Zoznam skratiek
Predhovor
Úvod


Internetový obchod ShopHerbaI. ČASŤ
1 Základná charakteristika talasémií
2 Geografická distribúcia a výskyt talasémií

2.1 Výskyt alfa-talasémií
2.2 Výskyt beta-talasémií
3 Fyziológia erytrocytu
3.1 Štruktúra hemoglobínu
3.2 Syntéza globínu
3.3 Druhy hemoglobínov
3.4 Membrána erytrocytu
3.5 Energetický metabolizmus erytrocytu
4 Štruktúrové a funkčné poruchy hemoglobínu
4.1 Poruchy syntézy hemoglobínu
4.l.1 Porucha v transkripcii beta-globínovej messenger ribonukleovej kyseliny
4.1.2 Mutácie poškodzujúce spracovanie messenger ribonukleovej kyseliny
4.2 Delta-beta-talasémie
4.3 Gama-delta-beta-talasémie
4.4 Hereditárna perzistencia fetálneho hemoglobínu
4.5 Talasemické hemoglobinopatie
4.6 Dominantná beta-talasémia
5 Formy talasémií
5.1 Alfa-talasémie
5.2 Beta-talasémie
6 Patofyziológia beta-talasémií
6.1 Alfa-talasémie
6.2 Beta-talasémie
7 Klinický obraz beta-talasémií
7.1 Talasémia major
7.2 Talasémia intermédia
7.3 Talasémia minor
7.4 Talasémia minima
7.5 Hereditárna perzistencia fetálneho hemoglobínu
7.6 Hemoglobín Lepore
7.7 Beta-talasémia v spojenií s beta-reťazcovými štruktúrovými variantmi
8 Diagnostika beta-talasémií
8.1 Vstupné testy – základné vyšetrenia
8.2 Špeciálne testy
8.3 Molekulárno-genetické vyšetrenia
8.4 Laboratórne rozlíšenie medzi beta-talasémiou a anémiami z nedostatku železa
8.5 Laboratórne rozlíšenie syndrómov s vysokou hodnotou hemoglobínu F
9 Liečba beta-talasémií
9.1 Substitučná hemoterapia v kombinácii s chelatačnou liečbou
9.1.1 Liečba organizmu z preťaženia železom
9.2 Splenektómia
9.3 Transplantácia kostnej drene
9.4 Nové metódy liečby
10 Prevencia beta-talasémií
10.1 Preventívna diagnostika
10.2 Prenatálna preventívna diagnostika
10.3 Starostlivosť o gravidnú ženu s beta-talasémiou

II. ČASŤ
11 Výskyt beta-talasémií na Slovensku
12 Epidemiologická štúdia s cieľom vyhľadávania beta-talasémie na Slovensku (r. 1993 – 2004)

12.1 Materiál a metódy
12.2 Výsledky štúdie
12.3 Diskusia
12.4 Záver

III. ČASŤ
Použitá literatúra
Obrázková príloha
Register