Stomatologická propedeutikaÚvod       
1  História       
2  Oblasti v zubnom lekárstve       
2.1  Terapeutické zubné lekárstvo          
2.1.1  Záchovné zubné lekárstvo (konzervačné zubné lekárstvo)       
2.1.2  Parodontológia       
2.1.3  Detské zubné lekárstvo        
2.2  Chirurgické zubné lekárstvo           

2.2.1  Dentitio dificilis       
2.2.2  Okoločelustné zápaly        
2.2.3  Endodontická chirurgia       
2.3  Ortopedické zubné lekárstvo         
2.3.1  Protetické zubné lekárstvo       
2.3.2  Z dejín zubno lekárskej protetiky       
2.3.3  Typy zubných náhrad       
2.4  Čeľustná ortopédia (ortodoncia)         
2.4.1  Prevencia a profylaxia čeľustnoortopedických odchýlok       
2.4.2  Indikácie a kontraindikácie čeľustnoortopedickej liečby       
2.4.3  Vhodný vek pre zahájenie čeľustnoortopedickej liečby        
3  Dutina ústna - Cavum oris       
3.1  Ústna predsieň - Vestibulum oris         
3.2  Vlastná ústna dutina - Cavum oris proprium         
3.3  Podnebie - Palatum         
3.3.1  Tvrdé podnebie - Palatum durum       
3.3.2  Mäkké podnebie - Palatum molle       
3.4  Jazyk - Lingua         
3.5  Slinné žľazy         
3.5.1  Príušná slinná žľaza - Glandula parotis       
3.5.2  Podjazyková žľaza - Glandula sublingualis       
3.5.3  Podsánková žľaza - Glandula submandibularis       
3.6  Spánkový kĺb - Articulatio temporomandibularis         
3.7  Žuvacie svaly - Musculi masticatorii         
4  Zuby - Dentes       
4.1  Označovanie zubov         
4.2  Chrup ako celok         
4.3  Doba a poradie erupcie mliečnych zubov          
4.4  Výmena dentícií         
4.5  Rozdiely medzi mliečnou a trvalou dentíciou         
5  Zdravotná dokumentácia v zubnej ambulancii       
5.1  Čo obsahuje zdravotná dokumentácia?         
5.2  Odovzdanie zdravotnej dokumentácie         
5.3  Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie         
5.4  Kto môže nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie?         
5.5  Aké sú právne následky súvisiace s porušením práv a povinností?         
6  RTG v zubnom lekárstve       
6.1  Intraorálne snímkovanie         
6.1.1  Druhy RTG expozícií       
6.2  Extraorálne snímkovanie         
6.2.1  2D expozície       
6.2.2  3D expozície       
6.2.3  4D expozície       
7  Prevencia v zubnom lekárstve       
7.1  Celkové opatrenia         
7.2  Špeciálne opatrenia         
7.2.1  Prevencia zubného kazu       
7.2.2  Prevencia parodontopatií       
7.2.3  Prevencia čeľustnoortopedických anomálií       
7.2.4  Prevencia novotvarov       
7.3  Význam, úlohy a prostriedky zdravotnej výchovy         
7.3.1  Špecifické zásady zdravotno-výchovnej činnosti       
8  Vyšetrovacie nástroje        
8.1  Základné vyšetrovacie nástroje         
8.1.1  Zubná sonda       
8.1.2  Zubné zrkadlo        
8.1.3  Zubná pinzeta        
8.2  Nástroje často používané v práci dentálnej hygieničky         
8.2.1  Parodontálna sonda       
8.2.2  Scaler (škrabka)        
8.2.3  Kyrety       
8.2.4  Nabersova (furkačná sonda)       
9  Orálne biofilmy        
9.1  Ústne mikroorganizmy         
9.2  Úloha imunity v ochrane orálnych tkanív pred baktériami, infekciou a orálnymi biofilmami         
9.3  Mediátory imunity a zápalu         
9.4  Orálne biofilmy a ich štruktúra         
9.4.1  Supragingiválny (nadďasnový) zubný povlak       
9.4.2  Subgingiválny (podďasnový) zubný povlak         
9.4.3  Subgingiválny bakteriálny enviroment asociovaný s deštrukčnými parodontitídami       
Použitá literatúra