Zoznam skratiek


1. ČASŤ
Predhovor k I. vydaniu
Predhovor k 2. vydaniu
Úvod


2. ČASŤ
Gerontológia teoretická, klinická a sociálna
Sociálna geriatria
Starnutie organizmu
Starnutie populácie
Zdravie a choroba v geriatrii
Zvláštnosti chorôb v starobe
Diagnostika v geriatrii
Funkčný stav a jeho posudzovanie
Základy geriatrickej farmakoterapie
Zvláštne aspekty geriatrickej farmakoterapie
Geriatrické ošetrovateľstvo a domáca ošetrovateľská starostlivosť
Rehabilitácia v geriatrii
Riziká ústavnej starostlivosti vo vyššom veku
Príprava na chirurgický výkon, pooperačná starostlivosť
Starostlivosť na konci života
Prevencia v geriatrii
Zdravé starnutie
Správna výživa v starobe
Starý človek v rodine
Príprava na starnutie
Možnosti vzdelávania vo vyššom veku
Kreativita vo vyššom veku
Koncepcia geriatrie v Slovenskej republike


3. ČASŤ
A. Symptómy a syndrómy
Syndrómy patologického starnutia
Imobilita
Poruchy výživy
Poruchy odchodu moču a stolice
Dysfágia
Zápcha
Hnačka
Bolesti brucha
Opuchy
Kašeľ
Poruchy spánku
Poruchy termoregulácie
Závraty
Ortostatická hypotenzia
Pády
Dekubity
Slepota a hluchota
Sklon k infekciám
Delírium
Geriatrický maladaptačný syndróm
Geriatrické sociálne syndrómy
B. Najčastejšie choroby vo vyššom veku
Kardiovaskulárne choroby
Artériová hypertenzia
Ischemická choroba srdca
Zlyhávanie srdca
Dysrytmie
Choroby tepien
Choroby žíl
Náhle cievne mozgové príhody
Choroby dýchacieho systému
Chronická obštrukčná choroba pľúc
Pneumónie
Choroby krvotvorby
Anémie
Choroby leukopoézy
Zhubné choroby hemopoézy
Poruchy hemokoagulácie
Choroby tráviaceho systému
Choroby pažeráka
Choroby žalúdka
Choroby čriev
Choroby pe?ene a žlčových ciest
Nádory tráviaceho systému
Endokrínne choroby
Metabolické choroby
Diabetes mellitus
Choroby pohybového systému
Osteoartróza
Vertebrogénne syndrómy
Zúženie miechového kanála
Choroby mäkkých tkanív
Deformity končatín
Sarkopénia
Osteoporóza
Choroby uropoetického systému
Infekcie uropoetického systému
Chronická renálna insuficiencia
Choroby prostaty
Choroby nervového systému
Parkinsonizmus
Kožné zmeny a choroby kože vo vyššom veku (prof. MUDr. E. Hegyi, DrSc.)
Špecifické stigmy starnúcej kože
Ohraničené hyperplázie mazových žliaz
Nádory kože
Zmena vlasov a nechtov
Ovplyvňovanie zmien starnúcej ľudskej kože
Duševné choroby
Depresia
Anxieta
Demencia
Sexuálny život vo vyššom veku

4. ČASŤ
Záver
Zoznam tabuliek
Odporúčaná literatúra
Časopisy
Register