M. Kokavec

22.1 ZÁPALOVÉ CHOROBY KOSTÍ (osteomyelitis)
22.1.1 Akútna osteomyelitída
22.1.2 Chronická osteomyelitída
22.1.3 Kostná a kĺbová tuberkulóza
22.1.4 Osobitné formy chronickej osteomyelitídy

22.2  VRODENÉ DEFORMITY KONČATÍN
22.2.1 Zmeny dĺžky končatiny
22.2.2 Vrodené a získané deformity nohy
22.2.2.1 Pes adductus (niekedy nazývaný aj ako metatarsus adductus)
22.2.2.2 Metatarsus varus
22.2.2.3 Chyby prstov
22.2.2.4 Hallux valgus
22.2.2.5 Plochá noha (flatfoot)
22.2.2.6 Pes excavatus
22.2.2.7 Pes equinovarus (clubfoot)
22.2.2.8 Achillodýnia
22.2.2.9 Metatarzalgie
22.2.3 Vrodené a získané deformity kolena
22.2.3.1 Vývojové genu varum
22.2.3.2 Vývojové genu valgum
22.2.3.3 Tibia vara (morbus Blount)
22.2.3.4 Popliteová cysta alebo Bakerova cysta
22.2.3.5 Meniskopatie
22.2.3.6 Luxácia pately
22.2.4 Vrodené, vývojové a získané deformity bedra
22.2.4.1 Vývojová dysplázia bedrového kĺbu
22.2.4.2 Skĺznutie proximálnej epifýzy femuru
22.2.4.3 Toxická (prechodná) synovitída koxy
22.2.4.4 Morbus Legg – Calvé – Perthes
22.2.4.5 Iné aseptické nekrózy

22.3  VRODENÉ A ZÍSKANÉ DEFORMITY CHRBTICE
22.3.1  Skolióza
22.3.1.1 Idiopatická skolióza
22.3.2 Kyfóza
22.3.2.1 Posturálne kyfózy
22.3.2.2 Scheuermannova choroba (kyphosis juvenilis)
22.3.3 Spondylolýza a spondylolistéza
22.3.4 Pridružené choroby krčnej chrbtice, ramena a hrudníka
22.3.4.1 Klippelov – Feilov syndróm (kongenitálna cervikálna fúzia)
22.3.4.2 Torticollis (caput obstipum)
22.3.4.3 Sprengelova deformita
22.3.5 Spondylodiscitída

22.4  TRAUMA V DETSKOM VEKU