L. KOVÁCS, M. ŠAŠINKA, Z. BLUSKOVÁ, K. PROCHOTSKÁ, M. KUCHTA, J.BUCHANEC, K. JAVORKA, V. KRČMÉRY, V. REGECOVÁ, A. ŠAGÁTOVÁ

1.1  RAST A VÝVIN DIEŤAŤA
1.1.1 Rozdelenie detského veku   
1.1.2 Rast dieťaťa


1.1.2.1 Faktory ovplyvňujúce rast
1.1.2.2 Fázy rastu
1.1.2.3 Hmotnosť, výška a povrch tela
1.1.2.4 Rast orgánov a tkanív
1.1.2.5 Odhad rastu
1.1.2.6 Hodnotenie rastu
1.1.3 Vývin
1.1.3.1 Faktory vývinu
1.1.3.2 Domény vývinu
1.1.3.3 Vývin motoriky
1.1.3.4 Vývin senzorických funkcií
1.1.3.5 Vývin niektorých činností
1.1.3.6 Vývin hendikepovaných detí
1.1.3.7 Vývin detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou
1.1.3.8 Vývin detí matiek s drogovou závislosťou
1.1.3.9 Vyšetrenie vývinovej vyspelosti

1.2  VÝŽIVA
1.2.1 Výživa dieťaťa v prvom roku života
1.2.1.1 Materské mlieko a dojčenie
1.2.1.2 Náhradná výživa – mliečne formuly
1.2.1.3 Príkrmy
1.2.1.4 Prídavky
1.2.2 Bežné problémy s kŕmením v prvom roku života
1.2.2.1 Problémy pri dojčení
1.2.2.2 Bolesti brucha (dojčenské koliky, „koliky troch mesiacov“)
1.2.2.3 Vracanie, grckanie
1.2.2.4 Aspirácia potravy
1.2.2.5 Hnačky
1.2.2.6 Prechodná intolerancia laktózy
1.2.2.7 Potravinová alergia a intolerancia
1.2.2.8 Obstipácia
1.2.2.9 Dojčenská obezita
1.2.2.10 Syndróm „dojčenskej fľaše“
1.2.2.11 Diétne chyby
1.2.3. Výživa po prvom roku života
1.2.3.1 Racionálna výživa
1.2.3.2 Stravovanie pri niektorých chorobách
1.2.3.3 Jednotný diétny systém v nemocnici

1.3  FARMAKOTERAPIA V PEDIATRII
1.3.1 Osobitnosti farmakoterapie v jednotlivých obdobiach detského veku
1.3.1.1 Novorodenecké obdobie
1.3.1.2 Dojčenský vek
1.3.1.3 Batolivý vek
1.3.1.4 Predškolský vek
1.3.1.5 Školský vek
1.3.1.6 Puberta a adolescencia
1.3.2 Resorpcia liekov v detskom veku
1.3.2.1 Resorpcia liekov z tráviaceho traktu
1.3.2.2 Resorpcia parenterálne podaných liekov
1.3.2.3 Resorpcia lokálne aplikovaných liekov
1.3.3 Osobitosti farmakokinetiky liekov v detskom veku
1.3.3.1 Väzba liekov na sérové bielkoviny
1.3.3.2 Objem telovej vody
1.3.3.3 Metabolizmus lieku
1.3.3.4 Stav cirkulácie
1.3.3.5 Nedostatočnosť hematoencefalickej bariéry
1.3.4 Vylučovanie liekov v detskom veku
1.3.5 Iné faktory ovplyvňujúce farmakoterapiu
1.3.5.1 Hormonálna liečba
1.3.5.2 Imunologické odlišnosti dieťaťa
1.3.5.3 Individuálne rozdiely v dávke lieku
1.3.5.4 Interakcia liekov
1.3.5.5 Problémy s podávaním liekov u detí

1.4  ANTIBIOTIKÁ
1.4.1 Zásady pre indikáciu antibiotík a antimikróbnych chemoterapeutík v praxi
1.4.2 Stručný prehľad antibiotík používaných v pediatrii
1.4.2.1 Penicilíny
1.4.2.2 Perspektívne betalaktámové antibiotiká
1.4.2.3 Cefalosporíny
1.4.2.4 Aminoglykozidy
1.4.2.5 Makrolidy
1.4.2.6 Glykopeptidy
1.4.2.7 Linkozamíny
1.4.2.8 Rifampicín
1.4.2.9 Kotrimoxazol
1.4.2.10 Tetracyklíny
1.4.2.11 Chinolóny
1.4.3 Iniciálna liečba najčastejších infekcií v detskom veku
1.4.3.1 Infekcie respiračného systému
1.4.3.2 Impetigo
1.4.3.3 Infekcie močového traktu
1.4.3.4 Hnisavá meningitída
1.4.3.5 Intraabdominálne infekcie (v kombinácii s chirurgickým výkonom)
1.4.3.6 Sepsa
1.4.3.7 Hnisavá osteomyelitída a artritída
1.4.3.8 Gastroenteritída

1.5  SYNDRÓM NÁHLEHO A NEOČAKÁVANÉHO ÚMRTIA DOJČIAT