínskeho typu    922
Syndróm  kongenitálny nefrotický s malformáciami   924
Syndróm  krátkeho čreva   447
Syndróm  Laurenceov – Moonov – Bardetov – Biedlov    1107
Syndróm  ľavokomorový hypoplastický    741
Syndróm  Leighov    1190, 1221, 1349
Syndróm  Lennoxov – Gastautov    1341
Syndróm  Leshov – Nyhanov    1225
Syndróm  Louisov – Barrovej   1150, 1250, 1333
Syndróm  Luceyho – Driscollov   474
Syndróm  Lyellov    1274
Syndróm  mačacieho plaču    1149
Syndróm  malabsorpčný   430
Syndróm  Malloryho – Weissov    424
Syndróm  Marfanov     646
Syndróm  Marshallov    1153
Syndróm  Mayerov - Küsterov – Hauserov - Rokitanského    1357
Syndróm  MELAS    1221
Syndróm  Menkesov    1249
Syndróm  MERRF    1221
Syndróm  modrých plienok   1183
Syndróm  Münchhausenov –  vymyslená choroba    73
Syndróm  muskarínový – parasympatomimetický    1526
Syndróm  náhleho a neočakávaného úmrtia dojčiat   54
Syndróm  nefrotický    845, 899
Syndróm  neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu    1047
Syndróm  Noonanovej    1109, 1127
Syndróm  novorodenca pohypoxický   243
Syndróm  obarenej kože stafylokokový    1461
Syndróm  okcipitálnych rohov   493
Syndróm  opsoklonus/myoklonus   1344
Syndróm  orelanínový    1529
Syndróm  panterínový    1527
Syndróm  Patauov    1147
Syndróm  Pearsonov    1221
Syndróm  Peutzov – Jeghersov    457
Syndróm  PFAPA    327
Syndróm  Pierreov – Robinov    418
Syndróm  polycystických ovárií    1113
Syndróm  polydaktýlia – krátke rebrá    643
Syndróm  potivých nôh   1180
Syndróm  Praderov – Labhardtov – Williho    1107
Syndróm  PRADEROV - WILLIHO    1127
Syndróm  preťaženia organizmu meďou   493
Syndróm  pretrvávania pľúcnej hypertenzie     247
Syndróm  psilocybínový    1526
Syndróm  pulmorenálny    874
Syndróm  Reyeov   482
Syndróm  Reyeov – Johnsonov)   482
Syndróm  Seckelov    1153
Syndróm  Schwachmanov – Diamondov    499
Syndróm  Silverov – Russellov    1126, 1153
Syndróm  slepej slučky   447
Syndróm  Smithov – Lemliho – Opitzov    1085, 1204
Syndróm  Sotosov    1153
Syndróm  spánkového apnoe    1338
Syndróm  Sturgeov – Weberov    1332
Syndróm  Sweetov   1267
Syndróm  Teacherov – Collinsov   648
Syndróm  toxického šoku   161
Syndróm  toxického šoku stafylokokový   1461
Syndróm  trasenia dieťaťom    72
Syndróm  trizómie 9p    1149
Syndróm  troch A    1084
Syndróm  Turnerov    1127, 1147
Syndróm  týraného, bitého a zanedbávaného dieťaťa    1572
Syndróm  vlhkých pľúc   218
Syndróm  vyčerpania tlymfocytov    330
Syndróm  Waterhousov – Friderichsenov    1082
Syndróm  Weaverov    1153
Syndróm  Westov    1341
Syndróm  Williamsov    1153
Syndróm  Williamsov – Campbellov    565
Syndróm  Wolfov – Hirschhornov     1149
Syndróm  XXX   1148
Syndróm  YY  (47,XYY)    1148
Syndróm  z vysadenia kortikoidov   1104
Syndróm  Zellewegerov    1349
Syndróm  získanej imunitnej nedostatočnosti    1459
Syndróm  získanej imunodeficiencie   236
Syndrómy  s postihnutím kardiovaskulárneho systému chromozómové   711
Syndrómy  genetické v kardiológii   711
Syndrómy  hypoventilácie viazané na spánok    524
Syndrómy  kongenitálne myastenické   1346
Syndrómy  malformačné    1152
Syndrómy  mikrodelečné    1150
Syndrómy  neurokutánne    1332
Syndrómy  periodickej horúčky   630
Syndrómy  renálne    845
Syndrómy  s anorektálnou malformáciou    1153
Syndrómy  s asymetriou tela   1152
Syndrómy  s poly alebo syndaktýliou   1153
Syndrómy  s rázštepom pery a podnebia   1153
Syndrómy  s kataraktou    1153
Syndrómy  s kolobómom   1153
Syndrómy  s nadmerným rastom   1153
Syndrómy  s nízkym rastom a spomaleným vývojom   1153
Syndrómy  s postihnutím kardiovaskulárneho systému monogénové   712
Syndrómy  spontánnej instabilnosti chromozómov   1149
Synechia vulvae infantum   1368
Synkopa   698, 1344
Synovitída koxy toxická (prechodná)   1386
Systém cytochrómový p450    1228
Systém diétny v nemocnici jednotný   34
Systém hypotalamoadenohypofýzový     1041
Systém hypotalamoneurohypofýzový    1041
Systém imunitný    303, 308, 335

š
Šarlach   1462
Šikanovanie   73
Škvrny bielej kávy   1248
Šok   126, 205
Šok   obštrukčný    127
Šok   anafylaktický    129
Šok   disociačný   127
Šok   distribučný   127
Šok   hypovolemický   127
Šok   kardiogénny   127
Špecifiká liečby bolesti u novorodencov   113
Šťava  pankreatická – poruchy tvorby a vylučovania    434
Štedrec ovisnutý   1538
Štruktúra myokardu    655
štýl správny životný a rómovia   64

t
Taenia saginata   504
Tachykardia komorová   694
Tachykardie supraventrikulárne   690
Tachypnoe novorodencov prechodné    218
Talasémia    801
Ťarchavosť riziková   197
Tatuatio   1252
Tekutiny telové   278
Telesá v pažeráku cudzie   424
Teleso v hltane   1302
Teleso v hrtane, priedušnici a prieduškách   1302
Teleso v nose   1302
Teleso v pažeráku   1303
Teleso v pošve cudzie   1364
Teleso vo zvukovode   1302
Teniózy   504
Teofylín   1513
Terapia a perspektívy    908
Terapia hyperlipoproteinémií komplexná   1206
Terapia nádorových chorôb    1410
Teratofarmakogenetika   1230
Teratómy hltana   1293
Testy laboratórne a vyšetrovanie biologických materiálov   1579
Tetanus   1469
Tetralógia Fallotova    731
Tibia vara    1382
Tieseň CNS perinatálna   238
Tieseň dychová    217
Tiky    1344
Tinea capitis profunda   1259
Tinea corporis superficialis   1258
Tinea pedum dyshidrotica   1259
Tis obyčajný   1537
Tkanivo pankreasu ektopické   498
Tlak v dýchacích cestách  pozitívny kontinuálny   91
Tonsillarum palatinarum   528
Tonzilitída chronická    1301
Tonzilofaryngitída streptokoková    1462
Torticollis    1392
Toxocara canis   506
Toxokaróza larválna    506
Toxoplazmóza   236, 1480
Trachea     563
Tracheomalácia   564
Transplantácia kmeňových krvotvorných buniek    1412
Transport   84
Transport   novorodenca   208
Transport   plynov medzi vzduchom a tkanivom   515
Trauma   154
Trauma   miechy   137
Trauma   mozgu   135
Trauma   oka   1324
Trauma   popáleninová    154
Trauma   v detskom veku   1393
Traumatizmus pôrodný   201
Trichinella spiralis (svalovec stočený)   506
Trichiuris trichiura (tenkohlavec bičíkový)   505
Trimetylaminúria    1184
Trizómia 13   1147
Trizómia 18    1147
Trizómia 21   1146
Trizómia X   1148
Trombasténia Glanzmannova - Naegeliho    824
Trombocytopatie   824
Trombocytopénia    818
Trombocytopénia    heparínom indukovaná    822
Trombocytopénia    pri autoimunitných chorobách   823
Trombocytopénie poliekové    822
Trombocytózy    825
Trombotická trombocytopenická purpura   823
Trunkus artériový spoločný   737
Tryptofanémia   1183
Tryptofanúria    1183
Tuberculosis cutis   1257
Tuberkulóza   545
Tuberkulóza kostná a kĺbová    1377
Tuberkulóza miliárna    547
Tuberkulóza mimohrudníkových lymfatických uzlín    548
Tuberkulóza mimopľúcna    547
Tuberkulóza pľúcna    547
Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín    548
Tubulopatie    950
Tubulopatie    dedičné    951
Tubulus distálny    844
Tularémia   1476
Tumor Wilmsov    1432
Tumory germinálne    1439
Tumory srdca    764
Týfus brušný    1472
Tyloma    1252
Tylositas articuli   1276
Typy a druhy očkovacích látok    355
Typy diabetu   1122
Typy rodín   61
Týranie inštitucionálne    73
Tyreoiditída    1056
Tyreoiditída    akútna    1056
Tyreoiditída    chronická    1056
Tyreoiditída    Riedlova    1057
Tyreoiditída    subakútna   1056
Tyreotoxikóza autoimunitná Gravesova – Basedowova    1053
Tyreotoxikóza neonatálna    1055

u
Účinky nízkodávkovej ak vedľajšie závažné   1373
Uhlie aktívne    1495
Uhľovodíky   1516
Ulcus molle    1287
Úloha rodiny    61
Úmrtnosť novorodenecká    187
Unguis incarnatus   1280
Úraz elektrickým prúdom   155
Úrazy      66
Určenie gestačného veku   202
Urticaria acuta    1272
Urticaria chronica   1273
Urticaria non allergica    1273
Uterus duplex cum vagina septa   1357
Utopenie    156
Uveitída intermediárna   1323
Uveitídy   1323
Uveitídy   predné   1323
Uveitídy   zadné   1324

v
Vápnik    1059
Varicella     237, 1445
Varices cruris   1276
Varixy ezofágové    424
Vasculitis allergica   1276
Vaskulitídy CNS primárne   629
Vazopresín    1044
Väzba liekov na sérové bielkoviny   40
Vedenie anestézie   168
Vegetácie adenoidné    529, 1301
Vek batolivý    37
Vek dojčenský    37
Vek predškolský    37
Vek školský    37
Ventilácia maskou pozitívnym pretlakom    93
Ventilácia pľúc neinvazívna    93
Ventilácia pľúc umelá prehlbovaná    91
Ventilácia riadená    92
Verruca vulgaris   1254
Verrucae planae iuveniles   1254
Vertigo benígne paroxyzmálne    1343
Vesiculosa  herpangína   529
Vírus Epsteinov – Barrovej   1447
Vitamín K     399, 830
Vitiligo   1277
Vlastnosti myokardu   656
Vlastnosti nádorov detského veku špecifické   1403
Voda plodová    191
Volvulus žalúdka   425
Vplyv na zdravie detí a adolescentov   63
Vracanie   31, 368
Vretenica   1533
Vrodené znamienka   1239
Vulvitis   1359
Vulvovaginitis   1359
Vulvovaginitis   herpetica   1253
Výkony liečebné a diagnostické    94
Vylučovanie liekov v detskom veku   42
Výplach žalúdka    1496
Vyprázdňovanie žalúdka zrýchlené   428
Vyšetrenia kardiorespiračného systému funkčné   685
Vyšetrenia novorodencov skríningové   210
Vyšetrenia pri „chorobách malých molekúl“ špeciálne biochemické   1170
Vyšetrenia pri „chorobách organel“ špeciálne laboratórne   1170
Vyšetrenia pri alergických chorobách v detskom veku   339
Vyšetrenia skríningové prístrojové   211
Vyšetrenie dýchania funkčné   518
Vyšetrenie magnetickou rezonanciou    683
Vyšetrenie novorodenca   200
Vyšetrenie počítačovou tomografiou    683
Vyšetrenie predanestetické    167
Vyšetrenie srdca katetrizačné   680
Vyšetrenie srdca röntgenové    670
Vyšetrenie toxikologické    1493
Vyšetrenie vývinovej vyspelosti   20
Výtok z pravej komory dvojitý   734
Vývin   13
Vývin   detí matiek s drogovou závislosťou    20
Vývin   detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou    20
Vývin   hendikepovaných   20
Vývin   motoriky   17
Vývin   senzorických funkcií   17
Vývin   historický    59
Vývin   intrauterinný    190
Vývoj sekundárnych pohlavných znakov   257
Výživa    22, 65
Výživa    dieťaťa v prvom roku života   22
Výživa    enterálna    166
Výživa    komplementárna    29
Výživa    náhradná   26
Výživa    parenterálna    166
Výživa    po prvom roku života    32
Výživa    racionálna   33
Vzdelávanie rómov   64

x
Xantinúria    1225
Xeroderma pigmentosum   1150, 1277
Xerostómia   420

z
Zabezpečenie energie   164
Zabezpečenie ventilácie   206
Zabezpečenie žilového prístupu   95
Začiatok pravidelného dýchania oneskorený   204
Záchvaty psychogénne    1344
Záchvaty respiračné afektívne   1343
Zamiokulkas zamiifolia   1538
Zápal pažeráka   423
Zápal stredného ucha akútny   1296
Zápal stredného ucha chronický   1298
Zápal stredného ucha latentný   1297
Zápal stredného ucha recidivujúci   1297
Zápal stredného ucha sekretorický   1298
Zápaly hrtana   1301
Zápaly slinných žliaz   421
Zápaly sliznice ústnej dutiny    419
Zásady pre indikáciu antibiotík a antimikróbnych chemoterapeutík v praxi   44
Zášklby hypnagogické    1339
Záškrt   1471
Závislosť   113
Závislosť   od internetu   272
Závislosť   od mobilného telefónu   273
Závislosť   od online hier    272
Závislosti   75
Závislosti   od drog    1565
Závislosti   u detí a mladistvých   268
Zdravotníci a chronicky choré dieťa   67
Zdroje, tvorba a transport bilirubínu   472
Získané hyperurikémie    1225
Získané hyperurikozúrie    1225
Zloženie hormonálnych kontraceptív    1372
Zloženie telových tekutín   279
Zložky výživy   165
Zlyhanie pečene akútne   142
Zlyhanie pečene, hepatálna kóma   494
Zlyhanie respiračné akútne   118
Zlyhanie srdca    661
Zmeny ekg vývojové   672
Zmeny glomerulu minimálne   876
Zmeny metabolizmu u kriticky chorých   164
Zmeny v myokarde  molekulárne a subcelulárne   662
Zmeny v postavení rodiny   61
Zmeny v puberte funkčné   257
Zmeny v puberte somatické   257
Zmliaždenie mozgu    1348
Zneužívanie pohlavné   65
Zvláštnosti puberty psychické   266
Zvukovod vrodený zdvojený    1291

ž
Železo   1525
Živočíchy jedovaté     1533
Život pod hranicou biedy   66
Žlč     434
Žlčník     495
Žltačka dojčených detí   474
Žltačka novorodencov fyziologická   473