M. Kolníková, P. Sýkora, G. RAMOS RIVERA

20.1  VRODENÉ A ZÍSKANÉ CHOROBY CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
20.1.1  Poruchy vývoja CNS
20.1.2  Neurokutánne syndrómy
20.1.2.1 Neurofibromatóza (NF)
20.1.2.2 Tuberózna skleróza komplex (TSC)
20.1.2.3 Sturgeov – Weberov syndróm
20.1.2.4 Ataxia telangiectasia (a-t, syndróm Louisov – Barrov)
20.1.3  Detská mozgová obrna
20.1.3.1 Spastická forma DMO
20.1.3.2 Dyskineticko-dystonická forma
20.1.3.3 Mozočková forma (ataktická forma)
20.1.4 Hydrocefalus

20.2  CEREBROVASKULÁRNE CHOROBY
20.2.1  Intracerebrálne krvácanie
20.2.1.1 Intrakraniálne aneuryzmy
20.2.1.2 Arteriovenózne malformácie (AVM)
20.2.1.3 Malformácia vena magna galeni
20.2.2 Mozgový infarkt (ložisková ischémia mozgu)

20.3  ZÁPALOVÉ CHOROBY CNS
20.3.1  Meningitída
20.3.1.1 Baktériová meningitída
20.3.1.2 Aseptická meningitída
20.3.2 Encefalitída
20.3.2.1 Herpetická encefalitída
20.3.2.2 Akútna diseminovaná encefalomyelitída (ADEM)
20.3.2.3 Sclerosis multiplex (SM)

20.4  PORUCHY SPÁNKU
20.4.1  Dyssomnie
20.4.1.1 Idiopatická insomnia
20.4.1.2 Narkolepsia/kataplexia
20.4.1.3 Syndróm spánkového apnoe
20.4.2  Parasomnie
20.4.2.1 Nočný des (Pavor nocturnus) a somnambulizmus
20.4.2.2 Desivé sny (nočné mory)
20.4.2.3 Enuresis nocturna
20.4.2.4 Bruxizmus
20.4.2.5 Hypnagogické zášklby (myoklónie)

20.5  ZÁCHVATOVÉ CHOROBY
20.5.1  Epilepsia
20.5.1.1 Generalizované epilepsie
20.5.1.2 Parciálne epilepsie
20.5.1.3 Status epilepticus
20.5.2 Neepileptické záchvatové stavy
20.5.2.1 Febrilné kŕče
20.5.2.2 Afektívne respiračné záchvaty
20.5.2.3 Gastroezofágový reflux
20.5.2.4 Benígne paroxyzmálne vertigo
20.5.2.5 Paroxyzmálne poruchy pohyblivosti
20.5.2.6 Synkopa
20.5.2.7 Psychogénne záchvaty

20.6  NERVOVOSVALOVÉ CHOROBY
20.6.1 Spinálne svalové atrofie
20.6.2  Hereditárne senzitívno-motorické neuropatie (HSMN)
20.6.3  Akútna zápalová demyelinizačná neuropatia – polyradi culoneuritis Guillain – Barré
20.6.4  Myasthenia gravis
20.6.5  Svalové dystrofie
20.6.5.1 Duchenneova svalová dystrofia
20.6.5.2 Beckerova svalová dystrofia
20.6.6 Pompeho choroba (glykogenóza II. typu)
20.6.7 Polymyozitída a dermatomyozitída

20.7  ÚRAZY MOZGU
20.7.1 Otras mozgu (commotio cerebri)
20.7.2 Zmliaždenie mozgu (contusio cerebri)
20.7.3  Akútne epidurálne a subdurálne krvácanie
20.7.4  Traumatický apalický syndróm

20.8  NEUROMETABOLICKÉ CHOROBY CNS
20.8.1  Poruchy energetického metabolizmus
20.8.2  Lyzozómové poruchy
20.8.3  Peroxizómové choroby