Vážení priatelia echokardiografie, 

po desiatkach rokov, v ktorých som sa venoval vzdelávaniu v oblasti ultrasonografie a echokardiografie, som sa rozhodol, že nazbierané skúsenosti a bohatý archív sústredím do knižnej podoby. Po dvoch minuloročných učebniciach (Praktická sonografia, Duplexná sonografia ciev) som sa rozhodol tentoraz prizvať ako spoluautora svojho syna Ondreja, ktorý sa ako kardiológ venuje aj echokardiografii. Toto rozhodnutie bolo okrem iného motivované tým, aby sme pri tvorbe obsahu vybrali, pretriedili a zoradili informácie tak, aby boli zaujímavé „pre starú školu“, ako aj pre reprezentantov novej generácie kardiológov. Dúfame, že sa nám zámer vydaril a v publikácii určenej lekárom, medikom, ako aj všetkým ostatným pracovníkom v zdravotníctve, ktorí sa zaujímajú o echokardiografiu, nájdete všetko potrebné pre modernú a efektívnu echokardiografickú diagnostiku. Zbytok špecialít je dohľadateľný na internete, publikácia „do ruky“ nemusí obsahovať všetko. 

Prípravu podkladov pre tlač uľahčili viaceré priaznivé okolnosti. Bola to nielen korekcia pracovných povinností, ktorá priniesla potrebný kľud a čas k tvorbe, ale aj skompletizovanie spomínaných dvoch publikácií, na ktorých bolo odskúšané technologické zvládnutie prípravy textu s bohatou obrazovou prílohou.  

Na rozdiel od publikácií venovaných sonografii je echokardiografia zobrazovacia metóda vyžadujúca doloženie písaných informácií nielen obrázkom, ale aj videozáznamom. Riešení, ako ponúknuť čitateľovi informáciu vo forme videozáznamu, je viacero. Našli sme riešenie, ktoré obaja považujeme za elegantné a praktické. Veríme, že zvolené riešenie oceníte z dôvodu, že vám umožní listovať v publikácii bez toho, aby ste museli mať pri sebe počítač alebo notebook. V časoch, keď má každý pri sebe smartfón, budete mať popri čítaní textu možnosť pozrieť si videoslučky ponúkajúce dôležité doplnkové informácie bez toho, aby ste museli opustiť miesto, kde sa zrovna nachádzate: pri ultrazvukom prístroji, v ambulancii, doma alebo kdekoľvek v prírode alebo na vzdelávacej akcii. Stačí načítať do Vášho smartfónu QR kód umiestnený vedľa obrázku a z YouTube sa spustí videoslučka doplňujúca obrázky a text (podrobnejší návod na použitie je na nasledujúcej strane).

Odborné poznatky v kardiológii rastú geometrickým radom, to všetko sa premieta do echokardiografie ako pravej ruky kardiológa pri diagnostike a manažmente liečby podľa najnovších poznatkov vedy. K tomu treba spomenúť aj progresívny rozvoj nových technológií aplikovaných v ultrazvukovej diagnostike, predovšetkým v echokardiografii.

Kardiologická prax sa preto dnes bez echokardiografie už vykonávať nedá. A tak dúfame, že sa nám podarilo vytvoriť text spĺňajúci naše predstavy: aby bol pre Vás pomocou pri získavaní prvých skúseností, ako aj pri overovaní si svojich nálezov v rutinnej praxi .

Prajeme Vám príjemné listovanie, Vaši

autori