L. KOVÁCS, Z. PRIBILINCOVÁ, Ľ. KOSŤÁLOVÁ, L. TICHÁ, E. VITÁRIUŠOVÁ, Ľ. BARÁK, M. ŠAŠINKA, Z. BLUSKOVÁ,P. BARTOŇ, M. KÚSEKOVÁ, Ž. MIŠÍKOVÁ, K. PODOLÁKOVÁ, K. PROCHOTSKÁ, J. STRNOVÁ

15.1 Hormóny, mediátory
15.1.1 Prenos informácií pomocou mediátorov
15.1.2 Mechanizmus účinku hormónov

15.2  Choroby hypotalamo-hypofýzového systému
15.2.1 Hypotalamo-adenohypofýzový systém
15.2.2 Hypotalamo-neurohypofýzový systém
15.2.3 Choroby adenohypofýzy
15.2.3.1 Fyziológia adenohypofýzy
15.2.3.2 Hypopituitarizmus
15.2.3.3 Hyperpituitarizmus
15.2.4 Choroby neurohypofýzy
15.2.4.1 Regulácia sekrécie vazopresínu
15.2.4.2 Účinky vazopresínu
15.2.4.3 Regulácia pocitu smädu
15.2.4.4 Vyšetrenie funkcie hypotalamo-neurohypofýzového systému
15.2.4.5 Diabetes insipidus (DI)
15.2.4.6 Esenciálna hypernatriémia
15.2.4.7 Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH)

15.3 CHOROBY ŠTÍTNEJ ŽĽAZY
15.3.1 Úvod
15.3.1.1 Štítna žľaza – anatómia, fyziológia, metabolizmus jódu
15.3.1.2 Účinky hormónov štítnej žľazy
15.3.1.3 Vyšetrovacie metódy
15.3.1.4 Nedostatok jódu
15.3.2 Struma
15.3.3 Hypotyreóza
15.3.3.1 Kongenitálna hypotyreóza
15.3.3.2 Získaná hypotyreóza
15.3.4 Hypertyreóza
15.3.4.1 Gravesova – Basedowova auto­imunitná tyreotoxikóza
15.3.4.2 Toxický adenóm
15.3.4.3 Neonatálna tyreotoxikóza
15.3.5 Zápaly štítnej žľazy
15.3.5.1 Akútna tyreoiditída
15.3.5.2 Subakútna tyreoiditída (de Quervainova, granulómová tyreoiditída)
15.3.5.3 Chronická tyreoiditída
15.3.5.4 Riedlova tyreoiditída
15.3.6 Nádory štítnej žľazy

15.4 PARATHYROIDEA A PORUCHY METABOLIZMU CA, P
15.4.1 Fyziológia metabolizmu vápnika
15.4.1.1 Distribácia vápnika v organizme
15.4.1.2 Regulácia homeostázy vápnika
15.4.1.2.1 Vstrebávanie vápnika
15.4.1.2.2 Hormonálne riadenie metabolizmu vápnika
15.4.2 Hypokalciémia
15.4.2.1 Poruchy metabolizmu vitamínu D – rachitída
15.4.2.2 Hypoparatyreóza
15.4.2.3 Iné príčiny hypokalciémie
15.4.3 Hyperkalciémia
15.4.3.1 Poruchy metabolizmu vitamínu D
15.4.3.2 Hyperparatyreóza
15.4.3.3 Iné príčiny hyperkalciémie

15.5 Choroby nadobličiek
15.5.1 Úvod
15.5.1.1 Fetálne nadobličky
15.5.1.2 Biosyntéza hormónov kôry nadobličiek
15.5.1.3 Glukokortikoidy
15.5.1.4 Androgény
15.5.1.5 Mineralokortikoidy
15.5.1.6 Dreň nadobličiek
15.5.1.7 Vyšetrovacie metódy
15.5.2 Hypofunkcia kôry nadobličiek
15.5.2.1 Primárny akútny hypokorticizmus
15.5.2.2 Primárny chronický hypokorticizmus (Addisonova choroba)
15.5.2.3 Sekundárny (centrálny) hypokorticizmus
15.5.2.4 Hypoaldosteronizmus
15.5.3 Hyperfunkcia kôry nadobličiek
15.5.3.1 Cushingov syndróm
15.5.3.2 Hyperaldosteronizmus
15.5.3.3 Incidentalóm nadobličky
15.5.3.4 Kongenitálna hyperplázia nadobličiek
15.5.4 Choroby drene nadobličiek

15.6 KORTIKOIDY V LIEČBE NEENDOKRINNÝCH CHORÔB
15.5.6.1 Kortikoidy v liečbe akútnych chorôb
15.5.6.2 Kortikoidy v liečbe chronických chorôb

15.7 PORUCHY POHLAVNÝCH ŽLIAZ
15.7.1 Semenníky a ich poruchy
15.7.1.1 Vyšetrenie funkcií semenníkov
15.7.1.2 Mužský hypogonadizmus
15.7.1.3 Nádory semenníkov
15.7.1.4 Polohové anomálie semenníkov, maldescensus testes
15.7.1.5 Hypospádia
15.7.1.6 Mikropenis
15.7.2 Choroby vaječníkov
15.7.2.1 Hypofunkcia vaječníkov
15.7.2.2 Hyperfunkcia vaječníkov
15.7.3 Poruchy pohlavného vývoja
15.7.3.1 Diferenciácia pohlavia
15.7.3.2 Etiológia porúch pohlavného vývoja
15.7.3.3 Vybrané formy DSD

15.8 Diabetes mellitus
15.8.1 Diabetes mellitus typ 1
15.8.2 Diabetes mellitus typ 2
15.8.3 Iné špecifické typy diabetu
15.8.4 Gestačný diabetes (GDM)

15.9 PORUCHY RASTU
15.9.1 Podmienky rastu
15.9.2 Rastové obdobia
15.9.3 Znížený rast
15.9.3.1 Familiárne podmienený znížený rast
15.9.3.2 Konštitučne oneskorený rast a nástup puberty
15.9.3.3 Intrauterinná rastová retardácia
15.9.3.4 Endokrinne podmienené príčiny zníženého rastu
15.9.3.5 Chronické dlhotrvajúce choroby
15.9.3.6 Psychosociálna deprivácia
15.9.3.7 Geneticky podmienené príčiny zníženého rastu
15.9.4 Vysoký rast
15.9.4.1 Nadmerný fetálny rast
15.9.4.2 Nadmerný rast počas detstva