T. Danilla

Úvod

Etiológia

17.1 Kožné choroby novorodencov
17.1.1 Kožné adaptačné stavy
17.1.1.1 Livedo reticularis neonatorum
17.1.1.2 Hypertrofia mazových žliaz (motling)
17.1.1.3 Milia
17.1.1.4 Pľuzgier z cicania, „sucking blister“
17.1.1.5 Strata vlasov – telogénne eflúvium
17.1.2 Komplikácie pôrodu
17.1.2.1 Caput succedaneum
17.1.2.2 Kephalhaemathoma
17.1.3 Benígne dermatózy novorodencov
17.1.3.1 Cutis marmorata teleangectatica congenita
17.1.3.2 Erythema toxicum neonatorum
17.1.3.3 Prechodná pustulárna melanóza novorodencov (transient neonatal pustular melanosis)
17.1.3.4 Akropustulóza novorodencov
17.1.3.5 Eozinofilná pustulárna folikulitída (Folliculitis eosinophilica)
17.1.3.6 Potničky (miliaria)
17.1.3.7 Acne neonatalis
17.1.3.8 Nekróza podkožného tuku novorodencov (Subcutaneous fat necrosis of the newborn)
17.1.3.9 Sclerema neonatorum
17.1.4 Névy – vrodené znamienka, malformácie
17.1.4.1 Melanocytové névy
17.1.4.2 Naevus vascularis
17.1.4.3 Organoidné névy a iné kongenitálne malformácie
17.1.5 Kožné úrazy, ochorenia podmienené fyzikálnymi a chemickými vplyvmi
17.1.5.1 Dermatitis irritans
17.1.6 Infekcie kože novorodencov
17.1.6.1 Vírusové kožné infekcie
17.1.6.2 Baktériové kožné choroby novorodencov
17.1.6.3 Kvasinkové infekcie kože a slizníc
17.1.7  Polyetiologické dermatitídy
17.1.7.1 Dermatitis seborrhoica infantum – crusta lactea
17.1.7.2 Dermatitis seborrhoica generalisata
17.1.7.3 Erytrodermia desquamativa Leiner–Moussous
17.1.8 Genetické poruchy kože
17.1.8.1 Collodium baby
17.1.8.2 Harlequin fetus
17.1.8.3 Ichthyosis lamellaris (kongenitálna ichtyosiformná erytrodermia)
17.1.8.4 Erythrodermia ichthyosiformis congenitalis bullosa (epidermolytická hyperkeratóza)
17.1.8.5 Mechanobulózne dermatózy (Epidermolysis bullosa)
17.1.8.6 Incontinentio pigmenti
17.1.8.7 Genetické poruchy štruktúry a funkcie väziva
17.1.8.8 Genetické poruchy tvorby kožného pigmentu
17.1.9 Genetické poruchy metabolizmu s kožnými zmenami
17.1.9.1 Genetické poruchy metabolizmu amínokyselín
17.1.9.2 Deficit biotinidázy
17.1.9.3 Genetické poruchy metabolizmu mucínu
17.1.9.4 Acrodematitis enteropathica
17.1.9.5 Haemochromatosis
17.1.9.6 Menkesov syndróm
17.1.9.7 Porphyria erythropoietica congenita
17.1.9.8 Protoporphyria erythropoietica
17.1.10 Histiocytosis X
17.1.10.1 Novorodenecká spontánne sa hojaca histiocytóza
17.1.10.2 Histiocytosis X (Morbus Letterer – Siwe)
17.1.11 Benígne cievne tumory
17.1.11.1 Kongenitálny hemangióm
17.1.11.2 Difúzna neonatálna hemangiomatóza
17.1.12 Choroby z genetických porúch imunitného systému
17.1.12.1 Wiskottov – Aldrichov syndróm (WAS)
17.1.12.2 Ťažká kombinovaná imunodeficiencia (SCID)
17.1.12.3 Ektodermálna dysplázia s imunodeficienciou
17.1.12.4 Ataxia teleangiectatica Luisov – Barovov syndróm
17.1.12.5 Chronická granulómová choroba (CGD)
17.1.12.6 Poruchy adhézie leukocytov (LAD)
17.1.12.7 Hyperimunoglobulinémia e syndróm
17.1.12.8 Chédiakov - Higashiho syndróm
17.1.12.9 Deficit zložiek komplementu
17.1.13 Kožné prejavy z prenesených protilátok od matky
17.1.13.1 Lupus erythematosus neonatalis
17.1.13.2 Herpes gestationis neonatalis
17.1.13.3 Pemphigus foliaceus neonatalis

17.2  KOŽNÉ CHOROBY DOJČIAT A STARŠÍCH DETÍ
17.2.1 Poškodenia z mechanických príčin
17.2.1.1 Epidermolysis bullosa traumatica
17.2.1.2 Tyloma (callus)
17.2.1.3 Clavus
17.2.1.4 Intertrigo
17.2.1.5 Decubitus
17.2.1.6 Tatuatio
17.2.2 Choroby spôsobené termickými vplyvmi
17.2.2.1 Combustio
17.2.2.2 Congelatio
17.2.2.3 Perniones
17.2.3 Poškodenie kože UV a ionizačným žiarením
17.2.3.1 Dermatitis solaris
17.2.3.2 Dermatitis pratensis striata bullosa
17.2.3.3 Photodermatitis pigmentaria (Berloque dermatitis)
17.2.3.4 Dermatitis solaris polymorphea
17.2.3.5 Prurigo aestivalis
17.2.3.6 Eczema solare
17.2.3.7 Radiodermatitis acuta
17.2.3.8 Radiodermatitis chronica
17.2.4 Poškodenie kože chemickými látkami
17.2.4.1 Poškodenie kože kyselinami
17.2.4.2 Poškodenie kože alkáliami
17.2.5 Dermatózy vyvolané biologickými činiteľmi
17.2.5.1 Vírusové choroby kože a slizníc
      Dermatotropné vírusy, dna vírusy potencionálne onkogénne
17.2.5.2 Dermatózy vyvolané baktériami
17.2.5.3 Choroby kože vyvolané keratinofilnými vláknitými hubami
17.2.5.4 Choroby kože a slizníc vyvolané kvasinkami
17.2.5.5 Hĺbkové mykózy
17.2.5.6 Epizoonózy
17.2.5.7 Choroby kože zapríčinené červami
17.2.6 Ekzém a dermatitída
17.2.6.1 Dermatitis contacta toxica
17.2.6.2 Dermatitis contacta chronica (Cumulative irritant dermatitis)
17.2.6.3 Eczema contactum – Dermatitis contacta allergica
17.2.6.4 Eczema microbiale (Eczema nummulare)
17.2.6.5 Dermatitis atopica (Eczema atopicum, Eczema endogenes, Neurodermatitis constitutionalis, Neurodermatitis atopica)
17.2.6.6 Dermatitis seborrhoica (Eczema seborrhoicum)
17.2.7 Erytémové a nodózne dermatózy
17.2.7.1 Erythema e pudore
17.2.7.2 Erythema faciale perstans
17.2.7.3 Erythema palmaris et plantaris
17.2.7.4 Erythema anulare centrifugum
17.2.7.5 Erythema anulare rheumaticum
17.2.7.6 Erythema neonatorum toxicum
17.2.7.7 Erythema exsudativum multiforme (Hebra)
17.2.7.8 Erythema nodosum
17.2.7.9 Sweetov syndróm – Dermatosis febrilis neutropenica acuta
17.2.7.10 Erythrodermia
17.2.8 Erytematoskvamózne a papulózne dermatózy
17.2.8.1 Pityriasis rosea
17.2.8.2 Psoriasis
17.2.8.3 Pityriasis rubra pilaris
17.2.8.4 Pityriasis lichenoides (parapsoriasis) a jej varianty
17.2.8.5 Lichen ruber planus
17.2.8.6 Lichen striatus
17.2.8.7 Acanthosis nigricans
17.2.8.8 Graft versus host disease (GvHD)
17.2.8.9 Dyskeratosis follicularis (Morbus Darier)
17.2.9 Bulózne dermatózy
17.2.9.1 Pemphigus vulgaris
17.2.9.2 Pemphigus foliaceus
17.2.9.3 Pemphigoides bullosus iuvenilis
17.2.9.4 Dermatitis herpetiformis Dühring
17.2.9.5 Benígna chronická bulózna dermatóza (IgA dermatóza)
17.2.9.6 Pemphigus chronicus benignus familiaris – Morbus Hailey – Hailley
17.2.10 Pustulózne dermatózy
17.2.10.1 Psoriasis pustulosa
17.2.10.2 Acrodermatitis continua Hallopeau (acropustulosis)
17.2.10.3 Pustulózny bakterid (Andrewsov)
17.2.11 Urticaria
17.2.11.1 Urticaria acuta
17.2.11.2 Urticaria chronica
17.2.11.3 Urticaria non allergica
17.2.11.4 Hereditárny angioedém
17.2.12 Exanthema medicamentosum
17.2.12.1 Exanthema medicamentosum allergica
17.2.12.2 Exanthema medicamentosum non allergica
17.2.12.3 Epidermolysis acuta toxica (Lyellov syndróm)
17.2.13 Pruritus a prurigo
17.2.13.1 Pruritus
17.2.13.2 Prurigo
17.2.14 Choroby spojiva
17.2.14.1 Lupus erythematodes subacutus
17.2.14.2 Lupus erythematosus chronicus discoides
17.2.14.3 Sclerodermia
17.2.14.4 Dermatomyositis
17.2.14.5 Sclerema neonatorum
17.2.14.6 Lichen sclerosus et atrophicus
17.2.14.7 Anetodermia
17.2.14.8 Poikiloderma congenitalis
17.2.14.9 Pseudoxanthoma elasticum
17.2.14.10 Cutis hyperelastica
17.2.14.11 Progeria
17.2.14.12 Tylositas articuli
17.2.14.13 Keloid a hypertrofická jazva
17.2.14.14 Strie
17.2.15 Choroby zapríčinené poruchami krvných a lymfatických ciev
17.2.15.1 Erythrocyanosis crurum puellarum
17.2.15.2 Acrocyanosis (acroasphyxia)
17.2.15.3 Vasculitis allergica
17.2.15.4 Varices cruris
17.2.15.5 Lymfedémy
17.2.16  Poruchy pigmentácie
17.2.16.1 Genetické poruchy tvorby kožného pigmentu
17.2.16.2 Hyperpigmentácie
17.2.16.3 Získané hypopigmentácie
17.2.16.4 Dyschrómie
17.2.17 Granulómové dermatózy
17.2.17.1 Granuloma anulare
17.2.17.2 Granulóm okolo cudzieho telesa
17.2.17.3 Lichen nitidus
17.2.17.4 Iné granulómové choroby
17.2.18 Choroby mazových žliaz
17.2.18.1 Acne vulgaris
17.2.19 Choroby ekrinných a apokrinných žliaz
17.2.19.1 Hyperhidrosis
17.2.19.2 Dyshidrosis
17.2.19.3 Hypohidrosis
17.2.19.4 Miliaria
17.2.19.5 Hidradenitis suppurativa
15.2.19.6 Granulosis rubra nasi
17.2.20 Choroby vlasov a nechtov
17.2.20.1 Alopecia areata
17.2.20.2 Alopecia diffusa
17.2.20.3 Alopecia androgenetica
17.2.20.4 Hypertrichosis
17.2.20.5 Hirsutismus
17.2.20.6 Onycholysis
17.2.20.7 Onychoschisis
17.2.20.8 Onychorrhexis
17.2.20.9 Leuconychia
17.2.20.10 Paronychia
17.2.20.11 Unguis incarnatus
17.2.21 Genodermatózy
17.2.21.1 Ichtyózy
17.2.21.2 Keratodermia
17.2.21.3 Folikulárne hyperkeratózy
17.2.21.4 Variabilné erytrokeratodermie
17.2.21.5 Mechanobulózne dermatózy
17.2.22 Kožné névy
17.2.22.1 Epidermové a adnexové névy
17.2.22.2 Mezodermálne névy
17.2.22.3 Névy z ciev
17.2.22.4 Pigmentové névy
17.2.23 Novotvary kože
17.2.23.1 Nezhubné nádory
17.2.23.2 Malígne nádory kože
17.2.24 Proliferácia retikulo­histiocytového systému
17.2.24.1 Mastocytosis
17.2.24.2 Histiocytózy
17.2.24.3 Tumorom podobné proliferácie nedendritických histiocytov
17.2.25 Choroby prenášané sexuálnym stykom
17.2.25.1 Syphilis
17.2.25.2 Gonorrhoea (kvapavka)
17.2.25.3 Ulcus molle
17.2.25.4 Lymphogranuloma venereum
17.2.25.5 Balanitis, balanoposthitis
17.2.25.6 Trichomoniasis
17.2.25.7 Iné prevažne sexuálnym stykom prenášané infekcie
17.2.25.8 Infekcia HIV a AIDS