Editori
Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc., Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH 2. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. mim. prof., Klinika pre deti a dorast LF UPJŠ a DFN, Košice


Autori
MUDr. Ivona Bacmaňáková, Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ľubomír Barák, CSc., Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Viera Bajčiová, CSc., Klinika detskej onkológie FN, Brno
MUDr. Karin Baníková, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Peter Bartoň, Klinika pediatrickej urológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. František Bauer PhD., Neonatologická klinika  TU a FN, N. Zámky
MUDr. Darina Behúlová, Oddelenie laboratórnej medicíny DFNsP, Bratislava
MUDr. Milan Beier, PhD., Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Ján Birčák, CSc., 1. detská klinika LF UK DFNsP, Bratislava
MUDr. Jakub Bíroš, Neonatologická klinika TU a FN, N. Zámky
MUDr. Martin Brezina, CSc., Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a ÚNB, Bratislava
MUDr. Zuzana Blusková, PhD., Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD., Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Eva Bubanská, PhD., Klinika pediatrickej hematológie a onkológie SZU a DFN, B. Bystrica
MUDr. Jana Budáčová, PhD., Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Gabriela Bugová, PhD., Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM, Martin
Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., Klinika pre deti a dorast JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Beáta  Bušányová, PhD., MBA, Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc., Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD., Národné toxikologické informačné centrum UNB, Btatislava
MUDr. Daniel Csomor, Abteilung für Anästhesie, Notfall- und allgemeine Intensivmedizin, Lk Wiener Neustadt, Rakúsko
MUDr. Iveta Čierna, PhD., Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Zuzana Čináková, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Andrej Čižmár, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc., Detská Klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Martin ČULEN, CSc., NÚSCH, Detské kardiocentrum, Bratislava, SR
MUDr. Tomáš Dallos, PhD., Detská Klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Valéria Dancziová, Neonatologická klinika TU a FN, N. Zámky
Doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., Klinika detskej dermatológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Klaudia Demová, PhD.,Neonatologická klinika TU a FN N. Zámky
MUDr. Róbert DINKA, NÚSCH, Detské kardiocentrum, Bratislava, SR
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký CSc., Klinika pre deti a dorast SZU a DFN, Banská Bystrica
Prof. MUDr. Milan Dragula, CSc., Klinika detskej chirurgie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Peter Ďurdík, PhD., Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Oksana Fábri,  Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jaroslav Fabry, PhD., Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTARCH Dolný Smokovec
Mgr. Alica Farkašová, SALVUS s. r. o., Bratislava
MUDr. Marián Fedor, PhD., Klinika pre deti a dorast JLF UK a MFN, Martin
Mgr. Michaela Felcanová, PhD., Sekcia zdravia. Odbor zdravotnej starostlivosti MZ SR
MUDr. Ivan Frič, Novorodenecká klinika LF UPJŠ a DFN, Košice
Doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim.prof., Klinika pre deti a dorast SZU UNB, Bratislava
MUDr. Mária Füssiová, Neonatologická klinika TU a FN, N. Zámky
MUDr. Peter Gašparec, Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a DFN, Bratislava
Prof. MUDr. Anton Gerinec, DrSc., Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Erika GOLDSCHMIDTOVÁ, NÚSCH, Detské kardiocentrum, Bratislava, SR
Prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.  Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Janka Hamžíková,  Detské fyziatricko-rehabilitačné oddelenie UNM Martin
MUDr. Andrea HARENČÁROVÁ, NÚSCH, Detské kardiocentrum, Bratislava, SR
MUDr. Marián  Hargaš, Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Iveta Hartmanová,  Klinika neonatológie LF SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Stanislava Hederová, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD., Klinika infektológie a geografickej  medicíny LF SZU, LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Andrea Hrašková, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Marián HREBÍK, MPH, NÚSCH, Detské kardiocentrum, Bratislava, SR
MUDr. Dana Hudáčková, Detské infekčné oddelenie DFN Košice
MUDr. Kristrína Husáková, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc., Klinika neonatológie LF SZU a UNB, Bratislava
Doc. MUDr. Darina Chovancová, PhD., Klinika neonatológie LF SZU a UNB, Bratislava
Doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD., Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Viera ILLÍKOVÁ, PhD., NÚSCH, Detské kardiocentrum, Bratislava, SR
MUDr. Juraj Jakubička, Detská klinika FN Nitra
Doc. MUDr. Janka Jakubíková, CSc., Klinika detskej ORL LF UK a DFNsP, Bratislava
Doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD., Klinika pre deti a dorast JLF UK a FNM, Martin
Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc., Ústav fyziológie JLF UK, Martin
Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., Detská klinika pre deti a dorast JLF UK, MFN, Martin
MUDr. Katarína Juríčková, Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Alexander JURKO ml., PhD., Detská kardiológia, Martin, SR
Doc. RNDr. Ľudovít Kadasi, CSc., Katedra molekulovej genetiky PVF UK, Bratislava
Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Monika KALDARÁROVÁ, PhD., NÚSCH, Detské kardiocentrum, Bratislava, SR
MUDr. Marek KARDOŠ, NÚSCH, Detské kardiocentrum, Bratislava, SR
MUDr. Hana Kayserová, Klinika detskej pneumológie a ftizeológie SZU a UNB, Bratislava
Prof. MUDr. Milan Kokavec, CSc., Klinika detskej ortopédie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Adriana Kollerová, PhD., Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Miriam Kolníková, PhD., Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jozef Köppl, Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jana Kosnáčová, Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH 2. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Monika Kovácsová, Neonatologická klinika TU a FN, N. Zámky
MUDr. Magda Kováčová, CSc., Klinika pre deti a dorast SZU a FN, Bratislava
MUDr. Ján Kovaľ, PhD., Klinika pediatrie FNsP J. A. Reimana, Prešov
Prof. MUDr. Karol Králinský, CSc., Klinika pre deti a dorast SZU a DFN, Banská Bystrica
MUDr. Ľudovít Kralovič, Neonatologická klinika TU a FN, N. Zámky
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Mikrobiologický ústav LF UK, Bratislava
Prof. MUDr. Jaroslav Kresánek. CSc., Katedra  dorastového lekárstva LF SZU a UMB, Bratislava
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. mim. prof., Klinika pre deti a dorast LF UPJŠ a DFN, Košice
MUDr. Pavol KUNOVSKÝ, PhD., NÚSCH, Detské kardiocentrum, Bratislava, SR
MUDr. Patrícia Kurucová, Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Mária Kúseková, 1. Klinika pre deti a dorast LF UPJŠ a DFN, Košice
MUDr. Júlia Kvaššayová, Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ladislav Laho, CSc., Klinika pre deti a dorast SZU a DFN, Banská Bystrica
MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Katarína Lauková, Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Margita Lukáčová, CSc., Centrum lekárskej genetiky FNsP, Bratislava
PhDr. Gabika Magyarová, PhD., Neonatologická klinika TU a FN, N. Zámky
MUDr. Miroslava Makohusová, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Prof. MUDr. Jozef MAŠURA, CSc., Klinika detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, Bratislava, SR
Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., Klinika telovýchovného lekárstva JLF UK a MFN, Martin
MUDr. M. Mikesková, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Ján Mikler, PhD., Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Marianna MINÁRIKOVÁ, NÚSCH, Detské kardiocentrum, Bratislava, SR
Doc. MUDr. Želmíra Mišíková, CSc., 2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Martina Miškovská, PhD., Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTARCH Dolný Smokovec
Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc. Oddelenie klinickej patofyziológie  LF UK, Bratislava
MUDr. Barbora Nedomová, PhD., Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jana Nikolinyová, Neonatologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta B. Bystrica
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD., 1. gynekologická-pôrodnická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Adriana Nogeová, PhD., Klinika pre deti a dorast SZU UNB, Bratislava
MUDr. Igor Novák, Klinika pre det a dorast SZU a FN, Bratislava
MUDr. Peter OLEJNÍK, PhD., Klinika detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, Bratislava, SR
MUDr. Róbert Ostró, Klinika detí a dorastu LF UPJŠ, Detská fakultná nemocnica Košice
MUDr. Zlatica Pavlovičová, rádiologické oddelenie NÚDCH, Bratislava
MUDr. Miriam Pecníková,  Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Otília Petrovičová, PhD., Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ľubica Pevalová, CSc., Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Mária Pisarčíková, PhD., Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a DFN, Košice
PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH, Národné toxikologické informačné centrum UNB, Btatislava
MUDr. Kristína Podoláková, Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Ľubica Polóniová, Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Katarína Prochotská, PhD., Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Marek Pršo, PhD., Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Judita Puškáčová, PhD., Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Eva Radvanská, PhD. Neonatologická klinika TU a FN, N. Zámky
MUDr. Denisa Raffajová, Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Gonzalo Ramos Rivera, Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
RNDr. Valéria Regecová, Centrum experimentálnej experimentálnej medicíny SAV, Bratislava    
MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., Klinika detskej pneumológie a ftizeológie, LF SZU,  NÚDCH, Bratislava
MUDr. Rudolf Riedel, PhD., Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Daniela Sejnová, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
Ing. Katarína Schmidtová, MPH, Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU, Bratislava
Prof. MUDr. Ingrid SCHUSTEROVÁ, PhD., Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN, Košice, SR
MUDr. Terézia Stančoková, Klinika pediatrickej hematológie a onkológie SZU a DFN, B. Bystrica
MUDr. Roman Staník, Klinika detskej ORL LF UK a DFNsP, Bratislava
Doc. MUDr. Jaroslava Strnová, CSc., Klinika pre deti a dorast SZU a FN, Bratislava
MUDr. Stanislava Suroviaková, Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Alena Svobodová, Národné toxikologické informačné centrum UNB, Btatislava
Doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc., Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Dagmar Székyová, Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Michal Šagát, PhD., Detské Kardiocentrum, Bratislava
Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a NÚDCH, Bratislava
PhDr. Andrea Šagátová, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc., Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Prof. MUDr. Iveta ŠIMKOVÁ, CSc., Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH
MUDr. Pavol Šimurka, PhD., Detská Klinika  FNsP, Trenčín
Doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD., Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Ján Šuba, MPH, Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Anna Šujanská, PhD. Dott. Ric., Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Ľubica Tichá, CSc., Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Peter TITTEL, PhD., NÚSCH, Detské kardiocentrum, Bratislava, SR
MUDr. Jana TITTELOVÁ, NÚSCH, Detské kardiocentrum, Bratislava, SR
MUDr. Dana Tomčíková, PhD., Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Ivo Topoľský, PhD., Klinika pre deti a dorast LF SZU, UNB, Bratislava
Doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.,  Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Peter Trnka, Klinika pre deti a dorast SZU a FN, Bratislava
MUDr. Jozef Tuhársky, Klinika pre deti a dorast SZU a FN, Bratislava
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH, DFN, Košice
Doc. MUDr. Veronika Vargová, CSc., Detská klinika LF UPJŠ a DFN, Košice
MUDr. Zuzana VENCZELOVÁ, PhD., NÚSCH, Detské kardiocentrum, Bratislava, SR
Prof. MUDr. Marián Vidiščák, CSc., Chirurgická klinika SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Eva Vitáriušová, PhD., Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Viera VRŠANSKÁ, CSc., NÚSCH, Detské kardiocentrum, Bratislava, SR
MUDr. Katarína Zamborská, Detská klinka anestéziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a DFNsP, Bratislava
MUDr. Mária Zavarská, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jana ZEMÁNKOVÁ, NÚSCH, Detské kardiocentrum, Bratislava, SR
Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., Klinika neonatológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Jozef Zlocha, PhD., 2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava