Zoznam skratiek 7
Predhovor k I. vydaniu 9
Predhovor k II. vydaniu 11
Úvod 13


Internetový obchod ShopHerba1. časť: Choroby Pečene
Anatómia, fyziológia a mechanizmy poškodenia pečene 15
Vyšetrenie pečene 31
Syndromológia 53
Fulminantné zlyhanie pečene 73
Poškodenie pečene liekmi a toxickými látkami 83
Alkoholová choroba pečene 93
Nealkoholová steatóza pečene a steatohepatitída 111
Klasifikácia chronických hepatitíd 121
Vírusové hepatitídy 125
Hepatitída B 133
Hepatitída C 145
Autoimunitné hepatitídy 157
Primárna biliárna cirhóza 163
Primárna sklerotizujúca cholangitída 169
Cirhóza pečene 173
Cysty a nádory pečene 177
Vrodené a geneticky podmienené choroby pečene 187
Postihnutie pečene pri iných chorobách 203
Pečeň a gravidita 217
Transplantácia pečene 221

2. časť: Choroby žlčového systému
Žlčový systém a jeho anomálie 231
Vyšetrenie žlčového systému 235
Cholelitiáza 241
Nádory žlčového systému 247
Poruchy funkcie žlčového systému a iatropatogénne poškodenia 251


Záver 255
Odporúčaná literatúra a internet 257
Register 259
Príloha 269