Mitochondriálna nefrológiaPredhovor 
Zoznam skratiek
1  Obličky
    Fyziológia obličiek
2  Fyziologický význam mitochondrií v obličkách
3  Metabolické procesy mitochondrií v obličkách – mitochondriálna biogenéza

    3.1  Mitochondrie a ich dysfunkcia v jednotlivých bunkách obličiek
4  Poškodenie mitochondrií a ochorenia obličiek
    4.1 Akútne poškodenie obličiek a mitochondrie
    4.2 Chronické ochorenie obličiek a mitochondrie
    4.3 Diabetická nefropatia a mitochondrie
    4.4 Glomerulonefritídy a mitochondrie
    4.5 Mitochondriálne nefropatie
5  Oxidačný stres a ochorenia obličiek
6  Liečba
    6.1 Antioxidanty a obličky
    6.2 Perspektívna liečba
Záver
Literatúra


Mitochondriálna nefrológia

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby