Dnes má každý všeobecný lekár pacientov vo vyššom veku a je hľadanou pomocou, keď môže siahnuť po knihe, ktorá mu poskytne prehľad najnovších poznatkov o špecifickom prístupe ku krehkému geriatrickému pacientovi. Publikácia bude dobrým poradcom pre všeobecných lekárov, pretože im dá množstvo odpovedí  a riešení pri diagnostike a liečbe našich pacientov vo vyššom veku, ktorých bude v ďalšom období iba pribúdať.

Geriatrický pacient je pacient špecifický vo svojich ťažkostiach a väčšinou je to pacient trpiaci viacerými chorobami. Štandardný prístup ako ku mladším vekovým skupinám, môže byť voči krehkým seniorom nevhodný až nebezpečný. Primárna orientácia na chorobu môže viesť k nadmernej, prípadne nevhodnej liečbe, nezohľadňujúcej iné ochorenia a celkový zdravotný stav pacienta.

Títo naši pacienti vyžadujú komplexný prístup, integráciu zdravotných a sociálnych služieb a nie iba liečbu jednotlivých chorôb, ktorými trpia. Je nevyhnutná dobrá spolupráca naprieč celým systémom zdravotnej starostlivosti aj sociálnej starostlivosti. Nestačí iba excelentná medicínska odbornosť ale liečba vyžaduje pomoc rodiny, laických opatrovateľov, domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Prístup musí byť holistický, zameraný na potreby pacienta. Receptom je integrácia zdravotnej starostlivosti riadená všeobecným lekárom  v komunite, t.j. v prirodzenom prostredí a v ľudských vzťahoch v ktorých sa pacient nachádza.

Starnutie populácie a predlžovanie života vedie k multimorbidite, narastá disabilita v pokročilých štádiách viacerých chronických ochorení, seniori sa stále viac stávajú odkázaní na organizovanú starostlivosť. To si vyžaduje účelné financovanie zdravotného systému a komplexný prístup tých, ktorí rozhodujú o jeho dnešnej integrácii.

Táto publikácia bude cennou pomôckou pre bežnú prax, postgraduálne vzdelávanie aj posudkovú činnosť.

 

MUDr. Peter Makara MPH

Všeobecný lekár