Srdcová nedostatočnosť

Brožúra od E. Goncalvesovej Srdcová nedostatočnosť - určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov.

Nepredajné. Voľne dostupné

ISBN ISBN 978-80-89171-70-5

Vyšla vo vydavateľstve HERBA ako 92. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený súbor Srdcová nedostatočnosť, ktorý si môžu zadarmo prečítať.

Publikácia vyšla s podporou spoločností

sanofi-aventisZentiva