Z. Nižňanská

21.1 ÚVOD

21.2  VYŠETROVACIE METÓDY V DETSKEJ GYNEKOLÓGII

21.3  GYNEKOLOGICKÉ HODNOTENIE DETSKÉHO VEKU A KLINICKÁ ANATÓMIA V DETSKEJ GYNEKOLÓGII
21.3.1  Gynekologické hodnotenie detského veku
21.3.2  Klinická anatómia detského veku a obdobia dospievania

21.4 VRODENÉ VÝVOJOVÉ CHYBY RODIDIEL
21.4.1 Vznik vrodených vývojových chýb
21.4.2 Somatosexuálny vývoj a poruchy somatosexuálneho vývoja

21.5 ZÁPALOVÉ CHOROBY V DETSKEJ GYNEKOLÓGII
21.5.1 Novorodenecké obdobie
21.5.2 Pokojové obdobie
21.5.3 Obdobie dospievania
21.5.4 Zápalové choroby vnútorného genitálu

21.6 NÁDOROVÉ CHOROBY V GYNEKOLÓGII DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH
21.6.1 Nádory maternice
21.6.2 Nádory ovária

21.7 CUDZIE TELESO

21.8 PORANENIE GENITÁLU

21.9 SYNECHIA VULVAE INFANTUM

21.10 MENŠTRUAČNÝ CYKLUS
21.10.1 Dysfunkčné krvácanie
21.10.2 Amenorea
21.10.2.1 Primárna amenorea
21.10.2.2 Sekundárna amenorea
21.10.2.3 Dysmenorea

21.11 ANTIKONCEPCIA ADOLESCENTIEK