J. JAKUBÍKOVÁ, R. STANÍK

18.1  VRODENÉ CHYBY OTORINOLARYNGOLOGICKÝCH ORGÁNOV
18.1.1 Vrodené chyby ucha
18.1.1.1 Vrodené chyby vonkajšieho ucha
18.1.1.2 Vrodené chyby stredného ucha
18.1.1.3 Vrodené chyby vnútorného ucha
18.1.2 Vrodené chyby nosa a prinosových dutín
18.1.2.1 Vrodené chyby nosa
18.1.2.2 Vrodené chyby prinosových dutín
18.1.3 Vrodené chyby hltana
18.1.3.1 Kongenitálne dermoidy a teratómy hltana
18.1.3.2 Lymfangióm hltana
18.1.4 Vrodené chyby hrtana
18.1.4.1 Laryngomalácia
18.1.4.2 Vrodené chyby epiglottis
18.1.4.3 Diafragma hrtana
18.1.4.4 Vrodené cysty hrtana
18.1.4.5 Vrodená subglotická stenóza
18.1.4.6 Hemangióm hrtana
18.1.4.7 Hamartóm hrtana (epitelový, žľazový)
18.1.4.8 Kongenitálna laryngokéla

18.2 Zápalové choroby
18.2.1 Zápaly stredného ucha
18.2.1.1 Akútny zápal stredného ucha
18.2.1.2 Latentný zápal stredného ucha
18.2.1.3 Recidivujúci zápal stredného ucha
18.2.1.4 Sekretorický zápal stredného ucha
18.2.1.5 Chronický zápal stredného ucha
18.2.2  Zápaly prinosových dutín
18.2.2.1 Rhinosinusitis acuta
18.2.2.2 Rhinosinusitis subacuta
18.2.2.3 Rhinosinusitis chronica
18.2.3 Zápaly hltana
18.2.3.1 Tonzilogénna sepsa
18.2.3.2 Chronická tonzilitída
18.2.3.3 Adenoidné vegetácie (zväčšená nosohltanová mandľa)
18.2.4 Zápaly hrtana

18.3 CUDZIE TELESÁ V ORL ORGÁNOCH
18.3.1 Cudzie teleso vo zvukovode
18.3.2 Cudzie teleso v nose
18.3.3 Cudzie teleso v hltane
18.3.4 Cudzie teleso v hrtane, priedušnici a prieduškách
18.3.5 Cudzie teleso v pažeráku

18.4  PORUCHY SLUCHU