1.1 Bolesť v orgánoch urogenitálneho systému

Bolesť sprevádza takmer každú urologickú chorobu. Niekedy majú taký typický charakter, že sú pri hodnotení základom správnej a rýchlej diagnózy, inokedy sú atypické.

1.2  Bolesť pri chorobách obličky

Bolesť je lokalizovaná v tzv. kostovertebrálnom uhle, medzi 12. rebrom a chrbticou. Spôsobuje ju náhle roztiahnutie puzdra obličky pri zápaloch alebo pri poruche odtoku moču. Bolesť môže vyžarovať dopredu do hornej časti brucha k umbiliku alebo distálne u mužov do skróta, resp. u žien do veľkých lábií. Z tohto poznatku vyplýva, že choroby obličiek alebo retroperitoneálneho priestoru treba mať na zreteli v diferenciálnej diagnostike u každého muža, ktorý sa sťažuje na bolesti testis a má normálny nález pri vyšetrení skróta. Pri zápalových chorobách bolesti sú stále prítomné, pri poruche odtoku moču menia intenzitu. Pre reflexnú stimuláciu ganglion coeliacum sa súčasne vyskytujú aj gastrointestinálne príznaky. Bolesti renálneho pôvodu možno teda zameniť za bolesti vnútrobrušných orgánov.

V diferenciálnej diagnostike pomáha detailná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie. Bolesť pri perforácii vredu žalúdka alebo dvanástnika i pri pankreatitíde môže vyžarovať do chrbta, ale najintenzívnejšia je v epigastriu. Bolesť z intraperitoneálnych orgánov je zriedka kolikovitá a niekedy vyžaruje do ramien (dráždenie bránice a n. phrenicus), čo sa nevyskytuje pri chorobách obličiek. Typický pacient s vnútrobrušnou chorobou leží bez pohybu, aby znížil intenzitu bolesti no pacient s renálnou bolesťou je nepokojný. Bolesť obličky môže napodobniť aj radikulárnu bolesť, ktorá vznikla dráždením n. costales, najčastejšie na úrovni Th10-12. Táto bolesť tiež vyžaruje z kostovertebrálneho uhla do umbiliku, nie je však kolikovitá a má rovnakú intenzitu počas celého jej trvania.

1.3  Bolesť pri chorobách močovodu

Bolesť vzniká náhle pri obštrukcii jeho lúmenu, spôsobenej konkrementom, menej často krvným koagulom alebo nekrotickou odlúčenou papilou. Je výsledkom náhlej dilatácie močovodu, hyperperistaltiky a spazmu jeho hladkých svalov, ktoré sa snažia prekonať prekážku. Lokalizácia obštrukcie močovodu často ovplyvňuje aj lokalizáciu bolesti. Pri obštrukcii horného močovodu kolikovitá bolesť je lokalizovaná v kostovertebrálnom uhle. Obštrukcia stredného močovodu sa spája s bolesťou v dolnom brušnom kvadrante. Vpravo môže napodobniť apendicitídu, vľavo divertikulitídu hrubého čreva. Bolesť môže vyžarovať u muža do skróta a u ženy do veľkých lábií. Obštrukcia dolného močovodu často spôsobuje príznaky vyprázdňovania dolných močových ciest, ako je časté a naliehavé močenie a bolesť nad symfýzou, ktorá môže vyžarovať do žaluďa penisu.

1.4  Bolesť pri chorobách močového mechúra

Bolesť vzniká preplnením močového mechúra pri akútnej retencii moču. Iná príčina bolesti mechúra je zriedkavá. Pacienti s pomalou progresiou obštrukcie a následnej retencie moču (benígna prostatická hyperplázia, hypotonický močový mechúr pri diabetes mellitus s poruchou odtoku moču) nepociťujú bolesť i napriek preplnenému močovému mechúru. Intermitentnú bolesť nad symfýzou zapríčiňujú zápalové choroby, ako napr. baktériový a intersticiálny zápal. Pre tieto choroby je typické, že pacient pociťuje bolesť pri naplnenom močovom mechúre, po močení nastane úľava bolesti.

1.5  Bolesť pri chorobách predstojnej žľazy

Jej príčinou sú zápalové choroby. Pri akútnej prostatitíde bolesť v oblasti perinea a rekta sa spája s príznakmi uskladňovania a neskôr vyprázdňovania dolných močových ciest, ktoré môžu viesť až k retencii moču. Pri syndróme chronickej prostatitídy si pacienti sťažujú na bolesť v okolí genitálu, na perineu, v inguine, suprapubickej oblasti a v krížoch, teda v anatomickej oblasti, ktorú pokrývajú „plavky“ (v ostatnom čase táto diagnóza spadá do syndrómu chronickej bolesti u muža).

1.6  Bolesť pri chorobách pohlavného údu

Bolesť ochabnutého penisu je pri sexuálne prenosných chorobách a pri parafimóze (tesná predkožka násilne prehrnutá cez žaluď penisu). Pri stoporenom penise bolesť spôsobuje priapizmus a Peyronieho choroba (induratio penis plastica).

1.7  Bolesť pri chorobách obsahu skróta

Bolesť lokalizovaná v testis môže byť primárna, spôsobená chorobami obsahu skróta, alebo vyžarujúca bolesť pri chorobách obličiek a retroperitoneálneho priestoru (pozri príslušnú časť). Akútne choroby, ako je torzia testis, torzia prívesku testis alebo nadsemenníka a akútna epididymitída, spôsobujú prudké bolesti, vyžarujúce do inguiny. Chronické choroby (hydrokéla, varikokéla) sú príčinou tupej bolesti, pri ktorej pacient udáva pocit ťažkého testis.

...