Dekubitus (preležanina) je lokalizované poškodenie kože (a) hlbších štruktúr, vznikajúce obvykle nad kostnými výčnelkami, v dôsledku pôsobenia tlaku v kombinácii so strižnými silami. Na vzniku dekubitov sa podieľajú aj ďalšie faktory, ktorých význam je potrebné vysvetliť (77). Dekubity môžu vzniknúť aj vo vnútorných orgánoch pôsobením tlaku katétrov, kanýl a pod.