Fibrilácia predsiení

Brožúra od E. Goncalvesovej Fibrilácia predsiení - určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov.

Nepredajné. Voľne dostupné

ISBN ISBN 978-80-89171-78-1

Vyšla vo vydavateľstve HERBA ako 100. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov s fibriláciou predsiení, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený súbor Fibrilácia predsiení na čítanie.

Publikácia vyšla s podporou spoločností

 

sanofi-aventis

Zentiva