Z. Laluhová Striežencová, O. Fábri, Z. ČINÁKOVÁ, M. ZAVARSKÁ

13.1 VÝVOJOVÉ ZMENY VO FUNKCII A TVORBE ERYTROCYTOV
13.1.1 Erytropoéza a miesta tvorby erytrocytov
13.1.2 Intenzita tvorby erytrocytov, referenčné hodnoty
13.1.2.1 Plod
13.1.2.2 Postnatálna erytropoéza
13.1.2.3 Koncentrácia hemoglobínu
13.1.2.4 Objem červených krviniek
13.1.2.5 Retikulocyty
13.1.2.6 Jadrové červené krvinky
13.1.2.7. Objem krvi
13.1.3 Fetálne a postnatálne hemoglobíny

13.2  ANÉMIA
13.2.1 Anémie z poruchy krvotvorby
13.2.1.1 Fyziologická anémia dojčiat
13.2.1.2 Anémia predčasne narodených detí
13.2.1.3 Sideropenická anémia (anémia z nedostatku železa)
13.2.1.4 Anémia z nedostatku medi
13.2.1.5 Megaloblastová anémia
13.2.1.6 Anémia z deficitu pyridoxínu
13.2.1.7 Hypoplastické a aplastické anémie
13.2.1.8 Anémia pri akútnom a chronickom zápale
13.2.1.9 Sideroblastické anémie
13.2.2 Anémie zo zvýšených strát červených krviniek
13.2.2.1 Hemolytické anémie
13.2.2.2 Posthemoragická anémia

13.3  POLYCYTÉMIA
13.3.1  Polycytémia (erytrocytóza) novorodenca
13.3.2 Polycytémia vera v detskom veku
13.3.3 Polycythemia vera
13.3.4 Primárna familiárna a kongenitálna polycytémia

13.4  CHOROBY BIELEJ KRVNEJ ZLOŽKY
13.4.1 Vývojové zmeny v počte bielych krviniek
13.4.2 Kvantitatívne zmeny bielych krviniek
13.4.2.1 Neutropénia
13.4.2.2 Neutrofília
13.4.2.3 Eozinopénia
13.4.2.4 Eozinofília
13.4.2.5 Bazopénia
13.4.2.6 Bazofília
13.4.2.7 Monocytopénia
13.4.2.8 Monocytóza
13.4.2.9. Lymfopénia
13.4.2.10 Lymfocytóza
13.4.3 Morfologické zmeny bielych krviniek
13.4.3.1 Vrodené morfologické anomálie
13.4.3.2 Získané morfologické anomálie
13.4.4  Poruchy funkcie bielych krviniek
13.4.4.1 Porucha adhezivity leukocytov
13.4.4.2 Poruchy chemotaxie a migrácie neutrofilov
13.4.4.3 Poruchy opsonizácie a fagocytózy neutrofilov

13.5  PORUCHY HEMOSTÁZY
13.5.1  Fyziológia hemostázy
13.5.2  Hemostáza v detskom veku
13.5.3  Vyšetrovacie metódy hemostázy
13.5.4  Poruchy cievnej zložky
13.5.4.1 Vrodené poruchy cievnej steny
13.5.4.2 Získané poruchy cievnej steny
13.5.5 Poruchy trombocytov
13.5.5.1 Trombocytopénia
13.5.5.2 Trombocytopatie
13.5.5.3 Trombocytózy a trombocytémie
13.5.6  Vrodené koagulopatie
13.5.6.1 Hemofília
13.5.6.2 von Willebrandova choroba (vWch)
13.5.6.3 Vrodený defekt fibrinogénu
13.5.6.4 Vrodený defekt faktora II
13.5.6.5 Vrodený defekt faktora V
13.5.6.6 Vrodený defekt faktora VII
13.5.6.7 Vrodený defekt faktora X
13.5.6.9 Vrodený defekt faktora XII
13.5.6.10 Vrodený defekt faktora XIII
13.5.6.11 Defekt α2-antiplazmínu
13.5.6.12 Defekt prekalikreínu a vysokomolekulového kininogénu
13.5.7  Získané koagulopatie
13.5.7.1 Poruchy absorpcie a využitia vitamínu K
13.5.7.2 Autoimunitné a aloimunitné koagulopatie
13.5.7.3 Syndróm diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (DIK)
13.5.8  Trombofilné stavy
13.5.8.1 Vrodené trombofilné stavy
13.5.8.2 Zmiešané a neisté trombofilné stavy
13.5.8.3 Získané trombofilné stavy
13.5.8.4 Laboratórna diagnostika trombofílii u detí
13.5.8.5 Liečba a prevencia trombózy u detí